Archiwum: Kwiecień, 2010

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 30 kwi 2010

Plan obejmuje m m.in. tereny dawnego hotelu „Forum” i tereny wokół Parku Dębnickiego.

Wyłożenie planu nastąpi w dniach od 4 maja do 9 czerwca 2010.

Uwagi do projektu trzeba kierować do Urzędu Miasta Krakowa.

Niezwykle ważny i nie przekraczalny jest termin składania uwag, którego należy bezwzględnie dochować, gdyż wszelkie uwagi przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Publiczna dyskusja nad planem odbędzie się 4 maja 2010 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa o godzinie 14:30.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 23 kwi 2010

Po raz pierwszy w historii rady dzielnicy obecnej kadencji nie odbyła się sesja z powodu nieobecności  radnych.
Sesja nadzwyczajna zwołana z inicjatywy grupy radnych VIII dzielnicy w/s korekty listy rankingowej.

Normalną rzeczą jest iż każdy mieszkaniec broni własnej ulicy, mieszkaniec Rosistej będzie zawsze za remontem Rosistej, Grzegorzewskiej za Grzegorzewskiej, a Orszy Broniewskiego za Orszy Broniewskiego pytanie tylko czy to są strategiczne ulice w tym rejonie. Nie tylko w mojej ocenie bardziej zasadny byłby remont ulic Winnickiej i dokończenie ulicy batalionów Chłopskich nie wspominając o ulicy Baczyńskiego gdzie mieszkańcy w pismach kierowanych do Rady Dzielnicy proszą o wykonanie nakładki asfaltowej, która słusznie im się ona należy ponieważ podczas remontu ulicy Skotnickiej objazd puszczony został właśnie poprzez tą ulicę.

Radni się nie zjawili ale przyszli mieszkańcy Skotnik i zamiast  sesji odbyła się debata na temat ulic głownie w osiedlach peryferyjnych.
Co ciekawe dniu następnym odbył się zarząd dzielnicy na którym stawili się wszyscy nieobecni radni zasiadający w zarządzie.

Niektórzy mówią że w Skotnikach robi się dużo nawet za dużo, ja nie podzielam tej opinii problem jest moim zdaniem inny czy robi się to co potrzeba. Zdaniem większości mieszkańców priorytetem jest dokończeni ul. Winnickiej oraz nakładka na ul. Baczyńskiego, a dokończenie ul. B.CH. to kwestia niecałych 200m.

PS

Piotrek Turcza jakoś na sesje dotarł pomimo, że jechał z Warszawy i musiał specjalnie skrócić swój pobyt w Stolicy! Nie wspomnę co się mówiło w kulisach o mojej inicjatywie (niektórzy myśleli że jestem głuchy)! Dziwne teksty w stylu „Jak tak chce robić Baczyńskiego to zabierzmy mu pieniądze z Dworskiej” W zasadzie mógłbym dać sobie spokój bo ulica Dworska jest remontowana i swoją obietnicę wyborczą spełniłem, ale wkurza mnie prywata…

W nie uchwalonej korekcie grupa radnych proponowała m.in.

  1. ul. Dworska
  2. ul. Baczyńskiego – nakładka (w miejsce ul. Grzegorzewskiej- Rosista)
  3. ul. Winnicka – nakładka (w miejsce ul. Orszy Broniewskiego)
  4. ul. Ruczaj
  5. ul . Łany
  6. przebudowa skrzyżowania ul. Twardowskiego – ul. Kapelanka
Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 11 kwi 2010

Każdy z nas zapamięta tą datę długo, trudno mi jeszcze uwierzyć  w to co się stało… niech spoczywają w pokoju wiecznym. Szkoda, że ta tragedia podzieli nas i będzie wykorzystywana do celów politycznych.