Archiwum: Sierpień, 2013

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 30 sie 2013

Po przeprowadzonych (w dniu 25 lipca w terenie oraz 1 sierpnia w siedzibie Rady) konsultacjach społecznych z mieszkańcami ulic Zamkowej i Sandomierskiej Rada Dzielnicy VIII – Dębniki w dniu 28 sierpnia podjęła uchwałę o wprowadzeniu strefy płatnego parkowania na w/w ulicach.
Ostatecznie o wprowadzeniu strefy zdecyduje w głosowaniu Rada Miasta Krakowa… jeżeli oczywiście taki projekt uchwały zostanie poddany pod głosowanie! Liczymy, że Prezydent i miejscy rajcy przychylą się do wniosku mieszkańców, w końcu to dodatkowa kasa do budżetu.
PS
Zdecydowana większość mieszkańców ulic Zamkowej i Sandomierskiej opowiada się za wprowadzeniem na tym obszarze strefy płatnego parkowania!

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 28 sie 2013

Chciałbym gorąco podziękować druhnom i druhom z „Fioletowej Trójki” za miłą pocztówkę z obozu harcerskiego. Przyznam, że trochę zazdroszczę Wam tych wakacji… do dziś wspominam swoje obozowe „przygody”.
Czuwaj!

W odpowiedzi na pismo dotyczące budowy ekranów akustycznych jako działania naprawczego dla terenów narażonych na hałas na ul. Monte Cassino na odcinku ul. Kapelanka – Rondo Grunwaldzkie Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa wyjaśnia.

W 2013 r. rozpoczęto prace nad opracowaniem aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa”. Program, przyjmowany uchwałą Rady Miasta, będzie określał podstawowe kierunki i zakresy działań na lata 2014 – 2018. Zawarte w nim będą, między innymi, obowiązku i ograniczenia wynikające z jego realizacji, terminy i koszty wykonania poszczególnych zadań z uwzględnieniem możliwości finansowych Gminy Miejskiej Kraków.

W ramach prac nad Programem ochrony przed hałasem prowadzone były konsultacje społeczne (do 8 lipca 2013 r.), o których mieszkańcy byli informowani w mediach oraz na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej a Rady Dzielnic bezpośrednio przez tut. Wydział. Obecnie uwagi oraz wnioski (w tym pismo Rady Dzielnicy VIII) są analizowane pod kątem możliwości uwzględnienia ich w „Programie ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2014 – 2018”. Raport z konsultacji społecznych zawierający informacje o uwagach i wnioskach zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa, oraz o sposobie ich wykorzystania wraz z uzasadnieniem zostanie udostępniony na stronie internetowej serwisu Urzędu Miasta Krakowa – Dialog Społeczny, pod adresem: www.dialogspoleczny.krakow.pl. Należy jednak zaznaczyć, iż ostateczny kształt dokumentu oraz decyzja o uwzględnieniu danego rejonu miasta w strategii krótkoterminowej na lata 2014 – 2018 uzależniona będzie od możliwości finansowych Gminy Miejskiej Kraków. Przedmiotowy Program powinien zostać uchwalony przez Radę Miasta Krakowa do końca bieżącego roku.
źródło: dzielnica8.krakow.pl
PS
Osobiście jestem dość sceptycznie nastawiony do pomysłu budowy kolejnych ekranów akustycznych… poza tym nie wiadomo czy fizycznie jest taka możliwość (vide: magistrala mpec)

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 25 sie 2013

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 21 sierpnia 2013 r. po długiej i ciężkiej chorobie zmarł w wieku 73 lat Ś † P Stanisław Rogoda (Członek Zarządu Dzielnicy VIII – Dębniki)
Działacz społeczny i samorządowy, radny dzielnicy trzech kadencji z os. Podwawelskiego, były Naczelnik Gminy Zabierzów.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się we wtorek 27 sierpnia 2013 r. o godz. 11:40 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.
Pozostaniesz w naszej pamięci!
Żonie, Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie
Rada i Zarząd Dzielnicy VIII – Dębniki

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 22 sie 2013

W odpowiedzi na pismo – wystosowane przez Zarząd Dzielnicy VIII – Dębniki na prośbę mieszkańców – dotyczące usunięcia pasów wyznaczających ścieżkę rowerową na ul. Twardowskiego od skrzyżowania z ul. Ceglarską do Skałek Twardowskiego Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że oznakowanie dwukierunkowego pasa dla rowerów w ciągu ulicy Twardowskiego od skrzyżowania z ulicą Ceglarską do Skałek Twardowskiego zostało zlikwidowane w związku z koniecznością dostosowania do obowiązującego porządku prawnego. Nowelizacja ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wprowadziła definicję pasa ruchu dla rowerów jako część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku.

Jednocześnie przedmiotowa ulica została objęta strefą ograniczonej prędkości do 30 km/h. Ruch rowerów na ww. odcinku odbywa się w ruchu ogólnym.

PS
Odpowiedzi na inne pisma znajdziecie Państwo na stronie internetowej Rady i Zarządu Dzielnicy VIII – Dębniki www.dzielnica8.krakow.pl

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 20 sie 2013

Parę dni temu dostałem maila (od mieszkańca os. Podwawelskiego) z projektem muralu. Jak Wam się podoba? Oczywiście to jest tylko koncepcja… na realizację potrzebna jest przede wszystkim zgoda Spółdzielni Mieszkaniowej!

Projekt muralu na os. Podwawelskim

Propozycja muralu na os. Podwawelskim

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 14 sie 2013

Ostatecznie zamknięcie ulic (Wierzbowa, Bułhaka i Wygrana) nastąpi w najbliższy poniedziałek 19 sierpnia o godz. 7:00.
Mam nadzieje, że ten termin jest już definitywny.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 13 sie 2013

Przedstawiciel wykonawcy poinformował mnie dzisiaj, iż zamknięcie ulic Wierzbowej, Bułhaka oraz Wygranej (o którym informowałem w ubiegłym tygodniu) nastąpi (ze względów proceduralnych) z końcem obecnego tygodnia. Pierwotnie prace miały się rozpocząć w poniedziałek (12 sierpnia). Największe utrudnienia dotkną mieszkańców budynków przy ul. Na Ustroniu.
PS
Nadal nie wiadomo kiedy rozpocznie się wymiana zniszczonej nawierzchni asfaltowej na ul. Słomianej.
Na wniosek mieszkańców bloku nr 19 przy ul. Komandosów Zarząd Dzielnicy VIII – Dębniki zwróci się do ZIKiT o wyrażenie opinii w/s wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na odcinku ul. Komandosów…

Pętla Rondo Grunwaldzkie w związku z kolejnym etapem prac przy Centrum Kongresowym zostaje zamknięta 12 sierpnia. Oznacza to zmianę przystanków końcowych linii 124/424, 112 oraz 162.

Autobus linii 124/424 będzie miał przystanek końcowy na pętli „Cracovia Stadion”. Trasa autobusu nie ulega większym zmianom – linia kursować będzie do przystanku „Cracovia”, a następnie skręcać w ul. Dunin-Wąsowicza i w prawo w ul. Kałuży do pętli. Natomiast wracać będzie ulicami: Focha i Piłsudskiego.

Autobusy o numerach 112 i 162 będą mieć końcowy przystanek na Moście Grunwaldzkim, a pętle na przy ulicy Monte Cassino.

źródło: lovekrakow.pl

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 6 sie 2013

Szanowni Państwo w związku z pracami remontowymi od dnia 12.08.2013 (poniedziałek) zamknięte zostaną następujące ulice:

ul. Bułhaka (odcinek od ul. Wierzbowej do ul. Twardowskiego)
ul. Wierzbowa (odcinek od ul. Bułhaka do ul. Barskiej)
ul. Wygrana

Dojazd do ulicy Na Ustroniu nie będzie możliwy z powodu całkowitego zamknięcia ul. Wierzbowej.