Archiwum: Lipiec, 2008

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 22 lip 2008

A właściwie regulacja stanu prawnego ulicy Rozdroże, pomimo początkowych kontrowersji spowodowała znaczne ograniczenie ruchu kołowego (popularny skrót przez osiedle podwawelskie prowadzący przez plac przykościelny, prywatne działki i teren bezpośrednio graniczący ze szkołą podstawową ku zadowoleniu wielu mieszkańców przestał istnieć).

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 15 lip 2008

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców osiedla Podwawelskiego dotyczącymi własności trenu położonego przy ul Komandosów 25 i 23, pragnę poinformować iż działka nr 137/42 (oznaczona kolorem czerwonym) jest własnością
(znajduje się w użytkowaniu wieczystym) S.M. Podwawelska, natomiast działka nr 137/22 (oznaczona kolorem zielonym) jest inną własnością prywatną.
Jak poinformował Radę Dzielnicy VIII Dębniki Urząd Miasta Krakowa Wydział Architektury i Urbanistyki działka nr 137/22 objęta była wnioskami o ustalenie warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego z garażami podziemnymi.
Postępowanie to zakończyło się wydaniem pozytywnej decyzji, która w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została wygaszona.
Obecnie jak informuje nas UMK dla przedmiotowej działki brak postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na  budowę.

Czyje są działki?

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 12 lip 2008

Dom Kultury „Podgórze” wspólnie z Radą Dzielnicy VIII Dębniki, Stowarzyszeniem Przyjaciół Podgórza oraz Krakowskim Klubem Kajakowym zorganizował już po raz trzeci koncert w ramach cyklu „Odkryjmy Podgórze”. Tym razem w sobotnie popołudnie 12 lipca na terenie Krakowskiego Klubu Kajakowego przy ul. Kolnej 2 wystąpił wyśmienity wokalista, pianista, gitarzysta, kompozytor i poeta Stanisław Soyka.