Archiwum: Kwiecień, 2011

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 28 kwi 2011

Z inicjatywy radnych oraz mieszkańców z ul. Komandosów przez dwie kolejne soboty tj. 9 i 16 kwietnia trwała akcja sprzątania działki znajdującej się miedzy Kościołem Św. Bartłomieja a ul. Konopnicką.
Teren będący prywatną własnością od lat był de facto dzikim wysypiskiem śmieci. Łącznie zebrano około 60 worków. W akcji uczestniczyli m.in przewodniczący dzielnicy VIII Arkadiusz Puszkarz oraz Andrzej Gacek, Piotr Turcza, Jacek Ptak, Piotr Strzelecki, Dominik Franczak i Maciej Wicherek.
Dziękuję wszystkim za udział w akcji.
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Gacek





Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 27 kwi 2011

W czwartek 28 kwietnia o godz 18:00 odbędzie się kolejna sesja R. Dz. VIII. Przed obradami zbiera się Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa.





Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 26 kwi 2011

W najbliższy czwartek 28 kwietnia w kaplicy Kościoła Parafii Matki Bożej Fatimskiej na osiedlu Podwawelskim odbędzie się wystawa „Sztuka łączy pokolenia”.
Organizatorami akcji są uczestnicy Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób Starczych prowadzonego przez Caritas, oraz studenci III roku pracy socjalnej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum”.
Wystawa rozpocznie się o godzinie 13.00 i będzie trwać do godz. 16.00.





Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 22 kwi 2011

Zdrowych,wesołych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Optymistycznego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół… oraz obfitego Dyngusa
życzy
Krzysztof Gacek

Kochani dzięki za wszystkie sms, maile z życzeniami!





Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 21 kwi 2011

Mamy już Orlika na Ruczaju przy ul. Pszczelnej (SP 40), drugi Orlik powstanie na Starych Dębnikach przy Gimnazjum nr 22 przy ul. Skwerowej 3. Projekt boiska na które pieniądze przeznaczyła Dzielnica VIII będzie kosztował 28.974 zł.





Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 21 kwi 2011

Każda gazeta nawet lokalna posiada swoją stronę internetową (najlepszym przykładem jest Kropka). Nie ma jednak woli aby oficjalna gazetka dzielnicy VIII posiadała swoją stronę internetową. Na szczęście niedługo doczekamy się dzielnicowego Facebook-a.





Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 19 kwi 2011

Rada Dzielnicy VIII na ostatniej sesji dokonała podziału dodatkowych środków (555.500 zł) przeznaczonych na zadania priorytetowe.
Pieniądze pójdą m.in. na:
10.000 -cyklinowanie parkietów w jedynym żłobku w naszej dzielnicy przy ul. Słomianej
39.800 – remont parkietu w sali gimnastycznej SP 25 (z której korzystają również uczniowie Gimnazjum 21) obie placówki mieszczą się przy ul. Komandosów na os. Podwawelskim
100.000 – remont dachu w szkole podstawowej w Tyńcu
200.000 – remonty dróg, chodników, rowów stanowiących odwodnienie pasa drogowego
75.000 – budowa, doposażenie ogródków jordanowskich
8.500 – na działalność kulturalną trzech domów pomocy społecznej
25.000 – szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży
4.900 – zakup czujników tlenku węgla dla zespołów ratownictwa medycznego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego zabezpieczających naszą dzielnicę
20.000 – dla Domu Kultury Podgórze na działalność programową przy klubach (6 razy po 2.000)
2.000 – Dębnicki turniej trampkarzy i.m. Karola Wojtyły
1.000 – kurs samoobrony dla kobiet
resztę stanowi rezerwa budżetowa, organizacja dożynek miejskich i święta dzielnicy etc





Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 18 kwi 2011

W odpowiedzi na interpelacje. Radnego m. Krakowa Pawła Węgrzyna złożoną w dniu 30 marca 2011r w/s stanu przygotowań do realizacji budowy ul. 8 Pułku Ułanów (popularnie nazywanej ulicą Nowoobozową) Prezydent m. Krakowa informuje że:
W dniu 3 listopada 2010 Rada Miasta Krakowa uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Rejon przebiegu ulicy 8 Pułku Ułanów”. W planie ustalony został przebieg ulicy o długości ponad 2,5 km od ul. Zawiłej do ul. Brożka. Z uwagi na wysoki koszt przygotowania i realizacji ulicy (ok. 50 mln zł) ZIKiT przygotował wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji w latach 2011-2017 z podziałem na 6 odcinków.
Ponadto jak czytamy w odpowiedzi na interpelację ZIKiT posiada opracowaną dokumentację projektowa na pierwszy odcinek ulicy od ul. Zawiłej do skrzyżowania ulic; Żywieckiej, Burgundzkiej i Obozowej (małe rondo). Aktualnie przygotowywany jest wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Z uwagi jednak na ograniczone możliwości finansowe zadanie nie zostało ujęte w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011.
Reasumując póki co nie ma pieniędzy na budowę, ponadto zadanie nie zostało uwzględnione w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011r. w/s Wieloletnie Prognozy Finansowej Miasta Karkowa na lata 2011-2033.

Ulica Nowoobozowa

Ulica Nowoobozowa





Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 15 kwi 2011

Rada Dzielnicy VIII podjęła uchwałę o pozytywnej opinii i przyjęciu sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu Dzielnicy VIII oraz realizacji planu finansowego za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 (czyli poprzedniej kadencji w której zarząd działał w następującym składzie: Arkadiusz Puszkarz – przewodniczący, Bogdan Ziarko – zastępca, Michał Firlej, Piotr Kowalski, Antoni Stawarz – członkowie).
Komisja Rewizyjna jednogłośnie (pozytywnie) zaopiniowała udzielenie absolutorium zarządowi za zeszły rok.
Wynik głosowania 13 za 2 przeciw 2 wstrzymujących się.
W głosowaniu imiennym (dość powszechna praktyka w obecnej kadencji) wzięło udział 17 radnych. W kadencji 2006-2010 nie przypominam sobie głosowania imiennego!





Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 15 kwi 2011

Średnia wysokość mandatu nakładanego przez Straż Miejską na osoby które nie posprzątały po swoim czworonogu wynosi ok 190 zł.

Kraków bez psich kup

Kraków bez psich kup