Archiwum: Listopad, 2014

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 27 lis 2014

Budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Komandosów na os. Podwawelskim przed i po termomodernizacji…

Szkoły na os. Podwawelskim po remoncie

Szkoła Podstawowa nr 25


Nowa elewacja budynku Szkoły Podstawowej nr 25… chciałbym, aby wszystkie szkoły w naszej dzielnicy tak wyglądały.
Zakończyły się prace związane z termomodernizacją szkół na os. Podwawelskim

Budynek szkolny po termomodernizacji

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 18 lis 2014

Trwają jeszcze ostatnie prace wykończeniowe. Ulica po modernizacji zostanie oddana do użytku już pod koniec tygodnia. Całość prac została zrealizowana w ramach przyznanej dotacji na usuwanie skutków powodzi, która wynosiła około 1 milion złotych.
Remont trwał 1,5 miesiąca. W ramach prac wymieniono nawierzchnię na odcinku od Rynku Dębnickiego do ulicy Konopnickiej wraz z tarczami skrzyżowań, a także wyremontowano chodniki po obu stronach ulicy.
źródło: KROPKA

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 11 lis 2014

Stan ulic Cechowej, Rżąckiej i Kosocickiej od lat jest fatalny! Modernizacja tych ulic będzie jednym z moich priorytetów w nowej Radzie Miasta Krakowa.
Z powyższych ulic korzysta wielu mieszkańców Rżąki, Kosocic, Piasków Wielkich oraz Kurdwanowa i Piasków Nowych…
PS
Koszula zawsze jest bliższa ciału, moja rodzina (od strony Mamy) pochodzi właśnie z tych stron! Dlatego myślę, że znam lepiej ten problem niż inni kandydaci.
Zapraszam Państwa do zapoznania się z moim programem wyborczym.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 10 lis 2014

Niniejszym informuję, iż wszystkie moje reklamy wyborcze zostaną usunięte tuż po ciszy wyborczej (która kończy się w niedzielę o godzinie 21:00) czyli w nocy z niedzieli na poniedziałek. Osobiście tego dopilnuję.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 7 lis 2014

Bardzo dziękuję „ekipie” Pana Rafała Komarewicza z KWW Jacka Majchrowskiego (nomen omen mojego konkurenta w wyborach do Rady Miasta Krakowa) za postawę godną naśladowania. W nocy z poniedziałku na wtorek zauważyli osobę niszczącą moje materiały wyborcze (reklamy powieszone na słupach oświetleniowych) i od razu podjęli interwencje (personalia sprawcy są mi znane). To pokazuje, że można prowadzić kampanię wyborczą szanując się nawzajem i w duchu fair play. Jeszcze raz dzięki!
PS
Jeżeli chodzi o tego młodego człowieka, to tym razem nie będę zgłaszał tego zajścia na policję (pomimo tego, że mamy niezbite dowody jego wyczynu) mam nadzieję, że zaniecha swoich nocnych harców. Jak mawiał mój dyrektor w liceum „pierwsza wina – darowina”… jeżeli sytuacja się powtórzy będę zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 5 lis 2014

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 31 października 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Park Ruczaj – Lubostroń
Wczoraj na ostatnim posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa dyskutowaliśmy na temat naszych wniosków do MPZP Park Ruczaj – Lubostroń projekt uchwały w tej sprawie będzie głosowany na ostatnim posiedzeniu Rady Dzielnicy VIII – Dębniki 12 listopada.
Wnioski może składać każdy mieszkaniec Krakowa do czego zachęcam przede wszystkim mieszkańców os. Europejskiego i Ruczaju w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2014 r.
- z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Mam nadzieję, że uchwalenie tego planu miejscowego potrwa krócej niż rok!