Archiwum: Czerwiec, 2011

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 30 cze 2011

Wczoraj tj. 29 czerwca 2011 r. o godzinie 8:00 w siedzibie Rady Dzielnicy VIII przy ul. Praskiej 52 w Krakowie odbyło się spotkanie radnych z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Geologicznego „Geoprojekt” , które jest współautorem opracowań geologicznych związanych z cmentarzem i spopielarnią zwłok przy ul. Podgórki Tynieckie.

Na spotkanie zostali zaproszeni również przedstawiciele stowarzyszenia protestującego przeciwko krematorium, jak to lubią określać niektórzy.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 27 cze 2011

INWESTYCJE. Dopiero teraz można przebudować 14 peronów, by bombardiery mogły na nich otworzyć drzwi

Najprawdopodobniej od najbliższej soboty zostanie zawieszony ruch tramwajowy od skrzyżowania ul. Stradomskiej – Dietla i Krakowskiej, w stronę mostu Grunwaldzkiego – na ul. Monte Cassino, Kapelanka i Brożka. Wiąże się to z rozpoczęciem kolejnego etapu budowy linii tramwajowej do osiedla Ruczaj.

Jak się dowiedzieliśmy – zamknięcie tej trasy zostanie też wykorzystane dla przebudowy 14 peronów przystankowych. Zostały one zbudowane pięć lat temu, ale z uwagi na to, że są w większości zbyt wysokie i powstały zbyt blisko torów – nie można na nich otwierać drzwi w niskopodłogowych bombardierach.

Marcin Wiśniewski, wiceprezes firmy ZUE S.A. (lidera konsorcjum budującego tramwaj na Ruczaj) mówi, że wyłączenie ruchu tramwajowego na tej trasie jest konieczne z uwagi na podjęcie prac związanych z połączeniem istniejącego torowiska z jego nową odnogą w stronę Ruczaju. – Trwają jeszcze uzgodnienia dotyczące nowej organizacji ruchu – powiedział nam Michał Pyclik z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Zmiana nastąpi najprawdopodobniej w nadchodzącą sobotę. Z wstępnych ustaleń wynika, że tramwaj linii 19 jechałby od ul. Stradomskiej – ul Krakowską, Kalwaryjską, Wadowicką – do Borku Fałęckiego. Z kolei linia 22 z ul. Dietla skręcałaby w ul. Starowiślną, a następnie z placu Bohaterów Getta ma kursować ul. Limanowskiego, Kalwaryjską, Wadowicką – do Borku Fałęckiego. Od Łagiewnik, ul. Brożka, Kapelanka, Monte Cassino, przez most Grunwaldzki, ul. Dietla, do skrzyżowania z ul. Starowiślną kursowałyby w tym czasie autobusy zastępcze. To nie wszystko, gdyż być może również od najbliższej soboty (lub tydzień później) zmieni się organizacja ruchu na przebudowywanym skrzyżowaniu ul. Brożka, Kapelanka i Grota-Roweckiego. – Od tego dnia kierowcy będą mogli korzystać z gotowej już części skrzyżowania – mówi Marcin Wiśniewski. Jednak najpóźniej około połowy lipca kierowców czekać będą kolejne zmiany dotyczące m.in. ul. Kobierzyńskiej (zamknięty fragment) czy Grota-Roweckiego.

Jak się dowiedzieliśmy – ZIKiT zamierza skorzystać z tego, że zamknięta będzie cała trasa od mostu Grunwaldzkiego do ul. Brożka i przebudować na niej 14 peronów tramwajowych. Powstały one pięć lat temu, gdy remontowano tam torowisko. Ponieważ jednak tamte prace miały unijne dofinansowanie, właśnie przez pięć lat (takie są przepisy) nie można już było poprawić peronów przystankowych. A te okazały się zbyt wysokie dla niskopodłogowych bombardierów. – Niektóre perony mają 28 zamiast 14 centymetrów wysokości; na dodatek część jest zbyt blisko szyn. To uniemożliwia otwarcie drzwi w bombardierach i na tej trasie one nie jeżdżą. Pokonywały one ją tylko w wyjątkowych przypadkach (awarie – objazdy), ale bez zatrzymywania się na przystankach – usłyszeliśmy w MPK. Koszt przebudowy peronów szacowany jest na około 2 miliony złotych; przy okazji (by nie rozkopywać kolejny raz) wykonana ma być bowiem cała infrastruktura umożliwiająca w przyszłości instalowanie na peronach elektronicznej informacji pasażerskiej.

Tramwaje mają wrócić na ul. Monte Cassino i Kapelanka z końcem sierpnia.

(J.ŚW)

Artykuł z Dziennika Polskiego.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 25 cze 2011

Składam wielkie wyrazy uznania zawodnikom i nauczycielom WF-u ze Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki z okazji zajęcia III miejsca w  XIV Międzyszkolnych Mistrzostwach Sportowych.  Zawody  organizowane są corocznie przez Szkołę Podstawową nr 40, biorą w nich udział wszystkie szkoły z terenu naszej dzielnicy.

W budżecie na rok 2012 Rada Dzielnicy VIII zarezerwowała kwotę w wysokości 20.000 na organizację XV Międzyszkolnych Mistrzostw Sportowych.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 24 cze 2011

Artykuł z dzisiejszego wydania Dziennika Polskiego autorstwa red. Marcina Warszawskiego

KONTROWERSJE. Niewydolna kanalizacja oraz brak właściwego odwodnienia terenu to według mieszkańców główne przyczyny zalewania ich osiedla.

Ubiegłoroczna powódź była niezwykle dotkliwa dla mieszkańców Osiedla Podwawelskiego. Woda wdarła się do większości piwnic i miejscami sięgała nawet 170 cm. Niemal każdy mieszkaniec stracił jakiś dobytek znajdujący się w piwnicy.

Dziś, gdy zaczyna się chmurzyć wiele osób z niepokojem patrzy w niebo. – Od kilku lat źle funkcjonująca kanalizacja ogólnospławna sprawia, że jesteśmy zalewani fekaliami. Ilość ścieków, która ma być odprowadzana nie mieści się już w rurach – relacjonuje Andrzej Sidziński, wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska”. Dodaje, iż niezwykle ważną sprawą jest budowa trzeciej pompy odwodnieniowej oraz remont obecnie istniejącej sieci.

Mieszkańcy „Podwawelskiego” mówią zgodnie, że takiej powodzi ich osiedle jeszcze nie przeżyło. Wystarczy wspomnieć budynek przy ulicy Komandosów 1, gdzie woda sięgała po sam sufit piwnicy. Niezbędna była wymiana całej instalacji elektrycznej. Obecnie prowadzone są rozmowy z miastem by spróbować obniżyć poziom wód gruntowych o metr. Odrębną kwestią jest sprawdzenie stanu znajdujących się na terenie osiedla 39 budynków, w których mieszka około 10 tysięcy krakowian. Wśród nich są zarówno pięciokondygnacyjne, jak i jedenastopiętrowe wieżowce. – Nie ulega wątpliwości, że na naszym terenie poziom wód gruntowych jest bardzo wysoki. Znajdują się ona zaledwie 2,5 do 3 metrów pod powierzchnią gruntu – tłumaczy inż. Aleksander Hodowański. Zauważa, że ławy fundamentowe znajdują się w wodzie gruntowej o dużej zawartości jonu siarczanowego, co może w konsekwencji powodować wypłukiwanie składników betonu i korozję zbrojenia w fundamentach. – Nie możemy rewitalizować osiedla wyłącznie w zakresie termorenowacji elewacji, która jest ważna. Nie wolno dopuścić do sytuacji, w której niemonitorowana żelbetonowa konstrukcja fundamentów zacznie pękać – przestrzega inż. Aleksander Hodowański.

W związku z całą sytuacją opracowany został dokument będący szczegółową analizą przyczyn powodzi na przełomie maja i czerwca ubiegłego roku oraz przygotowano listę proponowanych środków zapobiegawczych. Całość trafiła do jednostek odpowiedzialnych za zabezpieczenie przeciwpowodziowe oraz wodę w mieście. – Dysponujemy danymi o dokładnym poziomie wody gruntowej na naszym osiedlu. Wśród możliwych rozwiązań jest budowa kolejnej studni odwadniającej. Obecnie na powierzchni około 27 ha znajdują się zaledwie dwa takie urządzenia – mówi inż. Aleksander Hodowański. Dodaje, że skutecznym uzupełnieniem systemu studni odwodnieniowych powinny być drenaże opaskowe wokół budynków, aczkolwiek takie rozwiązanie jest kosztowne.

Specjalista poruszył także kwestię zamulenia koryta Wisły na odcinku między Mostem Dębnickim, a Mostem Grunwaldzkim. Normalny poziom zwierciadła spiętrzonej wody w Wiśle to 199 metrów m npm. W trakcie powodzi poziom wody w korycie rzeki osiągnął 204,5 m npm i przekroczył tym samym o ponad dwa metry poziom terenu Osiedla Podwawelskiego.

O ewentualne kroki zabezpieczające Osiedle Podwawelskie przed powodzią zapytaliśmy w RZGW. – W naszej kompetencji pozostaje kwestia uruchomienia trzeciej studni, co jest przedmiotem naszych działań. Została wykonana dokumentacja rurociągu odprowadzającego wodę ze studni. Wystąpienie o pozwolenie na budowę będzie możliwe po uzyskaniu zgody na wejście w teren właścicieli nieruchomości, na której planowana jest inwestycja – Tomasz Sądag, wicedyrektor RZGW. Dodaje, że sprawa pogłębienia dna Wisły nie jest rozpatrywana, ponieważ takie działania uważane są za niezasadne, gdyż nie stwierdzono znacznego podniesienia się dna na odcinku powyżej stopnia wodnego Dąbie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie także otrzymało już dokument będący analizą zeszłorocznej powodzi. – Punkt przy syfonie „Wilga” to faktycznie wąskie gardło. Właśnie, dlatego podjęte zostały działania zmierzające do realizacji budowy drugiej pompowni. Miałaby ona powstać na lewym brzegu Wilgi i wspomagałaby funkcjonowanie sieci w trakcie dużych przelewów. W niedalekiej przyszłości podejmiemy prace projektowe – mówi Katarzyna Miller, z krakowskiego MPWiK. Dodaje, że koncepcja ma szansę powstać jeszcze w tym roku, ale na jej realizację, która będzie wiązać się także z przetargiem, trzeba będzie poczekać do następnego roku.

Dowiedzieliśmy się, iż sprawdzone zostaną istniejące kanały i usunięte ewentualne nieszczelności. – Prace będą prowadzone bezrozkopową „metodą rękawa”, czyli do istniejących kanałów będą wprowadzane nowe rury. Planujemy modernizować sieć systematycznie – mówi Katarzyna Miller. Przedsiębiorstwo zachęca także by rezygnować z korzystania i usuwać kratki ściekowe oraz umywalki zlokalizowane w piwnicach, gdyż są one źródłem podtopień.

Oprócz działań na rzecz ochrony przeciwpowodziowej Rada i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” podjęły działania mające uwzględnić Osiedle Podwawelskie w miejskim planie rewitalizacji. Według sporządzonego kosztorysu, Osiedle Podwawelskie potrzebuje 33 mln zł m.in. na parkingi, chodniki, podjazdy dla niepełnosprawnych, z czego ponad 15 mln na ochronę przed wysoką wodą m.in. na zainstalowanie urządzeń przeciwzalewowych na przyłączach kanalizacyjnych do budynków, przebudowę systemu odprowadzania wód opadowych do kanalizacji, mającego zapobiegać gwałtownemu jej przeciążeniu podczas gwałtownych opadów.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 24 cze 2011

Do pięciu tysięcy rodziców dzieci sześcioletnich trafił w tym tygodniu list Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego zachęcający do wcześniejszego zapisania dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych. Jest to jeden z elementów prowadzonej od dwóch lat przez Urząd Miasta Krakowa akcji „Sześciolatku nie trać roku !”.

„Przed zbliżającym się nowym rokiem szkolnym 2011/2012 po raz ostatni to Państwo – jako Rodzice podejmują decyzję czy Wasze sześcioletnie dziecko pójdzie do szkoły czy do przedszkola (…) Dlatego warto przejrzeć jeszcze raz oferty szkół podstawowych – również tych niesamorządowych – wybrać się do kilku szkół i analizując wszystkie „za” i „przeciw” rozważyć zapisanie sześciolatka do szkoły pamiętając, że najważniejsza przy podejmowaniu tej decyzji jest ocena możliwości i potrzeb własnego dziecka oraz gotowość konkretnej szkoły do ich zaspokojenia” – czytamy w liście, który rodzice otrzymali od dyrektorów lub nauczycieli w przedszkolach.

Kraków już od dwóch lat przygotowuje się do przyjęcia młodszych dzieci w szkołach podstawowych (sześciolatki pójdą obowiązkowo do pierwszej klasy w 2012 r.). W tym czasie m.in. w szkołach przygotowano sale składających się z części służących do nauki i osobnych do zabawy, dostosowano szatnie i sanitariaty do potrzeb małych dzieci, wydłużono bezpłatną opiekę świetlicową – w szkołach podstawowych dzieci mogą przebywać nawet przez 9 godzin, często wyłącznie w gronie równolatków, a oprócz obiadów, które są wydawane w stołówkach szkolnych istnieje możliwość zorganizowania dodatkowego posiłku. Dla najmłodszych przygotowano także bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.

W ramach akcji „Sześciolatku nie trać roku!” w szkołach podstawowych organizowane były dni otwarte, organizowano także targi edukacyjne w dzielnicach, przygotowano również ulotki informacyjne oraz specjalny informator dla rodziców dotyczący oferty szkół podstawowych oraz filmy zachęcające rodziców do zapisania dzieci do szkoły zamiast do przedszkola. Akcję zachęcającą rodziców do zapisania sześciolatków do szkoły prowadzą także radni miasta Krakowa.

W roku szkolnym 2010/2011 do klas pierwszych szkół podstawowych zapisano 825 dzieci. Utworzono 14 klas pierwszych tylko dla dzieci sześcioletnich. Do tej pory na rok szkolny 2011/2012 do klas pierwszych zapisano 1613 dzieci sześcioletnich. Zapisy prowadzą wszystkie szkoły podstawowe (rodzice wciąż mogą zapisywać sześciolatki do klas pierwszych i podejmować decyzje o przeniesieniu dzieci z przedszkola do szkoły podstawowej).

Dodatkowe informacje o akcji „Sześciolatku nie trać roku!” są dostępne na stronie internetowej www.portaledukacyjny.krakow.pl

źródło: www.krakow.pl

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 21 cze 2011

Święto Dzielnicy VIII
Nasza dzielnica jest jedną z największych w Krakowie, dlatego coroczne obchody Święta Dzielnicy VIII organizowane są w różnych jej rejonach. Przed rokiem była to Sidzina, przed dwoma laty Tyniec. Tegoroczny Festyn Rodzinny z okazji XVI Dni Ziemi i Święta Dzielnicy VIII tym razem odbył się w Parku Dębnickim przy ul. Praskiej.

W sobotę 18 czerwca malowniczy, aczkolwiek nieco zapomniany Park Dębnicki tętnił życiem. Zbudowano scenę, pojawiły się stragany, karuzele, dmuchane zjeżdżalnie, grille, ogródki piwne. Mimo niepewnej pogody na festynie zjawiło się wielu mieszkańców nie tylko naszej dzielnicy.

Wśród uczestników festynu pojawili się posłanka Katarzyna Matusik-Lipiec oraz poseł Jarosław Gowin. Nie zabrakło przedstawicieli Rady Miasta Krakowa, był jej przewodniczący – Bogusław Kośmider oraz radni Andrzej Hawranek, Paweł Węgrzyn i Mirosław Gilarski. Sejmik małopolski reprezentował radny Grzegorz Lipiec. Oczywiście nie zabrakło członków Rady Dzielnicy VIII.
Oficjalnego otwarcie imprezy dokonał Przewodniczący Zarządu Dzielnicy VIII – Arkadiusz Puszkarz. Potem na uczestników czekały przygotowane przez organizatorów liczne atrakcje.

Na scenie mieliśmy możliwość oglądać m.in. występy zespołów dziecięcych, Krakowską Orkiestrę Staromiejską pod dyrekcją Wiesława Olejniczaka, pokazy rycerskie. Zebrani wysłuchali również koncertów, muzyki biesiadnej oraz zespołu Abba Cover Band, wykonującego przeboje legendarnej szwedzkiej grupy.

Równolegle odbywały się konkursy dla dzieci, pokazy straży miejskiej i pożarnej. Dużym powodzeniem cieszyły się przejażdżki łódkami po Wiśle oraz strażacka drabina.
Całość imprezy zakończył efektowny pokaz sztucznych ogni.

- Słyszałem bardzo wiele pochlebnych opinii uczestników pikniku, na temat jego organizacji w Parku Dębnickim – mówi Krzysztof Gacek, radny Dzielnicy VIII. – Osobiście jestem zwolennikiem organizowania Święta Dzielnicy właśnie w tym miejscu i mam nadzieję, że tak się stanie w przyszłym roku – dodaje radny.
Jak co roku, organizatorami imprezy byli Rada Dzielnicy VIII Dębniki oraz Dom Kultury „Podgórze”.

źródło: KROPKA

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 20 cze 2011

Artykuł z Gazety Krakowskiej, autor: Magda Wrzos-Lubaś

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski szuka kolejnych oszczędności w budżecie Krakowa. Po cięciu wydatków w resortach magistratu przyszła kolej na dzielnice. Ich radom odebrał w sumie 5 mln zł.

Oznacza to, że w najbliższych miesiącach zabraknie pieniędzy na remonty chodników, placów zabaw czy koszenie trawy. Mają wrócić do kas dzielnic, gdy sytuacja finansowa miasta się poprawi.

W Nowej Hucie wstrzymana kwota to ok. 450 tys. zł. – Mieliśmy je przeznaczyć na bieżące remonty. Byłem pewien, że to zagwarantowane kwoty – twierdzi Stanisław Moryc, szef dzielnicy XVIII Nowa Huta. Pieniędzy zabraknie więc na remonty chodników, oświetlenie ulic

W Dębnikach nie starczy na remonty osiedlowych ulic i odwodnienia rowów melioracyjnych. W kasie zabraknie na nowe ogródki jordanowskie i wyposażenie istniejących. – Prezydent odebrał nam 360 tys. zł. To kwota, która nie ratuje budżetu Krakowa. Dla nas to bardzo dużo – żali się Arkadiusz Puszkarz, przewodniczący dzielnicy VIII Dębniki. – Budżety dzielnic zostały w tym roku zwiększone o ok. 550 tys. zł. Miało być lepiej.

Ok. 600 tys. zł straciła też dzielnica III Prądnik Czerwony. Tam na prezydenckich cięciach najbardziej ucierpią najmłodsi. Pieniędzy zabraknie na budowę nowej zjeżdżalni i barier ochronnych w parku, gdzie bawią się dzieci. Dzielnica nie zdoła też przygotować projektu parkingów przy ul. Kwartowej.

Mniej lub bardziej uszczupliły się budżety wszystkich dzielnic. Najmniej te, które do tej pory wydały najwięcej pieniędzy. – Udało nam się szybko zainwestować większość środków i straciliśmy ok. 27 tys. zł – mówi Wojciech Krzysztonek, szef dzielnicy XIV Czyżyny.

Władze miasta twierdzą, że zamrożenie pieniędzy dla dzielnic to część planu oszczędnościowego. – Wszystkie jednostki zarządzające pieniędzmi budżetowymi dostały polecenie, aby ograniczyć wydatki o 10 proc. Sytuacja finansowa w dzielnicach też musiała ulec zmianie – tłumaczy Monika Chylaszek, rzeczniczka prezydenta. Nie wiadomo, czy pieniądze jeszcze w tym roku wrócą do dzielnic. – Rok temu już tych pieniędzy nie zobaczyliśmy – twierdzi Stanisław Moryc. – Jeśli sytuacja finansowa miasta będzie lepsza, pieniądze wrócą – zapewnia Chylaszek.

Prezydent na potrzebne wydatki wziął już dodatkowe 50 mln zł kredytu, ale sytuację w mieście może uratować tylko kredyt w wysokości 300 mln zł. Ten jednak zablokowany jest przez decyzję Regionalnej Izby Obrachunkowej, która odebrała prezydentowi możliwość jego zaciągnięcia. Uznała to bowiem za sprzeczne z rozporządzeniem ministra finansów. Prezydent od tej decyzji się odwołał. Odpowiedź RIO powinna być znana w przyszłym tygodniu.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 20 cze 2011

Chciałbym serdecznie podziękować SM Podwawelska za pomoc w rozmieszczeniu informacji (plakaty umieszczone zostały m.in. na klatkach schodowych oraz na tablicach informacyjnych) o Świecie Dzielnicy VIII, które odbyło się w ostatnią sobotę w Parku Dębnickim.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 14 cze 2011

Fragment artykuł radnego Macieja Lewandowskiego który ukazał się m.in. na łamach www.krakowrazem.pl oraz www.debnikikrakow.pl

Rada Dzielnicy VIII Dębniki też musi uderzyć się w piersi, bo z dodatkowej kwoty 555 500 zł przyznała na wniosek Zarządu (projekt podpisany przez 3 osoby) na przykład 39 800 zł na remont parkietu w Szkole Podstawowej nr 25, czy na projekt adaptacji pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby Szkoły Podstawowej 133 ale tylko 4 000 zł na remont w Szkole Podstawowej nr 66…


Uściślając tekst Pana Lewandowskiego wśród owych trzech osób podpisanych pod projektem uchwały jestem również mój autograf. Na pewno z tego powodu nie będę się uderzał w piersi! Trzeba d0dać iż chodzi o remont (wymianę) parkietu na sali gimnastycznej (z której korzysta nie tylko Szkoła Podstawowa nr 25 ale również Gimnazjum 21). Zadania tego nie można etapować!

PS

Dziś sprawdzę jaka dokładnie kwota została przyznana na remont schodów w Szkole Podstawowej nr 66 w Skotnikach, ponieważ na ostatniej sesji przyznano jeszcze dodatkowo 1.500 złotych na to zadanie.

Reasumując 4.000 zł + 1.500 zł = 5.500 zł.