Archiwum: Marzec, 2014

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 30 mar 2014

Podobno przebudowa ulicy Norymberskiej na odcinku od ul. Grota Roweckiego (Kaufland) do wysokości ul. Pychowickiej rozpocznie się na przełomie kwietnia i maja… uwierzę jak zobaczę koparki!
Z dobrych informacji: ul. Na Ustroniu (os. Podwawelskie okolice Centrum Kongresowego) z nową nakładka asfaltowa!

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 30 mar 2014

Zapytają również o metro, trasy rowerowe i monitoring miejski?

Po wniosku Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego o referendum w/s organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w lokalnej prasie rozgorzała dyskusja na temat terminu oraz treści dodatkowych pytań na jakie mieli by odpowiedzieć mieszkańcy. Zwolennikami większej ilości pytań jest m.in. krakowska Platforma Obywatelska oraz rozmaite środowiska aktywistów społecznych i organizacji pozarządowych (pewnie nie wszystkie ale moim zdaniem większość). Skoro organizujemy referendum to warto wykorzystać tę sposobność do poznania opinii obywateli na inne problemy jak bezpieczeństwo, komunikacja etc.

Oprócz pytania „Czy jesteś za organizacją w Krakowie Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku” na kracie do głosowania znaleźć się mają również pytania o budowę metra, rozbudowę tras rowerowych oraz wykonanie sieci monitoringu miejskiego. Sceptycznie do pomysłu większej ilości pytań odnosi się na łamach LoveKrakow.pl Prezydent Jacek Majchrowski.

Szacunkowy koszt przeprowadzenia referendum – jak informuje lokalna prasa – obliczany jest na około 1 mln złotych. Demokracja bezpośrednia słono kosztuje. Tańszą alternatywą mógłby być sondaż lub konsultacje społeczne. Dlatego pomysł zadania więcej niż jednego pytania wydaje się z punktu widzenia choćby ekonomicznego słuszny. O tym kiedy udamy się do urn? Czy będzie to 25 maja? Na jakie pytania odpowiemy, zadecydują miejscy rajcy być może już na najbliższej sesji Rady Miasta Krakowa.

Połączenie terminu (którego jestem zwolennikiem) eurowyborów z referendum ma dodatkowo zwiększyć frekwencję… a frekwencja podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego nie jest imponująca.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 26 mar 2014

W celu poprawy jakości powietrza w Krakowie i ochrony zdrowia mieszkańców miasta przed smogiem, w listopadzie 2013 r. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę wprowadzającą zakaz stosowania paliw stałych w Krakowie.
Oznacza to, że od września 2018 r. używanie węgla do ogrzewania budynków i mieszkań będzie niedozwolone i będzie podlegało karze. Poniżej informacje, kto i gdzie może starać się o środki finansowe na wymianę instalacji grzewczej:
• W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji, Urząd Miasta Krakowa proponuje dofinansowanie do wymiany ogrzewania z węglowego na elektryczne, gazowe, olejowe, bazujące na odnawialnych źródłach energii (kolektory lub pompy ciepła) lub ogrzewanie z sieci ciepłowniczej (MPEC).
• Można otrzymać nawet 100% poniesionych kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 900 zł za każdy kW.
• Każdy kto chce skorzystać z tego dofinansowania powinien złożyć wniosek o przyznanie dotacji jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Wzory dokumentów oraz wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie www.bip.krakow.pl lub pobrać bezpośrednio z Punktu Obsługi Mieszkańców, os. Zgody 2 (pok. 7 lub 110). Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 616 88 48 lub 12 616 88 07.
• Wnioski o dotacje należy składać w jednostkach Urzędu Miasta Krakowa:
– Kancelaria Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3/4,
– Punkt Obsługi Mieszkańców, os. Zgody 2 (pok. 7).
Osobom o niskich dochodach, które wymienią ogrzewanie węglowe, przysługują dopłaty do rachunków za ogrzewanie. Mogą z nich skorzystać osoby, których dochód miesięczny nie przekracza:
– w przypadku osoby samotnie gospodarującej –2 439 zł;
– w przypadku rodziny: iloczyn liczby osób i kwoty 1368 zł (np. dla trzyosobowej rodziny 4104 zł).

Wysokość pomocy zależy od powierzchni lokalu, rodzaju zainstalowanego ogrzewania i dochodu osoby/rodziny. Pomoc przyznawana jest raz w roku. Warunkiem koniecznym do udzielenia pomocy na dany rok jest złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją w roku kalendarzowym, w którym ma zostać przyznana pomoc. Odpowiednie wnioski można pobrać ze strony internetowej: ww.bip.krakow.pl lub w Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie właściwej według miejsca zamieszkania wnioskodawcy: 5) Filia nr 5 (dzielnica VIII): ul. Praska 52, tel.: 12-269-05-54 Aby obliczyć wysokość należnej pomocy można skorzystać z kalkulatora na stronie internetowej MOPS: www.mops.krakow.pl/kalkulator-program-oslonowy.
(AD Krakowski Alarm Smogowy)
źródło: KROPKA, Podwawelski.pl

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 21 mar 2014

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców do wzięcia udziału w Wiosennych Porządkach na terenach zielonych naszego najbliższego otoczenia, które odbędą się w najbliższą sobotę (22 marca) w godzinach 10.00 – 12.00, przy terenie ul. Zalesie i Obozowej.

Dnia 22 marca 2014r.(sobota) w godz. 10:00 – 12:00

Zamierzamy uporządkować tereny przy ul Zalesie i Obozowej , w tym drogę do pobliskiego lasu oraz teren wokół cieku wodnego, gdzie można spotkać dzikie kaczki oraz inne gatunki ptactwa.

Mamy zapewnione worki, rękawice ochronne oraz odbiór śmieci przez MPO. Zapraszamy osoby dorosłe oraz starsze dzieci (pod opieką dorosłych)

Zbieramy się o godz. 10:00 na terenie działki gminnej od strony ul. J. Kantego Przyzby os. RUCZAJ

Warto zadbać o nasze otoczenie i pokazać, że nie chcemy dłużej czekać, aż ktoś posprząta oraz , że przyroda nie powinna być tak traktowana!

Akcja jest organizowana z inicjatywy Organizacji Społecznej „aDaSie” oraz Rady Dzielnicy VIII Dębniki. W naszej dzielnicy akcję koordynuje Ula Twardzik

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 20 mar 2014

W czwartek (dziś) 20 marca o godz. 18.00 w siedzibie Klubu Kultury Kostrze przy ul. Dąbrowa 3 odbędzie się spotkanie Bogusława Kośmidera, przewodniczącego Rady Miasta Krakowa z mieszkańcami osiedla Kostrze.

W spotkaniu mają również wziąć udział przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Straży Miejskiej, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Wydziału Kształtowania Środowiska UMK, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej… i radni dzielnicy z Łukaszem Balonem na czele.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 15 mar 2014

Kraków kontynuuje działania związane ze staraniami o organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 r. W piątek (14 marca) w serwisie Dialogu Społecznego UMK (www.dialoguj.pl) uruchomiona została zakładka dotycząca konsultacji społecznych w sprawie koncepcji organizacji ZIO 2022 w Krakowie.

W ramach konsultacji 24 marca (poniedziałek) udostępniony zostanie wniosek aplikacyjny Miasta, a w kwietniu i maju br. odbędą się spotkania przedstawicieli Miasta i Komitetu Konkursowego Kraków 2022 z mieszkańcami oraz debaty z udziałem organizacji pozarządowych, ekologicznych i turystycznych.

Wniosek aplikacyjny (tzw. „Bid book”) to dokument, w którym szczegółowo opisano jedenaście zakresów tematycznych dotyczących organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r. w Krakowie, m.in. wizji i koncepcji Igrzysk, a także informacji o obiektach sportowych, transporcie oraz o wsparciu rządowym i wsparciu ze środków publicznych.

Dokument został złożony w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim wczoraj (13 marca, czwartek) przez delegację, w skład której weszły: Przewodnicząca Komitetu Konkursowego Kraków 2022 – Poseł Jagna Marczułajtis-Walczak oraz Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – Magdalena Sroka. Polski Komitet Olimpijski reprezentowała Iwona Łotysz – Dyrektor ds. Projektów Rozwojowych.

Wniosek aplikacyjny zostanie podany do publicznej wiadomości i umieszczony na miejskich stronach internetowych (w tym na stronach: www.dialoguj.pl, www.dialogspołeczny.krakow.pl i www.krakow.pl) 24 marca (poniedziałek).

Działania związane z konsultacjami społecznymi z mieszkańcami miasta dotyczącymi koncepcji organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 r. w Krakowie, realizowane przez Urząd Miasta Krakowa przy współpracy Komitetu Konkursowego Kraków 2022, są zgodne z uchwałami Rady Miasta Krakowa podjętymi 29 stycznia br. Wyznaczony termin konsultacji to: 15 marca – 31 maja 2014 r.

W serwisie Dialogu Społecznego UMK (www.dialoguj.pl) w specjalnej zakładce poświeconej ZIO 2022, zamieszczone zostały informacje o konsultacjach, terminach ich rozpoczęcia i zakończenia, sposobach składania opinii i uwag dotyczących koncepcji organizacji ZIO 2022, a także miejscach wyłożenia koncepcji oraz terminach i miejscach spotkań konsultacyjnych.

Ogłoszenia o konsultacjach społecznych zostały zamieszczone w prasie lokalnej. Informacje będzie można znaleźć w dwutygodniku miejskim KRAKÓW.PL, a także na stronach: www.krakow.pl i www.bip.krakow.pl oraz na stronach miejskich jednostek organizacyjnych. Trafią także na tablice ogłoszeń w siedzibach UMK i miejskich jednostkach organizacyjnych.

Informacje o konsultacjach zostaną przekazane m.in. do organizacji zrzeszających przedsiębiorców, kupców, rzemieślników; do Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa; do Małopolskiej Organizacji Turystycznej, organizacji z branży turystycznej, organizacji ekologicznych; do klubów, związków i zrzeszeń związków sportowych; domów kultury; szkół; uczelni wyższych; do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i organizacji pozarządowych; a także do Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

W trakcie konsultacji społecznych przedstawiciele Komitetu Konkursowego Kraków 2022, Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta Magdalena Sroka oraz przedstawiciele UMK deklarują możliwość udziału w spotkaniach, debatach organizowanych przez stronę społeczną w okresie: od 28 marca do 30 maja br., w poniedziałki i piątki, w godz. 16:00–20:00 (z wyjątkiem dni, w których już wcześniej zaplanowano inne wydarzenia lub spotkania).

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I TERMINY SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI

- 24 marca (poniedziałek) – konferencja prasowa i upublicznienie wniosku aplikacyjnego zaakceptowanego przez MKOl;

- 26 marca (środa) – Sesja Rady Miasta Krakowa z udziałem zaproszonych gości, podczas której zostanie przedłożona informacja Prezydenta Miasta Krakowa m.in. o kosztach, zasadności, wpływie przygotowań oraz potencjalnej organizacji Igrzysk na stan budżetu GMK oraz o funkcjonowaniu Komitetu Konkursowego Kraków 2022.

Cykl spotkań z mieszkańcami

- 15 kwietnia (wtorek) – spotkanie dla mieszkańców dawnej dzielnicy Śródmieście (o charakterze debaty otwartej z prezentacją koncepcji). Miejsce: Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4 (Sala Obrad Rady Miasta Krakowa), godz. 18:00.

- 24 kwietnia (czwartek) – spotkanie dla mieszkańców dawnej dzielnicy Podgórze (o charakterze debaty otwartej z prezentacją koncepcji). Miejsce: Hala Korony, ul. Kalwaryjska 9, godz. 18:00.

- 28 kwietnia (poniedziałek) – spotkanie dla mieszkańców dawnej dzielnicy Krowodrza (o charakterze debaty otwartej z prezentacją koncepcji). Miejsce: Hala Wisły, ul. Reymonta 22, godz. 18:00.

- 12 maja (poniedziałek) – spotkanie dla mieszkańców dawnej dzielnicy Nowa Huta (o charakterze debaty otwartej z prezentacją koncepcji). Miejsce: Nowohuckie Centrum Kultury NCK, al. Jana Pawła II 232, sala teatralna, godz. 18:00.

- 19 maja (poniedziałek) – spotkanie z organizacjami pozarządowymi, ekologicznymi, turystycznymi (o charakterze debaty otwartej z prezentacją koncepcji). Miejsce: Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4 (Sala Obrad Rady Miasta Krakowa), godz.18:00.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 15 mar 2014

W miniony czwartek (13 marca 2014r.) w Kinie Tęcza przy ul. Praskiej 52 odbyła się debata poświęcona problemom bezpieczeństwa w naszej dzielnicy. Frekwencja około 30 osób.
Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się od statystyk przedstawionych przez Policję i Straż Miejską… m.in. 40% interwencji SM stanowią sprawy związane z szeroko rozumianym parkowaniem, tylko 2% to zakłócanie ciszy nocnej, blisko 600 przypadków spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Najwięcej interwencji obydwie służby odnotowują na os. Ruczaj i Podwawelskim.
Policja dysponuje 130 funkcjonariuszami (na 3 dzielnice) natomiast Strażników Miejskich jest 90.
Przejdźmy jednak do pytań i problemów mieszkańców. Spraw poruszanych było wiele jak: zakłócanie ciszy nocnej przez pewną pizzerię (na którą skarżył się sąsiad), niebezpieczne przejście dla pieszych przy SP 53, picie alkoholu w miejscach publicznych, nierespektowanie przez kierowców ograniczeń prędkości m.in. na ul. Petrażyckiego, Wrony czy wprowadzenie ogólnomiejskiego monitoringu.
Przedstawicie Policji zaproponowali zorganizowanie odrębnego spotkania z dyrekcjami szkół, przedstawicielami rad rodziców poświęconego stricte problemom bezpieczeństwa w szkole i drodze do szkoły.
Dobrą informacją jest planowana budowa nowego Komisariatu Policji (de facto przeniesienie obecnego, który mieści się przy ul. Zamoyskiego) na Ruczaju w rejonie ulic Kobierzyńska-Sąsiedzka-Zalesie!

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 11 mar 2014

Rada Dzielnicy VIII – Dębniki zaprasza do udziału w kolejnej edycji bezpłatnych kursów komputerowych, które będą odbywały się w Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Komandosów 29.

Zajęcia obejmują podstawy obsługi komputera, korzystanie z internetu oraz poczty elektronicznej, skype i portali społecznościowych. Oprócz os. Podwawelskiego zajęcia odbywać się będą również na osiedlach Ruczaj i Sidzina.

Do udziału w zajęciach zapraszamy mieszkańców Dzielnicy VIII – rencistów, emerytów w wieku 50+.

Zapisy pod numerem telefonu 12.267.03.03
Inicjatorem prowadzenia kursów komputerowych dla seniorów jest Komisja Innowacji Rady Dzielnicy VIII – Dębniki w której mam przyjemność pracować wspólnie z radnymi Waldemarem Startkiem i Krzyśkiem Migdą.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 7 mar 2014

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28 lutego 2014 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon Św. Jacka-Twardowskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 11 marca do 8 kwietnia 2014 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego 4 w godzinach pracy Biura.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- poniedziałki: od 14:30 do 16:30,
- wtorki, środy, czwartki i piątki: od 10:00 do 12:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru „Rejon Św. Jacka-Twardowskiego” zostanie przeprowadzona w dniu 18 marca 2014 r. w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2014 r. – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy – pok. 10),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma nie spełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej http://www.bip.krakow.pl .

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 7 mar 2014

Strażnicy Sekcji Profilaktyki Oddziału IV Podgórze, wspólnie z nauczycielami wychowania fizycznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3, przeprowadzili w dniach 3 – 5 marca po raz drugi „Podgórski turniej piłki nożnej szkół podstawowych” dla dzieci z klas I-III. Rozgrywki odbyły się na obiektach sportowych przy ul. Strąkowej. Nagrody w turnieju ufundowała Rada Dzielnicy VIII Dębniki i Straż Miejska Miasta Krakowa. Do udziału zgłosiły się drużyny reprezentujące dwanaście szkół podstawowych z terenu Podgórza:
- SP 24, ul. Aleksandry,
- SP 26, ul. Krasickiego,
- SP 27, ul. Podedworze,
- SP 30, ul. Konfederacka,
- SP 40, ul. Pszczelna,
- SP 47, ul. Myśliwska,
- SP 53, ul. Skośna,
- SP 62, ul. Ćwikłowa,
- SP 90, ul. Czarnogórska,
- SP 97, ul. Judyma,
- SP 158, ul. Strąkowa,
- SP 162, ul. Stojałowskiego
Pierwsze dwa dni rozgrywek wyłoniły uczestników meczy finałowych. Do finałów przystąpiło pięć drużyn. Po zaciętych rozgrywkach poznaliśmy zwycięzców, i tak:
• pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej 162
z ul. Stojałowskiego,
• miejsce drugie uzyskała drużyna Szkoły Podstawowej nr 90
z ul. Czarnogórskiej,
• na trzecim miejscu uplasowała się Szkoła Podstawowa nr 40
z ul. Pszczelnej,
• czwartą drużyną okazała się reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 158
z ul. Strąkowej – gospodarza obiektu,
• piąte miejsce przypadło drużynie Szkoły Podstawowej nr 90, z ul. Judyma.
Na zakończenie turnieju miałem przyjemność razem z Panią Dominika Gawin-Sitek Naczelnik Oddziału IV Podgórze i Panem Jerzym Filipczukiem z Sekcji Profilaktyki Staży Miejskie wręczyć finalistom nagrody.
PS
Łącznie rozegrano 46 meczów… w 3 dni!