Archiwum: Luty, 2011

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 27 lut 2011

Na sesję zaproszeni zostali przedstawiciel Policji i Straży Miejskiej, porozmawiamy o bezpieczeństwie w naszej dzielnicy. W tygodniu również posiedzenie zarządu i spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 23 lut 2011

Porządek obrad komisji wysyłany na maila, aż chce się powiedzieć WRESZCIE! Drobna (i dobra) rzecz, która bardzo usprawnia pracę. Panowie przewodniczący (Łukasz i Tomek) moje wyrazy uznania.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 23 lut 2011

Na terenie naszej dzielnicy będą przeprowadzane badania obiektów użyteczności publicznej pod względem barier architektonicznych.

Na podstawie przeprowadzonych badań zostanie wydany Informator dla Podgórza m. in. Dzielnicy VIII Dębniki (w formie elektronicznej i papierowej) dla osób niepełnosprawnych.

Czy rekompensata za cmentarz?

INWESTYCJE. Mieszkańcy osiedli Sidzina i Podgórki Tynieckie chcą wiedzieć, jak zostanie rozwiązana kwestia dojazdu do mającego powstać cmentarza, w tym także podczas jego budowy.

Odbyło się spotkanie z mieszkańcami osiedli Sidzina i Podgórki Tynieckie, dotyczące budowy cmentarza wraz ze spopielarnią zwłok w Podgórkach Tynieckich. Poza mieszkańcami zachodnich rejonów Krakowa i radnymi Dzielnicy VIII, wzięli w nim udział przedstawiciele Wydziału Inwestycji UMK, Zarządu Cmentarzy Komunalnych, a także autor koncepcji architektonicznej cmentarza z Biura Projektowego Budownictwa Partner S.C. oraz przedstawiciel potencjalnego koncesjonariusza, z którym miasto prowadzi negocjacje.

Mieszkańcy pytali m.in. o parametry techniczne, typ i rodzaj pieców, używanych do spopielania zwłok; chcieli też wiedzieć, jak zostanie rozwiązana kwestia dojazdu do mającego powstać cmentarza, w tym także podczas jego budowy, oraz czy praca spopielarni będzie powodować emisję płynów, dymów lub pyłów mogących zanieczyszczać środowisko i powodować uciążliwości dla mieszkańców. Padały pytania także o to, czy cmentarz będzie podłączony do kanalizacji, którą budowali, a jeśli tak to czy będzie się z tym wiązała jakaś rekompensata oraz czy przewidywana jest rekompensata za ewentualny spadek wartości okolicznych nieruchomości lub oferta kompensacyjna podobna do tej związanej z budową ekospalarni przy ul. Giedroycia. Pojawiły się postulaty dotyczące budowy chodników przy ul. Tynieckiej oraz o zorganizowanie podobnego spotkania konsultacyjnego w Tyńcu.

Spotkanie odbyło się w ramach kończących się konsultacji społecznych, a od tygodni toczą się też rozmowy z konsorcjum polsko-włoskim (składającym się z trzech firm), które złożyło ofertę. W skład konsorcjum wchodzą: Centrum Pogrzebowe sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Klepsydra z Łodzi oraz Urciuoli Group’s S.R.L. z Avelino we Włoszech. Plany są takie, by do połowy marca zakończyć rokowania, a w maju podpisać umowę. Miasto chce, by do końca 2012 roku powstała spopielarnia i pierwszy kawałek cmentarza.

Cmentarz i spopielarnia mają zostać wybudowane w ramach partnerstwa prywatno-publicznego między gminą Kraków a prywatnym inwestorem. Byłaby to pierwsza tego typu inwestycja cmentarna w Krakowie z udziałem kapitału prywatnego. Powierzchnia planowanego cmentarza wynosi docelowo około 20 ha, ale „do wzięcia” wystawiono 9 hektarów – ze względu na koszty inwestycji. Budowa jednego hektara cmentarza (kanalizacja, porządkowanie terenu, alejki itd.) to wydatek przynajmniej jednego miliona złotych i to w rejonie, gdzie istnieje infrastruktura. Przed rozpoczęciem budowy spopielarni konieczne będzie wybudowanie drogi dojazdowej i uzbrojenie terenu w media – koszt tego szacuje się na ponad 4,8 mln zł, a budowa spopielarni wraz z piecem i wyposażeniem to około 4 mln zł.

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych w sprawie budowy cmentarza w Podgórkach Tynieckich zaplanowano jeszcze dyżur konsultacyjny dla zainteresowanych mieszkańców osiedla Skotniki, który odbędzie się dnia 23 lutego, w godzinach 17 – 19, w Domu Kultury w Skotnikach przy ul. Batalionów Chłopskich 6.

(J.ŚW)

janusz.swies@dziennik.krakow.pl

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 18 lut 2011

Na ostatniej wtorkowej sesji rady dzielnicy powoływaliśmy komisje merytoryczne. W dwóch komisjach (Edukacji oraz Informacji…) nie udało się wybrać przewodniczącego oboje kandydaci (świetnie przygotowani merytorycznie – co warto dodać) uzyskali identyczną liczbę głosów.

KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI

BALON ŁUKASZ – PRZEWODNICZĄCY
GACEK KRZYSZTOF
PUSZKARZ ARKADIUSZ
STARTEK WALDEMAR
SZEWCZYK PIOTR
TWARDZIK URSZULA

KOMISJA KULTURY

SZEWCZYK PIOTR – PRZEWODNICZĄCY
LEWANDOWSKI MACIEJ
LIPIEC IGA
MOSKAL ANDRZEJ
SIEKACZ SŁAWOMIR
TWARDZIK URSZULA

KOMISJA REWIZYJNA

MIGDA KRZYSZTOF – PRZEWODNICZĄCY
BALON ŁUKASZ
FRANCZAK DOMINIK
SIEKACZ SŁAWOMIR
WRÓBLEWSKI PIOTR

KOMISJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA

RUTKOWSKI TOMASZ – PRZEWODNICZĄCY
GACEK KRZYSZTOF
KŁOSOWSKI MIECZYSŁAW
MIGDA KRZYSZTOF
PALECZNY ZBIGNIEW
POTEMPA MARIA
PUSZKARZ ARKADIUSZ
SIEKACZ SŁAWOMIR
STARTEK WALDEMAR
SZEWCZYK PIOTR
WICHEREK MACIEJ
WRÓBLEWSKI PIOTR

KOMISJA INFRASTRUKTURY

KŁOSOWSKI MIECZYSŁAW – PRZEWODNICZĄCY
BALON ŁUKASZ
LEWANDOWSKI MACIEJ
MIGDA KRZYSZTOF
MOSKAL ANDRZEJ
PALECZNY ZBIGNIEW
POTEMPA MARIA
ROGODA STANISŁAW
SIEKACZ SŁAWOMIR
SZEWCZYK PIOTR
ZIARKO BOGDAN

KOMISJA ROZWOJU I INNOWACJI

STARTEK WALDEMAR – PRZEWODNICZĄCY
GACEK KRZYSZTOF
MIGDA KRZYSZTOF

KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ

STAWARZ ANTONI – PRZEWODNICZĄCY
FRANCZAK DOMINIK
LEWANDOWSKI MACIEJ
ROGODA STANISŁAW
RUTKOWSKI TOMASZ
SZEWCZYK PIOTR
TWARDZIK URSZULA
WICHEREK MACIEJ
WRÓBLEWSKI PIOTR

KOMISJA SPORTU I TERENÓW ZIELONYCH

FRANCZAK DOMINIK – PRZEWODNICZĄCY
BALON ŁUKASZ
GACEK KRZYSZTOF
KŁOSOWSKI MIECZYSŁAW
LIPIEC IGA
MIGDA KRZYSZTOF
PALECZNY ZBIGNIEW
POTEMPA MARIA
ROGODA STANISŁAW
RUTKOWSKI TOMASZ
SIEKACZ SŁAWOMIR
SZEWCZYK PIOTR
WRÓBLEWSKI PIOTR
ZIARKO BOGDAN

KOMISJA INFORMACJI, PROMOCJI I DIALOGU SPOŁECZNEGO

BALON ŁUKASZ
GACEK KRZYSZTOF
LEWANDOWSKI MACIEJ
LIPIEC IGA
MOSKAL ANDRZEJ
POTEMPA MARIA
PUSZKARZ ARKADIUSZ
STAWARZ ANTONI
SZEWCZYK PIOTR
WICHEREK MACIEJ
WRÓBLEWSKI PIOTR

KOMISJA EDUKACJI

BALON ŁUKASZ
FRANCZAK DOMINIK
GACEK KRZYSZTOF
KŁOSOWSKI MIECZYSŁAW
LIPIEC IGA
MOSKAL ANDRZEJ
PALECZNY ZBIGNIEW
POTEMPA MARIA
ROGODA STANISŁAW
RUTKOWSKI TOMASZ
SIEKACZ SŁAWOMIR
SZEWCZYK PIOTR
TWARDZIK URSZULA
ZIARKO BOGDAN

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 17 lut 2011

„Dziennik Polski”: Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury UNESCO wyznaczyła strefę ochronną dla Starego Miasta w Krakowie.

Strefa została wyznaczona wzdłuż granicy rdzenia Twierdzy Kraków, czyli w obrębie II obwodnicy. Obejmie tereny graniczące ze Starym Miastem, takie jak Zabłocie, Grzegórzki, Dębniki, Ludwinów oraz bulwary od Mostu Dębnickiego do klasztoru Norbertanek.

Z decyzji cieszą się miłośnicy zabytków. – Będziemy mieć wreszcie podstawę do tego, aby nie dopuścić do wysokiej zabudowy w najbliższym otoczeniu Starego Miasta. Polskie prawo chroni zabytki, ale już nie panoramę z zabytkami, mówi Halina Rojkowska z oddziału ochrony zabytków Urzędu Miasta Krakowa.

UNESCO pokrzyżowało plany deweloperów. Na terenach objętych strefą miało powstać kilka wysokich, kilkudziesięciopiętrowych budynków z mieszkaniami, biurami i sklepami.

źródło: onet.pl

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 16 lut 2011

Artykuł z wczorajszego Dziennika Polskiego.

Plan, który miał ochronić Zakrzówek zdezaktualizował się, zanim został dokończony. Coraz mniej realna staje się ochrona Zakrzówka przez plan zagospodarowania przestrzennego. Po dziewięciu latach prac nad tym dokumentem prezydent chce z niego zrezygnować i przystąpić sporządzania nowego. Część radnych obawia się, że skończy się to dziką zabudową tego terenu.

Władze miasta opowiadają się na sporządzeniem nowego planu. Argumentują, że w czasie kiedy opracowywano projekt dużo się zmieniło. Powstały nowe inwestycje, grunty zmieniły właścicieli, opracowano koncepcję dla budowy „Kanału Krakowskiego”, okazało się także, że obszar ten nie zostanie wpisany do „Natury 2000″. Ich zdaniem kontynuacja procedury opartej o zdezaktualizowane dane może spowodować unieważnienie planu przez wojewodę.

W dodatku podczas wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu ujawniły się sprzeczne interesy różnych grup mieszkańców i właścicieli terenów: ich pogodzenie wymaga przeprowadzenia nowych konsultacji społecznych.

Zmieniły się także niektóre przepisy dotyczące procedury planistycznej. Oznacza to, że trzeba będzie uzyskać dokumenty wymagane na etapie przed sporządzeniem projektu planu, a potem sporządzić projekt, zaopiniować go i uzgodnić. To zajmie tyle czasu, co sporządzanie planu od nowa.

Stanowisko władz miasta popierają właściciele terenu na Zakrzówku. Ich zdaniem potrzebny jest nowy plan dla Zakrzówka, bo stary już nie jest aktualny.

Dla odmiany ekolodzy i część radnych optują za dokończeniem starego planu. – Obawiam się, że zanim powstanie nowy plan Zakrzówek może zostać zabudowany. Może więc lepiej dokończyć stary, będzie szybciej – mówi radny Włodzimierz Pietrus z PiS. Plan zabudowania tego terenu ma m.in. firma Gerium, która chce tam postawić osiedla dla 4 tys. mieszkańców.

Rada Miasta zgodziła się już na przystąpienie do nowego planu. Do tej pory nie zdecydowała natomiast o przerwaniu prac nad starym.- Zanim podejmiemy tę decyzję – o odstąpieniu od sporządzania starego planu dla Zakrzówka – chcemy zapoznać się z argumentami za i przeciw – mówi Grzegorz Stawowy, przewodniczący klubu PO w Radzie Miasta.

Plan dla Zakrzówka powstaje od 2004 roku. To tej pory miasto wydało 140 tys. zł na same ekspertyzy potrzebne do jego przygotowania.

autor: red. Agnieszka Maj

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 16 lut 2011

Na dzisiejszej sesji Rady Dzielnicy VIII zostaną powołane komisje zadaniowe. Komisje spośród swoich członków wybiorą przewodniczącego i zastępcę.

Dziś obraduje również Rada Miasta, która zmagać się będzie z budżetem.
W poprawkach do budżetu zgłoszonych przez PO znalazło się m.in zwiększenie środków na zadania priorytetowe dla rad dzielnic oraz remont i prostowanie zakrętów ul. Winnickiej.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 14 lut 2011

W piątek 11 lutego o godz. 13:00 odbyło się spotkanie na ul. Lubostroń (w rejonie os. Europejskiego) przedstawicieli mieszkańców, straży miejskiej, zikit oraz radni dzielnicy w/s parkowania samochodów w godzinach nocnych tj. od 21 do 6 rano. Na spotkaniu postulowano m.in. aby wydłużyć godziny nocnego parkowania do godziny 7:00 rano.
Z uwagi na budowę linii tramwajowej na Ruczaj, ruch pojazdów na ulicy Lubostroń może się znacznie wzrosnąć. Możliwe jest nawet czasowe wprowadzenie całkowitego zakazu postoju w tym rejonie.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 9 lut 2011

Propozycje lokalizacji parkingów rowerowych na terenie naszej dzielnicy. Zapraszam do przesyłania na mojego maila (lub na maila dzielnicy VIII) Państwa propozycji wraz z uzasadnieniem.
Posta umieszczam niejako w odpowiedzi na pismo przesłane do dzielnicy przez radnego Pawła Ścigalskiego w/w sprawie.
Optymalnymi lokalizacjami – jak czytamy w piśmie radnego miasta – są miejsca przesiadkowe: dworce autobusowe, kolejowe, tramwajowe jak również najbardziej uczęszczane przystanki, ciągi rowerowe, piesze itp