Archiwum: Wrzesień, 2014

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 16 wrz 2014

Spośród 45 wniosków złożonych przez mieszkańców Dzielnicy VIII Dębniki pozytywnie zaopiniowano 27 projektów.
Od 27 września do 5 października będzie można na nie głosować (zachęcam do głosowania przez internet).
Głosować mogą osoby, które w dniu głosowania ukończyły 16 rok życia. Zrobić to będzie można na dwa sposoby: przez zakładkę na stronie www.budzet.krakow.pl, bądź osobiście w lokalu wyborczym. Wykaz lokali jest dostępny na stronach BIP-u i Budżetu Obywatelskiego.
1 Zajęcia dla mieszkańców „Dębnik”
Zorganizowanie zajęć artystycznych, edukacyjnych dla dzieci i jogi dla osób starszych. Celem projektu jest zorganizowanie dzieciom i seniorom zamieszkałym na terenie Dębnik wolnego czasu i nawiązanie więzi międzypokoleniowych.
Koszt: 70.400
2 Zagospodarowanie terenów zielonych osiedla przy ul. Przyzby i ul. Magnolii w urządzenia sportowo-rekreacyjne
Zagospodarowanie terenu przyległego do placu zabaw w urządzenia rekreacyjno-sportowe przeznaczone dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, tj. kamienny stół do ping-ponga, szachów, ławek, urządzenie mini boiska do piłki nożnej oraz piłki siatkowej na zrekultywowanej powierzchni trawiastej, poprzez zakup i zainstalowanie małych bramek do piłki nożnej, zakup i osadzenie słupów do piłki siatkowej.
Koszt: 100.000
3 Budowa obiektu sportowego typu rampa Budowa przy Moście Zwierzynieckim rampy przeznaczonej do wykonywania sportów tj. jazda na rowerze, rolkach czy deskorolkach.
Koszt: 100.000
4 Budowa ogólnodostępnego, zadaszonego parkingu dla rowerów
Budowa wielostanowiskowego, zadaszonego, ogólnodostępnego parkingu dla rowerów. Zależnie od wybranego rozwiązania (modelu) 14-20 stanowisk.
Koszt: 15.000
5 Zakup i montaż altany śmietnikowej wraz z wykonaniem podbudowy i dojścia do niej w Domu Pomocy Społecznej im.
św. Brata Alberta, ul. Nowaczyńskiego 1
Wykonanie podbudowy pod altanę śmietnikową i dojścia do niej. Zakup i montaż altany (osłony) śmietnikowej.
Koszt: 41.000
6 Wymiana skorodowanego ogrodzenia oraz dwóch niefunkcjonalnych bram w Domu Pomocy Społecznej im. św.
Brata Alberta, ul. Nowaczyńskiego 1
Wymiana 100 mb ogrodzenia na segmenty ogrodzeniowe typu palisada ze słupami zbrojonymi murowanymi z cegły wraz z wymianą dwóch bram wjazdowych na automatyczne przesuwne.
Koszt: 64.000
7 Sportowe soboty w SP 133
Zajęcia sportowe prowadzone w soboty jako wsparcie dla rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży oraz wdrożenie do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Koszt: 10.000
8 Ogród przedszkolny
Modernizacja ogrodu, który należy do Samorządowego Przedszkola nr 67, a znajduje się on przy budynku Filii przedszkola, ul. Praska 52.
Koszt: 99.500
9 Bezpieczne schody od ul. Kobierzyńskiej
Remont schodów prowadzących do ul. Kobierzyńskiej, znajdujących się na końcu chodnika między budynkiem przy ul. Grota-Roweckiego 39 oraz parkingiem przed budynkiem na ul. Kobierzyńskiej 93, wraz z przycięciem drzewa rosnącego nad schodami.
Koszt: 15.000
10 Budowa chodnika dla pieszych
Budowa chodnika dla pieszych na działkach nr 169/2, 169/3, 169/8, 169/7, 169/11, 169/10. Długość budowli wynosiłaby ok. 260 m, natomiast szerokość 105 cm.
Koszt: 82.400
11 Ogród zabaw w Parku Dębnickim
Urządzenie ogrodu zabaw dla dzieci w postaci jednego zbrojonego kręgu żywopłotowego z piaskownicą i domkiem – zjeżdżalnią w środku.
Koszt: 60.000
12 Nowy parking w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8
Wykonanie nowego parkingu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 na działce nr 199/2 obr 83 j. ewid. Podgórze oraz drogi wewnętrznej na działce 199/2 obr. 83 j. ewid. Podgórze.
Koszt: 45.000
13 Położenie nawierzchni ulicy Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze miejskiej – ul. Wrony.
Koszt: 92.000
14 Nowoczesny i bezpieczny stadion
Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków infrastrukturalnych i socjalnych w jakich prowadzone są zajęcia sportowe na stadionie OSKF Pogoń-Skotniki dla dzieci poprzez odnowienie tzw. piłkochwytów oraz wymianę oświetlenia boiska piłkarskiego i budynku socjalno-administracyjnego klubu na diodowe źródło światła.
Koszt: 100.000
15 Ochrona gminnych terenów zielonych cennych przyrodniczo znajdujących się na obszarze Zakrzówka
Poprawienie stanu cennych przyrodniczo gminnych terenów zieleni na obszarze Zakrzówka poprzez ich wykoszenie. Obszar Zakrzówka jest ulubionym miejscem rekreacji mieszkańców, stanowi również enklawę występowania i rozrodu chronionych gatunków zwierząt i roślin oraz jest częścią Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.
Koszt: 9.945,60
16 Modernizacja ogrodzenia – ETAP I
Modernizacja ogrodzenia od strony ul. Tynieckiej 6, położenie pasa integracyjnego dla osób z dysfunkcją wzroku.
Koszt: 9.000
17 Kontynuacja budowy chodnika na skrzyżowaniu ul. Norymberskiej z ul. Pychowicką
Budowa chodnika po prawej stronie od skrzyżowania ul. Norymberskiej z ul. Pychowicką na długości ok. 50m, do istniejącego wjazdu z kostki brukowej na osiedle mieszkaniowe.
Koszt: 42.000
18 Doposażenie istniejącego zieleńca (placu zabaw) w rejonie ul. J. Szwai oraz ul. Lubostroń
Doposażenie istniejącego zieleńca (placu zabaw) poprzez zwiększenie ilości brukowanych alejek oraz urządzeń rekreacyjnych.
Koszt: 89.895,19
19 Doposażenie placu zabaw przy ul. J. Szwai i ul. Lubostroń zlokalizowanego na działce nr 78/4 obr. 35 Podgórze
Doposażenie istniejącego placu zabaw poprzez zwiększenie alejek, liczby ławek oraz urządzeń rekreacyjnych.
Projekt wycofano przez Wnioskodawcę
Koszt: 95.163,51

20 Przejazdy rowerowe na skrzyżowaniach ul. Bobrzyńskiego z ul. Drukarską oraz ul. Bobrzyńskiego z ul. Chmieleniec
Wymalowanie przejazdów rowerowych równolegle do pasów dla pieszych przy przejściach dla pieszych na skrzyżowaniach przy ul. Bobrzyńskiego z ul. Drukarską oraz ul. Bobrzyńskiego z ul. Chmieleniec oraz wymiany kloszy w sygnalizacji świetlnej dla ruchu pieszego (S-5) na sygnały łączone (S-5 i S-6).
Koszt: 60.000
21 Bieżnia lekkoatletyczna ze skocznią do skoku w dal i wzwyż wraz z siłownią zewnętrzną Modernizacja istniejącej 60 m bieżni lekkoatletycznej znajdującej się przy SP nr 40 na nowoczesną i bezpieczną bieżnię tartanową wraz ze skocznią do skoku w dal i wzwyż oraz zakup sześciu urządzeń zewnętrznej siłowni.
Koszt: 80.000
22 Modernizacja parku i placu zabaw Zakup, montaż ławek i urządzeń do placu zabaw na terenie parku przy SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących.
Koszt: 55.011
23 Wykonanie placu i alejek o charakterze integracyjnym, wraz z wyposażeniem w Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata
Alberta, ul. Nowaczyńskiego 1
Wykonanie placu (pow. ok. 50 m2) i alejek (pow. ok. 120 m2) z przeznaczeniem na imprezy i spotkania integracyjne mieszkańców i pracowników DPS oraz mieszkańców dzielnicy VIII, wraz z wyposażeniem w huśtawkę stacjonarną.
Koszt: 32.000
24 Budowa drogi – ul. prof. J. Wiśniewskiego Budowa drogi asfaltowej o dł. 160 m i szer. 3,5 m na ul. prof. Jerzego Wiśniewskiego.
Koszt: 86.000
25 Warsztaty savoir-vivre-u dla gimnazjalistów
Na warsztatach savoir-vivre-u gimnazjaliści dowiedza się, czym są dobre maniery i jakich płaszczyzn naszego życia dotyczą. Poznają podstawowe zasady, które ułatwiają nasze funkcjonowanie w społeczeństwie i pozwalają zrozumieć mechanizmy rządzące naszymi relacjami z innymi.
Koszt: 15.690
26 Nasadzenia ekranów akustycznych roślinnością
Nasadzenie ekranów akustycznych przy ul. Bobrzyńskiego (początek od ul. Czerwonych Maków do wjazdu na os. Europejskie) roślinami np. winobluszczem pięciolistkowym.
Koszt: 3.900
27 Poznaj kultury świata – warsztaty dla uczniów szkół podstawowych
Warsztaty „Poznaj kultury świata” to projekt skieworany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.
Uczniowie poznają różne kultury świata podczas prelekcji połączonych z pokazami multimedialnymi, ciekawostki, których nie poznają na lekcji.
Koszt: 14.000

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 12 wrz 2014

Trwają zapisy na organizowane przez Radę Dzielnicy VIII – Dębniki (projekt Komisji Innowacji i Rozwoju w której mam przyjemność pracować) kursy komputerowe dla Seniorów. Zajęcia są całkowicie bezpłatne i adresowane do osób powyżej 50 roku życia zamieszkujących na terenie naszej dzielnicy.
Zajęcia prowadzą nauczyciele informatyki z wieloletnim doświadczeniem. W bieżącym roku kursy odbyły się w Sidzinie, na osiedlu Podwawelskim… teraz pora na Ruczaj!
Zapisy przyjmowane są telefonicznie: 12 267 03 03 (w godzinach pracy biura Rady Dzielnicy VIII)

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 5 wrz 2014

W ramach akcji Stowarzyszenia Tak Kraków! blisko 10 000 uczniów (w tym ponad 600 uczniów z naszej dzielnicy) ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Krakowa i podkrakowskich gmin oraz młodzież zrzeszona w organizacjach sportowych obejrzy (w dniach 31.08 – 7.09. 2014r.) zmagania najlepszym drużyn świata podczas zawodów rozgrywanych w Kraków Arenie!
Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia TAK, Kraków! i posła Ireneusza Rasia uczniowie trzech szkół podstawowych (klasy szóste) i gimnazjum (z Dzielnicy VIII – Dębniki) mogli bezpłatnie obejrzeć mecze w Kraków Arenie.
…a tak na marginesie nowoczesny obiekt robi niesamowite wrażenie! Bilety na mecze już od 20 złotych!
Idea przedsięwzięcia wypływa bezpośrednio z działalności statutowej Stowarzyszenia Tak, Kraków! które jest inicjatorem wielu akcji społecznych mających na celu promocję i rozwój Krakowa poprzez organizowanie i wspieranie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym. Jednym z priorytetów jest także wspieranie i inicjowanie działań na rzecz pożytecznego zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży.

Szkoły dopingują mistrzów!

Mistrzostwa Świata w Siatkówce Kraków 2014


Finansowo akcje wsparli Darczyńcy zainteresowani upowszechnianiem sportu wśród młodzieży i dzieci, bez udziału których całe przedsięwzięcie nie miałoby szansy na powodzenie:

Kulczyk Investments
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna
Bank Ochrony Środowiska
Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna
Małopolskie Dworce Autobusowe
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego: MARR
Fibertech Networks
Conekt
Gemini Holding

Patroni medialni:
Super Express
Radio Kraków

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 5 wrz 2014

Trwają prace związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej 25 i Gimnazjum 21 przy ul. Komandosów. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na koniec października / początek listopada.
Nowa elewacja Gimnazjum im. Tadeusza „Boya” Żeleńskiego prezentuje się okazale.

Termomodernizacja Gimnazjum 21 na os. Podwawelskim

Nowa elewacja budynku Gimnazjum 21 w Krakowie