Archiwum: Maj, 2014

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 31 maj 2014

W sobotnie przedpołudnie w szkole na osiedlu Podwawelskim odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 40-lecia SP25. Dla mnie nie była to jednak zwykła akademia lecz czas spotkania koleżanek, kolegów ze szkolnej ławy oraz nauczycieli i wychowawców (których tak ciepło wspominam)… a przede wszystkim wspomnień z ośmiu lat które spędziliśmy w naszej kochanej „budzie”. Nasz rocznik zaczynał edukację w PRL, kończył już w wolnej RP… byliśmy ostatnimi klasami z obowiązkowym rosyjskim.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 28 maj 2014

Budowy ul. 8 Pułku Ułanów, przebudowy ul. Lubostroń i Pszczelnej oraz remontów chodników – to główne postulaty mieszkańców ze spotkania z Prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim… które zakończyło się tuż przed godz. 21:00
Kolejne spotkanie już jutro w Pychowicach!
PS
Godzinę dłużej trwało spotkanie na Dębnikach z Bogusławem Kośmiderem – przewodniczącym Rady Miasta Krakowa

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 26 maj 2014

Plan zagospodarowania, infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo to temat przewodni cyklu spotkań Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego z mieszkańcami Dzielnicy VIII Dębniki.
Pierwsze spotkanie odbędzie się już jutro tj. we wtorek 27 maja w ZSOI nr 2 przy ul. Lipińskiego 2 na osiedlu Ruczaj.
Kolejne odbędą się w następujących terminach:
– 29 maja – (os. PYCHOWICE): Szkoła Podstawowa nr 62 przy ul.Ćwikłowej 1,
– 9 czerwca – (os. SIDZINA): Szkoła Podstawowa nr 133 przy ul. Wrony 115,
17 czerwca – (STARE DĘBNIKI): Gimnazjum nr 22 przy ul. Skwerowej 3.
Początek wszystkich spotkań o godz. 18:00
Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do udziału w spotkaniach, gdyż nieczęsto zdarza się możliwość bezpośredniej rozmowy z Prezydentem Krakowa, przekazania mu swoich uwag i wniosków oraz uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 26 maj 2014

Znamy już wyniki ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych. W referendum lokalnym wzięło udział 35,96 % mieszkańców Krakowa uprawnionych do głosowania.

Dopiero o godzinie 5:00 jak informuje portal www.lovekrakow.pl członkom Miejskiej Komisji ds. Referendum udało się podliczyć wszystkie głosy.
Krakowianie zagłosowali przeciw organizacji (współorganizacji) przez miasto zimowych igrzysk olimpijskich. Na NIE było aż 69,72 %, natomiast na TAK opowiedziało się 30,28% wyborców.

W przypadku pytania o metro pozytywnie o tym pomyśle wypowiedziało się 55,11% mieszkańców, negatywnie 44,89%.

Rozwoju miejskiego monitoringu wizyjnego domaga się 69,73% wyborców, a tylko 30,27% było przeciwko (ten wynik mnie cieszy).
Zgodnie z moimi przewidywaniami największym poparciem cieszy się pomysł rozbudowy ścieżek rowerowych (wynik: 85,2% – 14,80%).
źródło: lovekrakow.pl

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 21 maj 2014

Zachęcam wszystkich Państwa do wzięcia udziału 25 maja w REFERENDUM
GŁOSUJEMY W GODZ. 7:00 – 21:00

Referendum w Krakowie niedziela 25 maja 2014 r.

Referendum niedziela 25 maja 2014 r.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 20 maj 2014

Ogłoszono przetarg na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 25 i Gimnazjum nr 21 w Krakowie przy ul. Komandosów 29 (os. Podwawelskie)
O tym kto i za ile wykona roboty budowlane dowiemy się 2 czerwca br.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Szkoły Podstawowej nr 25 i
Gimnazjum nr 21 w Krakowie przy ul. Komandosów 29 obejmujących w szczególności:
- naprawę pęknięć niektórych ścian zewnętrznych budynku,
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
- docieplenie ścian piwnic i fundamentów budynku,
- ocieplenie stropodachu budynku,
- nadmurowanie kominów budynku,
- częściową wymianę stolarki w budynku,
- wymianę krat okiennych w budynku,
- wymianę istniejącego systemu odprowadzania wody deszczowej z budynku,
- regulację instalacji C.O. w budynku,
- wymianę instalacji odgromowej budynku,
- wymianę oświetlenia zewnętrznego budynku,
- montaż budek dla ptaków na ścianach zewnętrznych budynku.
źródło: zeo.krakow.pl

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 20 maj 2014

Spotkania w/s budżetu obywatelskiego na terenie dzielnicy 8 zgromadziły łącznie ponad 50 osób nie licząc radnych dzielnicy i moderatorów.
Na pierwsze spotkanie w ubiegły czwartek (pomimo ulewy) dotarło 20 osób, natomiast na wczorajszych warsztatach zebrało się ponad 30 osób.
Wielkie słowa uznania należą się Pani dr Aleksandrze Wagner za prowadzenie i moderację obydwu spotkań.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 19 maj 2014

Dziś (tj. poniedziałek 19 maja 2014 r.) odbędzie się kolejne (drugie) spotkanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Dzielnicy VIII.
MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 40, przy ul. Pszczelna 13
START: godz. 18:00

______________________________________________
Projekty zgłoszone przez mieszkańców na spotkaniu w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Dzielnicy VIII Dębniki w dnia 15 maja 2014 r. Spotkanie odbyło się w Centrum Kultury „Ruczaj”.
1. Obniżenie krawężników na przejściu dla pieszych – ulica Kobierzyńska przy wjeździe do ulicy Sąsiedzkiej (obok kapliczki)
2. Przesunięcie linii zatrzymywania się pojazdów na ul. Kobierzyńskiej, przed pasami – ułatwi to wyjazd z os. Ruczaj na wysokości Kobierzyńskiej 60
3. Kampus UJ, ul. Łojasiewicza i Sodowa – budowa ścieżki rowerowej, która połączy os. Ruczaj ze ścieżką rowerową na wałach wiślanych
4. Remont parkingu przy ul. Kobierzyńskiej 93
5. Klub Seniora utworzony przez mieszkańców przy Parafii Matki Boskiej Królowej Polski (ul. Skośna) – wyposażenie w urządzenia audio – wizualne, remont pomieszczenia
6. Nasadzenie nowych drzew – ul. Monte Cassino/Kapelanka (B.O.O)
6 a. Skwer przy Konopnicka Madalińskiego ( po lewej stronie od wjazdu na ul. Madalińskiego – naprzeciw apteki) – ogrodzenie terenu płotkiem
7. Wymiana ogrodzenia w DPS ul. Nowaczyńskiego
8. Projekt parku na Ruczaju – okolice ul Lubostroń
9. Ścieżka rowerowa od pętli Czerwone Maki do trasy na Tyniec (B.O.O)
10. Obsadzenie ekranów przy ul. Bobrzyńskiego bluszczem
10 a. Posadzenie drzew iglastych wzdłuż ekranów akustycznych
11. Chodniki na fragmencie ul Lubostroń – Czerwone Maki
12. Zagospodarowanie terenów zielonych Osiedla przy ul. Przyzby i Magnolii: ławki, stół kamienny do ping- ponga i szachów , małe bramki do unihokeja- na terenie boiska
12 a. Utworzenie chodnika oraz uporządkowanie zieleni z tyłu bloku nr 3 (przy ul. J K Przyzby)
13. Projekt ogólnodostępnego boiska (2 bramki i 2 kosze) Zakrzówek przy ul. św Jacka
14. Ogólnomiejskie kąpielisko odkryte – mały akwen Zakrzówek – z plażą i sanitariatami ( B.O.O)
15. Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Norymberskiej.

B.O.O – budżet obywatelski ogólnomiejski

źródło: dzielnica8.krakow.pl

Serdecznie zapraszam Państwa na SPOTKANIA dotyczące BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na terenie DZIELNICY VIII – DĘBNIKI, które odbędą się:

15 maja 2014 r., godz. 18.30, CK „Ruczaj”, ul. Rostworowskiego 13 – spotkanie inicjujące

19 maja 2014 r., godz. 18.00, Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 – warsztaty

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 9 maj 2014

Partycypacja obywatelska – jest aktywnym uczestnictwem obywateli w wydarzeniach, które ich dotyczą. To komunikacja obywateli z władzą, która opiera się na wzajemnym wspieraniu władzy oraz obywateli we wspólnym podejmowaniu decyzji.

Budżet obywatelski jest mechanizmem partycypacji obywatelskiej – narzędziem umożliwiającym mieszkańcom faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu.
Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego zaangażowania się w proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz do efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetu i budowania więzi w lokalnej społeczności.

Budżet obywatelski jest znakomitym narzędziem edukacji o samorządności – jest elementem konkretnej filozofii funkcjonowania samorządu – jako wspólnoty władz i mieszkańców danej jednostki terytorialnej, współdziałających na rzecz jej rozwoju.

Budżet obywatelski ma charakter procesu – jego poszczególne etapy są ze sobą bezpośrednio powiązane, a efekty wcześniejszych będą miały wpływ na kształt budżetu obywatelskiego w kolejnych latach.

Wprowadzenie budżetu partycypacyjnego niesie ze sobą wiele korzyści. Do najważniejszych zaliczyć należy:
• wzrost zaufania mieszkańców do władzy publicznej;
• wzrost aktywności obywatelskiej;
• edukacja mieszkańców (dowiadują się oni jak kształtowany jest budżet) i wzrost świadomości obywatelskiej;
• lepsze rozpoznanie potrzeb mieszkańców i tym samym usprawnienie systemu decyzyjnego;
• wzrost poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne;
• przejrzystość finansów publicznych (dyskusje na temat projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego odbywają się na forum publicznym)
Przykłady innych miast Polski wskazują ponadto, że wprowadzenie budżetu obywatelskiego sprzyja integracji społeczności lokalnej i wzrostowi poczucia przynależności do miejsca.

Zadania finansowane z budżetu obywatelskiego mogą mieć charakter lokalny lub ogólnomiejski:
• Zadania o charakterze lokalnym realizowane są w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic miasta Krakowa;
• Zadania o charakterze ogólnomiejskim realizowane są w ramach środków wyodrębnionych na ten cel w budżecie Miasta Krakowa.

Pod pojęciem zadań ogólnomiejskich rozumie się zadania służące mieszkańcom miasta, co oznacza, że dotyczą one potrzeb mieszkańców więcej niż jednej Dzielnicy.

Na realizację przedsięwzięć w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa przeznaczono
4,5 miliona złotych.

Podział kwot w Budżecie Obywatelskim w roku 2014 przedstawia się następująco:
• 1.800.000 zł –(z podziałem po 100.000 zł na każdą dzielnicę),
• 2.700.000 zł – na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2014:
Składanie projektów 5 maja – 16 czerwca
Weryfikacja projektów 17 czerwca – 20 sierpnia
Ogłoszenie listy projektów 1 września
Głosowanie 27 września – 5 października

Spotkania z mieszkańcami Dzielnicy VIII – Dębniki w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014:

15.05.2014 Dębniki- Dzielnica VIII, godz. 18.30, ul. Rostworowskiego 13 (Centrum Kultury „Ruczaj”).

19.05.2014 Dębniki – Dzielnica VIII, godz. 18.00, ul. Pszczelna 13 (Szkoła Podstawowa nr 40).

ROZPOCZYNAMY ZGŁASZANIE PROPOZYCJI ZADAŃ DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2014!
Od 5 maja do 16 czerwca 2014 r. można zgłaszać propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego 2014. Propozycje zadań może składać każdy mieszkaniec Krakowa, który w momencie wypełniania wniosku ma ukończone 16 lat.
Na co można przeznaczyć środki?
Pieniądze z budżetu obywatelskiego można przeznaczyć zarówno na inwestycje, jak i na projekty „miękkie”, jak np. dofinansowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych. Ważne by pomysł na projekt mieścił się w ramach zadań znajdujących się w kompetencjach gminy i powiatu.
Jak przygotować formularz wniosku?
Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU SKŁADANEGO JAKO PROPOZYCJA ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
1. Określ, czy Twój projekt ma charakter lokalny (dzielnicowy) czy ogólnomiejski.
 Zadania lokalne to takie, które odpowiadają potrzebą mieszkańców poszczególnych Dzielnic miasta Krakowa i realizowane są w ramach środków wydzielonych do ich dyspozycji.
 Zadania ogólnomiejskie to takie, które służą mieszkańcom całego miasta, co oznacza, że dotyczą one potrzeb mieszkańców więcej niż jednej Dzielnicy.
2. Projekt składa się na specjalnym formularzu, który możesz otrzymać we wszystkich siedzibach Rad Dzielnic oraz w wybranych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa. Ich listę możesz znaleźć na stronie Budżetu obywatelskiego w zakładce Budżet obywatelski w dzielnicach.
3. Pamiętaj, że Twój projekt musi być umiejscowiony na gruntach gminnych, dlatego sprawdź czyją własnością jest teren, na którym ma zostać zlokalizowany projekt. Informację taką możesz uzyskać na stronie Budżetu obywatelskiego w zakładce Budżet obywatelski w dzielnicach oraz na stronie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.
4. Oprócz lokalizacji, w formularzu projektu należy:
 opisać w kilku zdaniach (max 80 wyrazów) cel projektu,
 opisać co dokładnie zostanie wykonane i w jakim celu oraz wskazać główne działania, które będą podjęte przy realizacji projektu (max 1000 wyrazów),
 uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym przedstawić problem, na który odpowiada projekt i uzasadnić oraz wskazać jak rozwiązanie problemu wpłynie na życie mieszkańców (max 200 wyrazów),
 opisać zakres i zastosowanie projektu wskazując komu będzie służył projekt i którzy mieszkańcy skorzystają na jego realizacji (max 100 wyrazów),
 opisać w punktach harmonogram działań związanych z wykonaniem projektu.
5. Zgłaszając propozycję zadania określ przybliżony koszt realizacji projektu według własnego oszacowania. Sprawdź, czy szacunkowa wartość proponowanego projektu nie przekracza kwoty przydzielonej dla Twojej Dzielnicy. Jeśli posiadasz dodatkowe materiały np. kosztorys, szkice sytuacyjne, plany dołącz je do wniosku.
6. Nie zapomnij dołączyć do formularza zgłoszenia zadania listy poparcia dla projektu, która będzie podpisana przez co najmniej 15 mieszkańców Krakowa, którzy ukończyli 16 rok życia. Wzór listy poparcia dla projektu znajdziesz w materiałach do pobrania na stronie http://krakow.pl/budzet/95522,artykul,do_pobrania.html lub możesz go otrzymać we wszystkich lokalizacjach Rad Dzielnic.

Jak i gdzie złożyć opracowany projekt?
Gotowy formularz wyślij:
• elektronicznie (skan oryginalnych dokumentów) na adres: budzetobywatelski@um.krakow.pl
• pocztą na adres: Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C10, 31-931 Kraków z dopiskiem „Budżet Obywatelski”
lub złóż osobiście:
• na dziennikach podawczych Urzędu Miasta Krakowa w następujących lokalizacjach:
 Plac Wszystkich Świętych 3-4,
 Al. Powstania Warszawskiego 10,
 Rynek Podgórski 1,
 ul. Grunwaldzka 8,
 ul. Kasprowicza 29,
 ul. Wielopole 17a,
 os. Zgody 2,
 ul. Sarego 4,
 ul. Wielicka 28a,
 ul. Stachowicza 18,
 ul. Lubelska 27,
 Galeria Handlowa ul. Stawowa 61 lokal nr 157.
• w siedzibie Twojej Rady Dzielnicy, której adres znajdziesz na stronie www.budzet.krakow.pl w zakładce Budżet obywatelski w dzielnicach.

Złożony formularz po weryfikacji formalnej (do 20 czerwca) podlega procesowi opiniowania przez merytoryczny Wydział Urzędu Miasta Krakowa lub miejską jednostkę organizacyjną. Na tym etapie sporządzana jest opinia, w której wskazuje się czy projekt jest możliwy do realizacji.

W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożony wniosek nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do analizy propozycji lub przekracza dostępną pulę środków, osoba składająca formularz zostanie niezwłocznie poinformowana, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji zakresu rzeczowego propozycji.

Pamiętaj! Wniosek może być korygowany tylko 1 raz, a od momentu zawiadomienia o brakach we wniosku lub konieczności dokonania modyfikacji zakresu rzeczowego, składający propozycję ma 7 dni roboczych na dokonanie korekty.