Archiwum: Wrzesień, 2008

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 12 wrz 2008

Na ulicy Komandosów rozpoczęła się wymiana sieci wysoko i nisko parametrowych prowadzona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w ramach modernizacji systemu ciepłowniczego Miasta Krakowa. Przewidywany czas zakończenia inwestycji to połowa września 2008.
Zakończenie prac związanych m.in. z odtworzeniem chodników i ewentualnych naprawą powstałych szkód planowane jest do 10 października 2008. Koszty wymiany rur ciepłowniczych w 72% finansowane są z funduszy Unii Europejskiej.

wymiana rur CO