WYWIAD NA PODSUMOWANIE KADENCJI 2011-2014
Krzysztof Gacek - podsumowanie kadencji 2011-2014

O mijającej kadencji, zrealizowanych zadaniach, pracy radnego oraz planach na przyszłość rozmawiam z Krzysztofem Gackiem, członkiem Zarządu Rady Dzielnicy VIII Dębniki, radnym z osiedla Podwawelskiego.

Zbliża się koniec kadencji w samorządzie, czas na podsumowania. Jakie według Pana były dla dzielnicy te ostatnie cztery lata?
Pomimo ograniczonych środków, jakimi dysponowaliśmy udało się zrealizować znaczącą część zaplanowanych zadań. W Radzie Dzielnicy wszyscy działaliśmy na rzecz poprawy jakości życia na wielu płaszczyznach. Ważne są chodniki, stan dróg, ale i bezpieczeństwo mieszkańców, czy warunki lokalowe, w jakich przebywają i uczą się nasze dzieci oraz wiele innych spraw, z którymi musimy się uporać.
Rozpoczynając kończącą się właśnie kadencję określił Pan sobie pewne priorytety. W jakim stopniu przyjęte założenia udało się zrealizować?
Interesują mnie konkretne zadania, dlatego dużą uwagę przywiązywałem do remontów i budowy dróg, chodników, oświetlenia, placów zabaw, modernizacji boisk sportowych, gdyż z moich obserwacji wynika, że na tego typu inwestycji istnieje duże zapotrzebowanie. Udało się wymienić nawierzchnię asfaltową w rejonie osiedla Podwawelskiego na ulicach Słomianej, Na Ustroniu, Mieszczańskiej, a na Starym Ludwinowie na ulicach Swoboda, Tureckiej czy Zatorskiej. Cieszy przebudowane przez prywatnego inwestora skrzyżowanie ulic Twardowskiego i Kapelanka (dwa wyjazdy z osiedla), o które zabiegaliśmy jeszcze w poprzedniej kadencji. Podobnej modernizacji wymaga skrzyżowanie ulicy Kobierzyńskiej, od strony rzeki Wilgi i wybudowanie dodatkowego pasa do prawoskrętu. Dzięki przebudowie układu drogowego w rejonie Centrum Kongresowego zyskaliśmy m.in. dwa wyjazdy z ulicy Bułhaka, z czego jeden przeznaczony jest dla komunikacji. Powstał również nowy terminal autobusowy na osiedlu Podwawelskim.

Od niedawna możemy korzystać z przejścia podziemnego pod ulicy Konopnickiej.
To wielki sukces. Starania na rzecz ponownego otwarcia przejścia prowadziłem praktycznie od 2010 roku i wreszcie się udało. Przejście ułatwi życie wielu osobom, szczególnie starszym. Nie będzie trzeba już przechodzić aż do Ronda Grunwaldzkiego, ani też pod dawny Hotel Forum, aby przejść na drugą stronę bardzo ruchliwej ulicy.
Oświata, remonty szkół podstawowych i gimnazjów to zadania powierzone dzielnicy. Co w tej sferze?
Ważnym krokiem jest przeprowadzona termomodernizacja w Zespole Szkół przy ulicy Lipińskiego na osiedlu Ruczaj. Dzięki staraniom Rady Dzielnicy termomodernizację przejdą też Szkoła Podstawowa nr 25 i Gimnazjum nr 21. Nie są to tanie remonty, taka operacja to ponad 800 tysięcy złotych, ale inwestycja zwraca się w postaci niższych rachunków za ogrzewanie, nie mówiąc już o estetyce. W ramach programu „Radosna Szkoła” powstał plac zabaw dla dzieci na terenie SP nr 25 oraz boisko wielofunkcyjne przy ulicy Komandosów.
Dużo mówi się o aktywizacji seniorów. Czy pojawiły się jakieś propozycje dla osób będących na emeryturze?

Dzięki współpracy z Kołem Emerytów i Rencistów co roku udawało mi się zorganizować sponsorów na świąteczne paczki dla osób samotnych. Sztandarowym projektem Komisji Innowacji i Rozwoju, w której miałem przyjemność pracować są bezpłatne kursy komputerowe dla seniorów, które odbywały się nie tylko na osiedlu Podwawelskim, ale również na Ruczaju, w Starych Dębnikach oraz Sidzinie.
W jakim stopniu sami mieszkańcy są zainteresowani tym, co dzieje się w dzielnicy.
W mojej pracy bardzo pomocna była współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, działkowcami, Klubem Sportowym Podwawelski, Spółdzielnią Mieszkaniową „Podwawelska” oraz osobiste spotkania z mieszkańcami dzielnicy. Odbyłem 126 dyżurów radnego. Mieszkańcy coraz bardziej odczuwają, że dzielnica to „władza” najbliższa człowiekowi. Wiedzą, że spotkanie z radnym może być początkiem realizacji ważnego zadania, które ma wpływ na nasze otoczenie. Choć na rozwiązanie niektórych problemów potrzeba niestety czasu. Dlatego serdecznie dziękuję za wszelkie rady, opinie, wyrazy uznania i sympatii.
Aby skutecznie działać na rzecz mieszkańców niezbędna jest współpraca różnych podmiotów. Czy macie wsparcie we władzach miejskich?
Ta współpraca jest i ciągle się rozwija. Bez niej realizacja wielu przedsięwzięć, jak choćby budowa „Smoczego Skweru” przy ulicy Zachodniej, oddanego do użytku w czerwcu 2013 roku nie byłaby możliwa. W planach na lata kolejne jest modernizacja boiska przy ulicy Grota Roweckiego i utworzenie placu zabaw w sąsiedztwie. Przed nami jest jeszcze wiele wyzwań, jak budowa ulicy 8 Pułku Ułanów, przebudowa ulic Lubostroń i Czerwone Maki. Tych zadań dzielnica nie jest w stanie zrealizować sama, muszą one zostać wprowadzone do budżetu miasta. Potrzeby jest do tego skuteczny lobbing w Radzie Miasta Krakowa i nie osiągniemy go głosując na ludzi nie związanych z „ósemką”.
Święto Dzielnicy organizowane jest ostatnio z placówką zlokalizowaną też poza terenem Dzielnicy VIII.
Rzeczywiście, od dwóch lat przy realizacji Święta Dzielnicy współpracujemy z Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana. W 2013 roku zorganizowaliśmy „Wianki na Dębnikach”, a w tym strzałem w dziesiątkę okazała impreza na terenie Krakowskiego Klubu Jazdy Konnej, która przyciągnęła tłumy. Moim zdaniem Święto Dzielnicy powinno mieć stałe miejsce i termin, co zdecydowanie ograniczy koszty i przyciągnie sponsorów.
Jakie plany na przyszłość? Kadencja się kończy, czy zamierza Pan ponownie kandydować?
Praca w Radzie Dzielnicy VIII jest dla mnie wielką przyjemnością. Osiem lat doświadczenia powoduje, że moja wiedza na temat problemów, z jakimi trzeba się zmierzyć oraz możliwości ich rozwiązania jest znaczna. Jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia, także w rejonie, z którego kandyduję. Przykładowo, problemem dla wielu mieszkańców osiedla Podwawelskiego jest duże natężenie ruchu na ulicy Komandosów, zwłaszcza w godzinach porannych i popołudniowych. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego nie jest możliwe, należy więc zastanowić się, jakie działanie mogłoby ograniczyć, a nawet wyeliminować tranzyt przez nasze osiedle. Chciałbym nadal służyć pomocą mieszkańcom. Oczywiście pod warunkiem, że ponownie mi zaufają.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Renata Piętka
KROPKA
………………………………………………………………………………………………………………………….

Szanowni Państwo, Drodzy Sąsiedzi

Dobiega końca kolejna kadencja samorządu 2006-2010. Dzięki Państwa głosom, przez ostatnie cztery lata miałem zaszczyt pracować w Radzie Dzielnicy VIII reprezentując osiedle Podwawelskie.

Pragnę zdać Państwu raport z mojej pracy na rzecz Dębnik :

 • Remont szkoły podstawowej i gimnazjum na os. Podwawelskim, którego byłem reprezentantem w obecnej kadencji,


Dzięki współpracy z innymi radnymi dzielnicy i miasta, pomimo ograniczonego budżetu udało nam się doprowadzić do remontu zarówno „podstawówki”, jak również Gimnazjum nr 21. Wymiana wszystkich okien na nowe, nowy dach, monitoring, wymienione instalacje oraz wyremontowane sanitariaty. Przygotowany został także projekt budowy nowej sali gimnastycznej oraz ogrodzenia dla szkól przy ul. Komandosów.

Jako że wspólnie z Piotrem Turczą, Piotrem Strzeleckim oraz z Antonim Stawarzem w tej kadencji reprezentujemy osiedle Podwawelskie w Radzie Dzielnicy chciałbym przytoczyć kilka liczb (środki które przeznaczyła dzielnica na remonty w szkole podstawowej i gimnazjum przy ul. Komandosów). Poniższe sprawozdanie dotyczy tylko i wyłącznie remontów przeprowadzonych w/w placówkach oświatowych na Podwawelski (bez żłobka i 3 przedszkoli).

Szkoła Podstawowa nr 25

2007 – wymiana instalacji elektrycznej 119 322 zł

2008 – remont dachu 110 000 zł oraz monitoring wizyjny 7000 zł (jako jeden z odpowiedzialnych za tą inwestycję)

2009 – remont i modernizacja szatni 20 000 zł + 3 425 zł (łącznie 23 425 zł)

2010 – remont bramy wejściowej wraz ze schodami oraz montaż pochylni dla niepełnosprawnych 20 000 zł

Ponadto Rada Dzielnicy wnioskowała do budżetu miasta o remont generalny placówki. Szkoła z budżetu miasta uzyskała 260 000 zł. Dzięki tej kwocie wymieniono wszystkie okna i wyremontowano sanitariaty.

nowe okna w szkole podstawowej 25

nowe okna w szkole podstawowej 25

Gimnazjum nr 21

2007 – remont sanitariatów, remont dachu 125 000 zł oraz remont sanitariatów(kolejnych) i stolarki okiennej 19 893 zł

2008 – remont sanitariatów 85 400 zł + 16 000 zł (z zadań priorytetowych na to zadanie) oraz remont stolarki okiennej 10 000 zł

2009 – remont dachu nad przewiązką pomiędzy szkołami (dawna mała sala gimnastyczna) 39 992 zł, piony wodnokanalizacyjne i okna 17 999 zł

2010 – remont ściany klatki schodowej (razem z wymianą okien) oraz malowanie korytarzy 30 000 zł.

W budżecie na 2011 rok zagwarantowane są środki na wymianę ogrodzenia w obu placówkach. Łączna kwota jaka zostanie przeznaczona na ten cel to 80 000 zł. Zadanie zostanie jednak zrealizowane w momencie kiedy obydwie placówki uzyskają zarząd nad terenem (wymogi formalno -prawne).

remonty w gimnazjum 21

remonty w gimnazjum 21

 • Projekt nowej sali gimnastycznej dla Gimnazjum nr 21.

Na wykonanie projektu nowej, funkcjonalnej hali sportowej przeznaczyliśmy 54 500 zł. Obecnie gimnazjaliści korzystają z gościnności szkoły podstawowej.

 • Remonty trzech przedszkoli i żłobka.

Wymiana stolarki okiennej, remonty sal i sanitariatów, zakup kotłów grzewczych…


Przedszkole 127 przy ul. Komandosów

Przedszkole 127 przy ul. Komandosów

 • Budowa i modernizacja placów zabaw.


Budowa i rozbudowa placów zabaw dla dzieci powinna być prowadzona wzorem osiedla Podwawelskiego czyli we współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi. Takie działanie upraszcza procedurę jak również redukuje koszty związane w późniejszym utrzymaniem terenów ogródków jordanowskich. Warto wspomnieć, że jesteśmy pionierami w tego typu działaniach, do tej pory w naszej dzielnicy nie prowadzono wspólnych inwestycji z jakąkolwiek spółdzielnią.

Plac zabaw os. Podwawelskie

Plac zabaw os. Podwawelskie

Nowa zjeżdżalnia dla dzieci

Nowa zjeżdżalnia dla dzieci

Nowe huśtawki

Nowe huśtawki

Urządzenia zainstalowane przez Spółdzielnie Mieszkaniową

Urządzenia zainstalowane przez Spółdzielnie Mieszkaniową

Udowodniliśmy, że współpraca przynosi owoce. Dzięki porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową rozpoczęła się odbudowa placów zabaw na naszym Osiedlu. Miejmy nadzieję, że nowa Rada Dzielnicy będzie kontynuowała to zadanie.

Modernizacje na naszym Osiedlu Podwawelskim nie ograniczały się tylko do szkół, ale objęły również wszystkie trzy przedszkola i żłobek.

 • Remont ul. Dworskiej, był dla nas radnych z Podwawelskiego priorytetem.
ul. Dworska po remoncie

ul. Dworska po remoncie


 • Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej (obok Przychodni Zdrowia).


Parking przy ul. Szwedzkiej obok Przychodni Zdrowia

Parking przy ul. Szwedzkiej obok Przychodni Zdrowia

 • Ochrona terenów zielonych.


 • Zorganizowałem wspólnie z największym portalem rekrutacyjnym w Polsce bezpłatne warsztaty dla studentów i młodych ludzi poszukujących pracy „Jak skutecznie znaleźć dobrą pracę” (Zajęcia odbyły się na wiosnę tego roku w siedzibie rady dzielnicy).


 • Poprawa bezpieczeństwa, również tego przeciwpożarowego

(mi.in. współfinansowanie: zakupu furgonu dla policji, skokochronu dla straży pożarnej, samochodów dla straży miejskiej)


 • Byłem inicjatorem przeglądu przeciwpożarowego osiedla Podwawelskiego.

Ćwiczenia strażaków na Podwawelskim

Ćwiczenia strażaków na Podwawelskim


 • Skuteczna akcja zbierania podpisów dotycząca otwarcia przejazdu pod dawnym hotelem „Forum”.


 • Comiesięczne dyżury prowadzone biurze Rady Dzielnicy oraz w Szkole Podstawowej na os. Podwawelskim.


 • Spotkania z mieszkańcami.

Podczas trwania kadencji odbywały się liczne spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, których celem było wsłuchanie się w ich najważniejsze potrzeby. W zeszłym roku wspólnie z radnym Panem Piotrem Strzeleckim korzystając z dużego doświadczenia propagatorów idei PPS (Project for Public Spaces) udało się nam przeprowadzić warsztaty w Gimnazjum 21. Naszym zadaniem było zaproszenie mieszkańców i wywołanie dyskusji nad naszym najbliższym otoczeniem. Następnym etapem był spacer z udziałem mieszkańców po terenie. Dla nas jako Radnych było to wyjątkowo owocne spotkanie, z którego wynieśliśmy konkretne wnioski. Tego typu warsztaty i praca z grupą mieszkańców jest bardzo cenną wskazówką jak przy niewielkich środkach można poprawić otoczenie. Wybiegając w przyszłość można stwierdzić że prace nad planami zagospodarowania muszą od samego początku opierać się o konsultacje społeczne. Innym sposobem na aktywizację mieszkańców była praca podczas warsztatów przeznaczonych dla młodzieży gimnazjalnej w którą zaangażował się architekt i radny dzielnicy Pan Piotr Strzelecki. Wspólnie z Małopolską Izbą Architektów Rada Dzielnicy VIII przeprowadziła pozalekcyjne warsztaty pod nazwą „Dzielnica Moich Marzeń” i w tym przypadku okazał się to „strzał w dziesiątkę”. Naszym zadaniem było pokazanie podstawowych mechanizmów pracy nad planami oraz poproszenie młodych ludzi żeby wypowiedzieli się jak poprawić otoczenie. Młodzież wykonała pracę inwentaryzującą, a następnie przedstawiła swoje postulaty dotyczące zamian i kierunków rozwoju dzielnicy. Tak zebrany materiał przekazaliśmy studentom architektury Krakowskiej Szkoły Wyższej którzy „życzenia” młodych mieszkańców przedstawili w profesjonalnej formie graficznej.

W mojej pracy bardzo pomocna była współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, działkowcami, spółdzielnią mieszkaniową oraz osobiste spotkania z Państwem, mieszkańcami dzielnicy. Serdecznie dziękuję za wszelkie rady, opinie, wyrazy uznania i sympatii.

Chciałbym również serdecznie podziękować radnej miasta Pani Barbarze Mirek – Mikule za pomoc i ciągły kontakt z dzielnicą. Pani Radna jako jedyna regularnie uczestniczyła w sesjach rady dzielnicy i prowadziła dyżury w naszym biurze. Wizyty pozostałych radnych miasta z przykrością należy stwierdzić, że były incydentalne.

Jeszcze raz dziękuję i zachęcam Państwa do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach samorządowych, które odbędą się 21 listopada 2010 roku.

Dziękuję wszystkim za oddane na mnie głosy! Jestem szczególnie dumny z wyniku jaki uzyskałem na moim ukochanym osiedlu Podwawelskim (najwięcej głosów na osiedlu spośród wszystkich kandydatów do Rady Miasta Krakowa)… niestety niespełna tysiąc głosów to za mało aby uzyskać mandat Radnego Miasta Krakowa.

W wyborach do Rady Dzielnicy VIII uzyskałem najlepszy wynik spośród wszystkich kandydatów Platformy Obywatelskiej w naszej dzielnicy. DZIĘKUJĘ ZA ZAUFANIE!

Na początku lutego 2011  zostałem wybrany do  Zarządu Rady Dzielnicy VIII – Dębniki.