Moja wizja Krakowa

Chcę miasta lepiej urządzonego, sprawniej zarządzanego, przyjaznego dla obywateli oraz inwestorów i turystów, łączącego tradycję z nowoczesnością.


Infrastruktura, inwestycje, planowanie przestrzenne, komunikacja, marketing miasta:


Ochrona terenów zielonych i rekreacyjnych

- Jestem zwolennikiem zrównoważonego rozwoju – realizowane inwestycje, zarówno mieszkaniowe jak i komercyjne, muszą być połączone z niezbędną infrastrukturę drogową, parkingową i usługową. Niezbędna jest także ochrona deficytowych terenów zielonych w sąsiedztwie planowanych i realizowanych inwestycji;

- Budowa i rozbudowa placów zabaw dla dzieci prowadzona wzorem osiedla Podwawelskiego we współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi co upraszcza procedurę jak również redukuje koszty związane w późniejszym utrzymaniem terenów ogródków jordanowskich.


Po pierwsze dialog

- Stawiam na dialog i porozumienie społeczne – jestem otwarty na poglądy innych, co jest niezwykle ważne w pracy radnego m.in. przy procedowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Popieram model kreowania przestrzeni publicznej, w którym  rozwiązania budzące opór społeczny nie są narzucane z góry;


Frontem do ludzi

- Preferuję bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Moim zdaniem bycie radnym nie może być pomysłem na życie, tylko funkcją społeczną na rzecz „sąsiadów”, których się zna i z którymi się utrzymuje codzienny kontakt – radny musi wychodzić do ludzi i inicjować spotkania z nimi, żeby poznać ich problemy, a nie tylko czekać na dyżurach w zaciszu swojego gabinetu. Dlatego jestem zwolennikiem wprowadzenia okręgów jednomandatowych w wyborach samorządowych wszystkich szczebli, w których odpowiedzialność radnych za podejmowane decyzje podlegała by większej kontroli społecznej;


Kraków musi być znany

- Wprawdzie Kraków nadal jest najlepiej rozpoznawalnym miastem w Polsce, jednak Wrocław czy Poznań dzięki sprawnemu zarządzaniu już depczą nam po piętach. Najlepszym przykładem na to jest organizacja przez nich Euro 2012.

- Dlatego będę orędownikiem ekspansywnego wzmacniania marki i pozycji Krakowa na arenie krajowej i międzynarodowej, jako miasta przyjaznego turystom i przedsiębiorcom. Chciałby aby firmy oraz instytucje finansowe wybierały właśnie Kraków na swoją siedzibę.

-Zadowolony przyjezdny to najlepsza, a zarazem najtańsza i najbardziej skuteczna reklama miasta;


Zamieniajmy wiedzę na pieniądze

- Chcę stawiać na lepsze wykorzystanie potencjału wyższych uczelni. Kraków będący największym ośrodkiem akademickim w Polsce powinien zatrzymać u siebie najzdolniejszych ludzi, stając się europejskim liderem inwestycji w nowe technologie;


Jawne przetargi na zasadzie licytacji

- Zdecydowanie optuję za jawnymi przetargami na zasadzie licytacji w formie elektronicznej, do których przystępujące firmy licytują „w dół” najniższą cenę – jest to olbrzymia oszczędność środków publicznych, czyli naszych pieniędzy;


Sprawna komunikacja

- Ciągła i często chaotyczna rozbudowa miasta i stały wzrost liczby samochodów powodują zakorkowanie newralgicznych punktów Krakowa. Chcę postawić na sprawną i punktualną komunikację miejską na wzór innych europejskich metropolii. Priorytetowymi inwestycjami będą dla mnie w tym zakresie: tramwaj na Ruczaj, trasa Pychowicka, budowa ul. Nowoobozowej (8 Pułku Ułanów);


Kraków miastem rowerów

- Podobnie jak wielu z Państwa często jeżdżę na rowerze. Popieram wszelkie inicjatywy związane z budową nowych i rozbudową już istniejących tras rowerowych umożliwiających odkrywanie często mało znanych urokliwych miejsc w mieście i na jego peryferiach.


Edukacja


Program „Kolorowa Szkoła”

- Przyjazna, wesoła kolorystyka i urządzenie sal lekcyjnych ma pozytywny wpływ na rozwój i wychowanie dzieci. Dlatego przy planowanych remontach szkół i przedszkoli powinny odbywać się społeczne konsultacje architektów z rodzicami (radą rodziców) i nauczycielami. O wzorze, kolorach elewacji i wnętrz powinni decydować architekci oraz osoby na co dzień związane z daną placówką oświatową, a nie urzędnicy. Niewielka zmiana użytej farby oraz kilka detali architektonicznych odmienią całkowicie dotychczasowe, przeważnie smutne oblicze szkoły.


Poprawa Infrastruktury Miasta w zakresie oświaty i wychowania.

- Rozbudowa krakowskiej aglomeracji wymaga nowych inwestycji w żłobki, przedszkola, szkoły, obiekty sportowe i rekreacyjne;


Nauka przedsiębiorczości w szkołach

- Błyskawiczny postęp cywilizacyjny wymaga dostosowania do niego odpowiednich programów nauczania. Jednym z bardziej potrzebnych przedmiotów w szkołach dla nowego pokolenia są podstawy ekonomii. Nauka przedsiębiorczości wśród najmłodszych powinna odbywać się w ramach zajęć pozalekcyjnych finansowanych z budżetu miasta;


Bezpieczeństwo mieszkańców


Bezpieczny Kraków

- Bezpieczny Kraków to nie tylko program rozdawania ulotek, lecz także rzeczywiste poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wychodzących wieczorem z psem na spacer. To również ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa oraz właściwa gospodarka wodna.

-Ważną inwestycją, związaną z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym miasta, której jestem orędownikiem, jest planowany od lat Kanał Krakowski zwany też „kanałem ulgi”.

- Będę lobbował także na rzecz ukończenia zbiornika retencyjnego w Świnnej Porębie, który zwiększy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Krakowa.


Zakaz zabudowy na terenach zalewowych

- Ostatnia powódź pokazała, że to ludzie powinni dostosować się do przyrody, a nie przyroda do decyzji administracyjnych urzędników. Tereny w Krakowie, które podczas powodzi w 1997 nie zostały zalane, teraz znalazły się pod wodą. W opracowywanych planach zagospodarowania przestrzennego miasta należy uwzględnić tereny zalewowe i objąć je zakazem dalszej zabudowy.


Stop wandalom!

- Podobnie jak Państwo nie akceptuję wulgarnych napisów na ścianach naszych domów. Wandale nie oszczędzają nawet zabytków. W większości to ciągle ci sami ludzie, łatwi do identyfikacji i zlokalizowania. Planuję jako radny położyć szczególny nacisk na mniej komfortowe, lecz bardziej pożyteczne społecznie działania straży miejskiej, w opinii obywateli skupionej obecnie przede wszystkim na nakładaniu mandatów na właścicieli czworonogów i zakładaniu blokad. Zero tolerancji i wysokie kary dla wandali! Graffiti może jednak być sztuką!


Komunikacja społeczna


- Jeżeli zostanę radnym, otworzę za własne pieniądze w moim okręgu wyborczym biuro, które będzie dostępne w dni powszednie dla wszystkich mieszkańców, jak każda inna instytucja publiczna. Dotąd przez 20 lat funkcjonowania krakowskiego samorządu żaden radny tego nie zrobił.


Kraków to miasto, które kocham. Tu się urodziłem, studiowałem, z tym miastem związałem swoją karierę zawodową. Zdecydowałem się kandydować, ponieważ chcę tak jak Państwo mieszkać w Krakowie lepiej urządzonym, sprawniej funkcjonującym, przyjaznym dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów. Dla mnie to Kraków jest najważniejszy!


Dziękuję wszystkim za poparcie udzielone 21 listopada 2010r. w wyborach do Rady Miasta Krakowa, w szczególności mieszkańcom os. Podwawelskiego.    Z wyrazami szacunku
    Krzysztof Gacek

    radnygacek@gmail.com