Archiwum: Luty, 2012

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 28 lut 2012

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 24 lutego 2012 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Monte Cassino – Konopnickiej”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i 3 w związku z art. 46 pky 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały Nr XXXV/465/12 z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Monte Cassino – Konopnickiej”.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny.

Zgodnie z przepisami ww. ustaw każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4 (Dziennik Podawczy – pok. 10), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4, 31-047 Kraków – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2012 r. – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej http://www.bip.krakow.pl

źródło: bip.krakow.pl

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

MPZP Monte Cassino Konopnickiej

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 25 lut 2012

Urzędzie Miasta Krakowa w 5 lokalizacjach został uruchomiony Punkt Potwierdzający Profile Zaufane ePUAP.

Punkt ten prowadzony jest w następujących lokalizacjach UMK:

  • al. Powstania Warszawskiego 10,
  • ul. Wielicka 28a,
  • os. Zgody 2,
  • ul. Lubelska 27,
  • plac Wszystkich Świętych 3-4.

Potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP, czyli uzyskanie ważnego elektronicznego podpisu jest bezpłatne, a obywatel chcąc się nim posługiwać winien jedynie zalogować się na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl), wypełnić wniosek o założenie profilu oraz udać się do Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane ePUAP celem potwierdzenia tożsamości. Takim właśnie Punktem Potwierdzającym stał się również Urząd Miasta Krakowa.

źródło: www.dzielnica8.krakow.pl (prawdopodobnie najlepsza i najczęściej aktualizowana strona internetowa krakowskich dzielnic)

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 24 lut 2012

Tylko do 7 marca możemy oddawać głosy na Kraków w konkursie na najpiękniejsze miasta świata „New7Wonders Cities”.
Szwajcarska fundacja New7Wonders (organizator konkursu) już za dwa tygodnie rozpocznie kwalifikacje do II etapu konkursu spośród miast, które otrzymały największą ilość punktów. Kwalifikacje te potrwają do listopada 2012 br. W ich wyniku trzysta wyłonionych metropolii przejdzie do kolejnego etapu głosowania, które potrwa do 6 grudnia 2013 r. W finale ma się znaleźć 28 miast,  a siedem z nich uzyska miano jednego z najcudowniejszych na świecie.

Jak głosować?

Glosowanie odbywa się na stronie internetowej: www.new7wonders.com/form/nominate/en

Wszystkie miasta, które biorą udział w konkursie ułożone są w kolejności alfabetycznej.
Wystarczy wybrać Kraków oraz 6 innych miast zagranicznych i dalej postępować zgodnie z instrukcją.

Więcej informacji na stronie:

http://www.krakow.pl/nasze_miasto/aktualnosci/10434,29,komunikat,a_z_polski___cudowny_krakow_.html

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 24 lut 2012

Tak jestem zwolennikiem budowy stacji benzynowej w Skotnikach! W szczególności, że będzie ona usytuowana (o ile będzie) przy głównej drodze prowadzącej do Skawiny, tuż obok składów budowlanych przy ul. Skotnickiej, a w pobliżu nie ma żadnych zabudowań mieszkalnych… nie mówiąc o miejscach pracy.

Poniżej link do filmiku z mojej wizji lokalnej.

ZOBACZ FILM ul. Skotnicka – składy budowlane

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 22 lut 2012

Dzień Myśli Braterskiej to święto przyjaźni obchodzone w dniu 22 lutego każdego roku przez harcerzy i skautów na całym świecie. Z tej okazji kieruję gorące życzenia do wszystkich druhen i druhów, a w szczególności z tych z „Fioletowej Trójki”.

„Starajcie się zostawić ten świat troszkę lepszym niż go zastaliście” – Robert Baden-Powell (założyciel skautingu)

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 20 lut 2012

Badanie mammograficzne oraz konsultacja lekarska w NZOZ „Kraków – Południe”, ul. Szwedzka 27, tel. 12 267 05 68

Urząd Miasta Krakowa zaprasza mieszkanki Krakowa, które ukończyły 40 rok życia (rocznik 1972) do udziału w bezpłatnym Programie edukacyjno – profilaktycznym wczesnego wykrywania raka piersi.

Program skierowany jest do osób zameldowanych w Krakowie na pobyt stały lub czasowy.

W ramach Programu wykonywane jest badanie mammograficzne oraz udzielana konsultacja lekarska.

W przypadku pozostania wolnych miejsc od 16 sierpnia Program dostępny będzie również dla kobiet w wieku 40 – 50 i powyżej 69 lat.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 20 lut 2012

WYDARZENIA. Ojciec Leon Knabit, zakonnik z Tyńca, został Blogerem Roku w kategorii „Profesjonalne”.

Jeden z najbardziej znanych zakonników w Polsce – ojciec Leon Knabit – został laureatem konkursu na najlepszy blog ubiegłego roku w kategorii „Profesjonalne”. To pierwszy duchowny, który został nominowany do tej nagrody i na dodatek został laureatem.

83-letni zakonnik jest fanem internetu. Pisze bloga od trzech lat. Podobnie jak jego kazania, wykłady, rekolekcje, również blog benedyktyna cieszy się ogromną popularnością. Ojciec Leon jest najstarszym blogerem w Polsce, a może nawet na świecie. Jego refleksje, nawet na bardzo poważne tematy, są często okraszane dowcipnymi zdaniami.

- Blog jest ciekawą formą bycia z ludźmi, dotarcia do nich. Czytelnicy, których nazywamy Świetliczanami, znają się, szanują, pomagają sobie wzajemnie i wspierają nasze akcje. Taką formę działalności można chyba nazwać duszpasterstwem. Ludzie czytają i widzą, że ksiądz ma coś do powiedzenia – mówi zakonnik.

Konkurs Blog Roku jest organizowany od 2005 r. przez portal Onet.pl.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 17 lut 2012

DZIEŃ OTWARTY u Koszałka Opałka w Przedszkolu Samorządowym nr 127  przy ul. Komandosów 13 (os. Podwawelskie) odbędzie się 28 lutego br w godz. od 16.30 do 18.00.

W imieniu Dyrekcji i Pracowników P127 serdecznie zapraszam!

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 15 lut 2012
RADA DZIELNICY VIII (Komisja Innowacji i Rozwoju R. Dz. VIII) zaprasza na:
„Bezpłatny kurs podstaw obsługi komputera dla seniorów”

Rozpoczęcie kursu już 14 marca (środa)

Zajęcia odbywać się będą w każdą środę od 15:40 do 17:20 w Szkole Podstawowej 25 /ul. Komandosów 29/

(planowane zakończenie kursu: czerwiec)

!!! OSTATNIE WOLNE MIEJSCA !!!

Zapisy:

- Koło Emerytów nr 13 (os. Podwawelskie)

- Biuro Rady Dzielnicy VIII ul. Praska 51 tel.12.267.03.03

PROGRAM ZAJĘĆ:

1)      Komputer PC

- Poznajemy nasz komputer
- Przyciski myszy komputerowej
- Klawiatura, polskie znaki
- Bezpieczne i komfortowe środowisko do pracy z komputerem

2)      System operacyjny

- Menu Start w systemie operacyjnym Windows
- Pomoc w systemie operacyjnym Windows
- Narzędzia do rysowania
- Odtwarzanie muzyki
- Praca z plikami

3)      Komunikacja

- Poczta elektroniczna
- Komunikatory

4)       Internet

- Obsługa przeglądarki
- Wyszukiwanie informacji
- Bezpieczeństwo

PS.

Kolejna edycja kursu planowana jest na os. Ruczaj. Zainteresowanie wśród seniorów jest ogromne. Celem kursów jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród osób starszych.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 10 lut 2012

Mając na względzie bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie (ul. Rzemieślnicza 10) wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy VIII, oferują swoją pomoc w tworzeniu lodowisk i ślizgawek na boiskach przyszkolnych i innych nadających się do tego celu terenach.

Szczególnie zachęcamy organizatorów półkolonii, szkoły oraz spółdzielnie mieszkaniowe, na których terenie znajduje się odpowiednie miejsce do stworzenia ślizgawki.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z JRG 2 PSP tel.: 12 266 39 98 lub z biurem Dzielnicy VIII tel.: 12 267 03 03.