Archiwum: Czerwiec, 2018

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 27 cze 2018

W związku z inwestycją pn.: „Budowa i przebudowa odcinka osiedlowej sieci cieplnej 2xDN 300, na odcinku od komory 3ZKF usytuowanej w rejonie ul. Komandosów do rzeki Wilga w Krakowie, na działkach nr 132/72, 188/3, 188/11 obr. 11 Podgórze” planowaną do realizacji przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, Rada i Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki, na wniosek radnego Krzysztofa Gacka [czyli mój:)], zwróciła się z zapytaniem o możliwość rozbudowy istniejącej w ww. lokalizacji kładki tak, aby mogła ona służyć pieszym.
W tym rejonie powstaje w chwili obecnej nowe osiedle mieszkaniowe, z którego dzieci miałyby ułatwione dojście
do Szkoły Podstawowej nr 25 przy ul.Komandosów 29.

W odpowiedzi MPEC poinformowało, że: „Przedmiotowa inwestycja zakłada wymianę sieci na odcinku podziemnym
do korytarza rzeki Wilga, bez części napowietrznej przebiegającej nad samą rzeką. Kładka została zaprojektowana
wyłącznie z przeznaczeniem do posadowienia na niej sieci cieplnej, a jej konstrukcja oraz usytuowanie uniemożliwia zmianę obecnego przeznaczenia technologicznego.
Taki stan rzeczy, wiąże się z koniecznością uruchomienia zadania, jako nowej odrębnej inwestycji, poprzez uzyskanie
właściwego projektu budowlanego oraz procedowanie pozyskania stosownych zgód i pozwoleń budowlanych wydawanych
w oparciu o obowiązujące przepisy.

źródło: KURIER PODWAWELSKI wydanie 2-2018

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 5 cze 2018

Złożyłem w tegorocznej edycji dwa projektu do miejskiego Budżetu Obywatelskiego jeden został odrzucony ale i tak się cieszę, bo zadanie będzie realizowane i to jeszcze w tym roku ! KWIETNIKI ZOSTANĄ WYREMONTOWANE!

MAILE JAKIE DOSTAŁEM PO WERYFIKACJI:
Twój pomysł zadania o numerze BO.D8.28/18 i nazwie ZIELONY PRZYSTANEK LUDWINÓW został oceniony negatywnie. Powód odrzucenia: OPINIA NEGATYWNA. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie planuje jeszcze w br. wyremontować donice zlokalizowane przy schodach prowadzący „do” i „z” przystanków „Ludwinów” przy ul. Konopnickiej oraz zamontować ławkę na przystanku autobusowym „Ludwinów” w kierunku Ronda Grunwaldzkiego (na przystanku „Ludwinów” w stronę Wieliczki brak jest możliwości zamontowania ławeczki ze względu na obecne ukształtowanie terenu), natomiast Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie roku bieżącym oraz w latach następnych planuje wykonać obsadę bylinową przedmiotowych kwietników. W związku z powyższym, na podstawie § 12 ust. 4 uchwały nr XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16.12.2015 r., który stanowi, że „W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta.” opiniuje się negatywnie zakres rzeczowy wskazany do wykonania w ramach propozycji zadania w ramach budżetu obywatelskiego p.n.: „Zielony przystanek Ludwinów”. Ważne Może Pan/Pani złożyć protest wobec decyzji dotyczącej tego projektu. Protest wraz z uzasadnieniem należy złożyć w dniach do 7 czerwca 2018 r.

Twój projekt Bezpłatne kursy komputerowe dla seniorów o numerze BO.D8.27/18 przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz prawną. Losowanie numerów projektów poddanych pod głosowanie odbędzie się 14 czerwca 2018 r.