Archiwum: Sierpień, 2008

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 1 sie 2008

Remonty
Trwa wymiana wszystkich okien w Szkole Podstawowej nr 25. W nowym roku szkolnym zarówno podstawówka jak i gimnazjum będą miały wszystkie okna nowego typu, co zaowocuje m.in. dużymi oszczędnościami w ogrzewaniu. Wszystkie remonty obiektów szkolny prowadzone są ze środków z budżetu miasta i dzielnicy VIII (a nie ze środków spółdzielni mieszkaniowej jak głosi osiedlowa plotka).
W kolejnym etapem remontu będzie dokończenie wymiany dachu nad „mini salą gimnastyczną”, a docelowo ocieplenie obydwu budynków oraz wymiana ogrodzenia (wymiana ogrodzenia będzie możliwa kiedy szkoły uzyskają trwały zarząd nad nieruchomością). Nierealna do niedawna wizja nowej sali gimnastycznej dla Gimnazjum 21 pomimo, że napotyka się na urzędnicze utrudnienia staje się coraz bardziej realna.
Nie zapominamy również o przedszkolach i żłobkach oraz o remoncie ulicy Dworskiej której przebudowa wkrótce ruszy. Remont tej ulicy wreszcie może zostać rozpoczęty ze względu na zakończenie budowy budynków mieszkalnych przy ulicy Dworskiej i Wierzbowej. Musimy remont tej ulicy zakończyć w tej kadencji tak jak obiecywaliśmy wyborcom w czasie kampanii.
Rada Dzielnicy po przeprowadzonych przeze mnie konsultacjach negatywnie zaopiniowała budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na budynku gimnazjum nr 21, nie tylko kierując się przesłankami związanymi ze szkodliwością promieniowania, ale również z możliwością utraty gwarancji na nowo wykonany dach na budynku.

Przejazd pod „Forum”

Obchodzimy pierwszą rocznice zamknięcia przejazdu pod ulicą Konopnickiej przez dawny teren hotelu „Forum” obecnie będący własnością spółki Wawel Immos. Nie pomogły interwencje radnych dzielnicy i miasta, zupełnie zbagatelizowano petycje mieszkańców, prezydent Starowicz po zerwaniu negocjacji, szumnie zapowiedział wywłaszczenie właściciela i otwarcie zamkniętego przejazdu by po roku nieudolnych prób rozwiązania problemy… wrócić do rozmów z właścicielem terenu. Powstaje pytanie co jest przedmiotem w sporze między miastem a właścicielem terenu? Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze, szkoda tylko że przez rok mamiono nas obietnicami szybkiego otwarcia przejazdu, który w dalszym ciągu pozostaje on zamknięty.
Przejście dla pieszych w „Siemacha”
W dalszym ciągu pomimo licznych apeli radnych i mieszkańców osiedla jest otwarte tylko w godzinach dziennych lub w godzinach pracy ośrodka.

Kilka słów o Spółdzielni Mieszkaniowej
Od początku obecnej kadencji radni dzielnicy VIII z osiedla Podwawelskiego kilkakrotnie pisemnie i ustnie kierowali do władz spółdzielni prośby o spotkanie, niestety bezskutecznie. Widocznie SM „Podwawelska” sprawy osiedla są obojętne. W dalszym ciągu mieszkańcy płacący wysokie czynsze (w porównaniu z innymi rynkowymi opłatami związanymi z zarządzaniem nieruchomościami) nie mogą doczekać na wymianę drzwi wejściowych do bloków oraz obowiązkowej (termin wymiany ubiega za niecały miesiąc i po jego upływie mogą grozić spółdzielni kary… za które zapłacą oczywiście mieszkańcy) skrzynek pocztowych na „euroskrzynki”. Dajel jednak będziemy czynić starania aby w końcu rozpocząć współpracę ze spółdzielnią bowiem tylko razem możemy realizować modernizację placów zabaw.
Jednocześnie pragniemy poinformować iż, z inicjatywy rady dzielnicy wkrótce powstanie parking przy ulicy Szwedzkiej (obok przychodni zdrowia).

Bezpieczeństwo
Obserwujemy zwiększoną liczbę patroli policyjnych i straży miejskiej, co w ostatnim roku zaowocowało spadkiem liczby przestępstw (podobnie jak na terenie całej dzielnicy, gdzie liczba przestępstw i wykroczeń według statystyk policji spadła prawie o połowę).  Jednocześnie apelujemy do mieszkańców o współdziałanie z policją i strażą miejską, bezpieczne osiedle to nasza wspólna sprawa. Pełny monitoring obiektu funkcjonuje od tego roku zarówno w gimnazjum jak i w szkole podstawowej, co wyraźnie zwiększyło bezpieczeństwo uczniów  i gimnazjalistów.
Na jesień z inicjatywy mojej i Państwowej Straży Pożarnej planowany jest przegląd osiedla pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego (sprawdzimy m.in. drogi dojazdowe do poszczególnych bloków).

Zamknięcie ulicy Rozdroże
A właściwie regulacja stanu prawnego ulicy Rozdroże, pomimo początkowych kontrowersji spowodowała znaczne ograniczenie ruchu kołowego (popularny skrót przez osiedle Podwawelskie prowadzący przez plac przykościelny, prywatne działki i teren bezpośrednio graniczący ze szkołą podstawową ku zadowoleniu wielu mieszkańców przestał istnieć).

Wymiana starych rur ciepłowniczych
Na ulicy Komandosów rozpoczęła się wymiana sieci wysoko i nisko parametrowych prowadzona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w ramach modernizacji systemu ciepłowniczego Miasta Krakowa. Przewidywany czas zakończenia inwestycji to połowa września 2008. Zakończenie prac związanych m.in. z odtworzeniem chodników i ewentualnych naprawą powstałych szkód planowane jest do 10 października 2008. Koszty wymiany rur ciepłowniczych w 72% finansowane są z funduszy Unii Europejskiej.