Archiwum: Luty, 2015

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 25 lut 2015

1 marca wchodzą w życie nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o dowodach osobistych oraz Ustawa o ewidencji ludności.
Wprowadzają one zmiany, które docelowo mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie, ale w początkowym okresie funkcjonowania nowych rozwiązań czas załatwiania spraw może się wydłużyć. Ma to związek z nowym, wciąż modyfikowanym przez MSW systemem informatycznym.
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY:
REJESTRACJA NOWORODKÓW
Rejestrując w urzędzie nowo narodzone dziecko można też będzie dokonać jego zameldowania, a System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL;
REJESTRACJA STANU CYWILNEGO
Rejestracja zdarzeń z zakresu rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, które następują na terenie Krakowa odbywać się będzie bez zmian w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krakowie, ale odpisy aktów stanu cywilnego pobrać będzie można w każdym urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od tego, gdzie nastąpiło urodzenie, zgon czy zawarcie małżeństwa np.: urodzenie zarejestrowano w USC w Bydgoszczy, ale odpis aktu urodzenia pobrać można w Krakowie lub każdym innym USC; związek małżeński zawarto w Krakowie, ale odpis aktu małżeństwa pobrać można w USC w Krakowie i każdym innym USC – będzie również istniała możliwość pozyskania odpisu poprzez platformę E-PUAP.
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO POZA URZĘDEM STANU CYWILNEGO
Ustawodawca rozszerzył możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego. Dotyczyć to będzie nie tylko osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawionych wolności, ale także narzeczonych, którzy wskażą miejsce zawarcia małżeństwa zapewniające zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych na uroczystości.
DOWODY OSOBISTE:
- wniosek o dowód osobisty można będzie złożyć w dowolnym urzędzie miasta/gminy w Polsce lub drogą elektroniczną.
- w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa jeden rodzic lub opiekun prawny,
- odbioru dowodu osobistego, w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, chorą, nie wychodzącą z domu będzie można dokonać poprzez pełnomocnika
- zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można będzie dokonać drogą elektroniczną
- ujednolicony został wzór fotografii dołączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego z przepisami ustawy o paszportach
- obowiązek dostarczania przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów, w formie aktów stanu cywilnego, został ograniczony wyłącznie do przypadku niezgodności danych wskazanych we wniosku, z informacjami istniejącymi w posiadanych przez organ rejestrach
- nie będzie adnotacji o miejscu zameldowania w dowodzie osobistym (do tej pory każda zmiana adresu zameldowania, wymagała wymiany dowodu osobistego)
- prosty do wypełnienia wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego
EWIDENCJA LUDNOŚCI:
- wymeldowanie lub zgłoszenia wyjazdu za granicę można będzie dokonać drogą elektroniczną,
- cudzoziemcy będą mogli uzyskać numer PESEL bezpośrednio po dokonaniu zameldowania
- wszelkie sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych załatwiane są w następujących miejscach:
Dla dzielnic od I-VII Centrum Administracyjne – ul. Kordylewskiego I piętro
Dla dzielnic od VIII – XIII – Wielicka 28a parter i I piętro
Dla dzielnic od XIV – XVIII – os. Zgody 2 – parter
Mieszkańcy przyjmowani są w godz. 7:40 – 18.

Aplikacja informatyczna, która wspierać będzie Rejestrów Państwowych obarczona jest wadami i nadal modyfikowana. Ponadto w USC w Krakowie może nawet nastąpić konieczność zastosowania procedury awaryjnej, tj. pracy w dotychczasowej aplikacji. Wtedy zameldowanie noworodka lub nadanie numeru PESEL nie będzie możliwe do sfinalizowania podczas jednej wizyty w urzędzie. Aby otrzymać odpis aktu stanu cywilnego znajdującego się w rejestrach poza Krakowem, wymagane będzie, zgodnie z ustawą, kilka dni, potrzebnych na wprowadzenie do centralnego rejestru stanu cywilnego aktu, przez właściwy urząd stanu cywilnego. Ostatecznie o sprawności działania nowego systemu zadecyduje realne działanie.
Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość w tym trudnym, pierwszym okresie funkcjonowania nowych rozwiązań. Deklarujemy, że nie zaniedbujemy staranności dla najlepszej realizacji nowych zadań leżących po stronie Urzędu Miasta Krakowa. Zachęcamy do korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa. Znaleźć tam można będzie zaktualizowane procedury Wydziału Spraw Administracyjnych oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Zakładki: Biuletyn Informacji Publicznej/ Usługi-Procedury.
Informacji udzielamy poprzez Internet: zakładki: Biuletyn Informacji Publicznej/ Internetowy Dziennik Zapytań. Ponadto w sprawach dowodów osobistych oraz ewidencji ludności kontaktować się można telefonicznie z Wydziałem Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa: (12) 61 69 328, (12) 61 65 713, a w sprawach rejestracji stanu cywilnego z Urzędem Stanu Cywilnego w Krakowie (12) 61 65 515.
UMK
………………………………………………………………………..
UTRUDNIENIA W MELDUNKACH (26-27 LUTEGO PRZERWA TECHNICZNA)
Z uwagi na wejście w życie 1 marca br. nowych przepisów z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, w dniach 26 – 27 lutego nastąpi przerwa techniczna w działaniu systemów teleinformatycznych przeznaczonych do obsługi mieszkańców w sprawach meldunkowych. W tym terminie nie będzie więc możliwe zameldowanie i wymeldowanie się. Przyjmowanie mieszkańców w zakresie meldunków będzie wznowione od 2 marca br.
UMK

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 21 lut 2015

Ciepła woda użytkowa z MPEC dla 10 tysięcy krakowian!

W czwartek, 19 lutego przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA, EDF Polska SA Oddział nr 1 w Krakowie oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim podpisali umowę, dzięki której stare piecyki gazowe i elektryczne bojlery podgrzewające wodę zostaną zastąpione nowoczesną i bezpieczną instalacją cieplną. Inwestycja ma zostać zakończona do 2020 roku! A na os. Podwawelskim?

PRACE REMONTOWE: SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, PRZEDSZKOLI, ŻŁOBKÓW – 1 004 000 zł
Przedszkole 71 (ul. Ludwinowska) – Modernizacja wentylacji kuchni + projekt: 60 000 zł
Przedszkole 71 (ul. Ludwinowska)– Remont i wykonanie izolacji ścian metodą iniekcji: 27 000 zł
Przedszkole 140 (ul. Słomiana) – Remont kuchni, zaplecza kuchennego: 50 000 zł
SP 25 (ul. Komandosów) – Modernizacja instalacji c. o. wraz z projektem:15 000 zł (w kolejnych latach na ten cel dodatkowo przeznaczonych zostanie 140.000 zł)
Żłobek 23 (ul. Słomiana) – Wymiana instalacji elektrycznej + projekt: 80 000 zł
Remonty dróg i chodników na terenie Dzielnicy VIII Dębniki:
ul. Barska (od ul. Komandosów w stronę Centrum Kongresowego) – chodnik (szacunkowy koszt 120.000 zł)
Mam nadzieję iż ostateczny koszt będzie mniejszy, a pozostałe środki będzie można przeznaczyć na budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w rejonie pawilonu handlowego przy ul. Słomianej 17 (to zadanie zostało wycenione przez ZIKiT na 20 000 zł)
BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE OSIEDLOWEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ – 83 000 zł
Remont boiska przy Szkole Podstawowej 30, ul. Konfederacka 12: 70 000 zł (w naszym najbliższym sąsiedztwie)
Zakup i montaż piłkochwytów – kontynuacja – SP 25 (ul. Komandosów): 10 000 zł

DZIELNICOWY PROGRAM WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – 199 115 zł
ul. Boczna (przy przychodni) – chodnik:35 000 zł
Montaż konstrukcji stalowej pochylni dla niepełnosprawnych zgodnie z projektem technicznym, budowlanym i wykonawczym – SP 25 (ul. Komandosów): 40 000 zł
SENIORZY
Działalność seniorów: zakup biletów do teatru i kina, organizacja imprez okolicznościowych, wycieczek, koncertów, zakup paczek: 10 000 zł
Kursy komputerowe dla seniorów: 6 000 zł
Biblioteki Publiczne na terenie naszej dzielnicy na uzupełnienie zbiorów otrzymają łącznie 10 000 zł (w tym 2 000 Biblioteka mieszcząca się przy ul. Komandosów 1)… natomiast na biblioteki szkolne radni (w tym ja) przeznaczyli łącznie 15 000 (po 1 000 zł na placówkę)
Największe kontrowersje na wczorajszej sesji Rady Dzielnicy VIII – Dębniki wzbudziła zbyt niska kwota na badania profilaktyczne (5 000 zł) oraz zbyt wysokie kwoty przeznaczona na redakcję i druk gazetki dzielnicowej (łącznie 38 000 zł).

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 17 lut 2015

W budżecie dzielnicy na 2015 rok będę wnioskował o wykonanie nowej responsywnej strony internetowej, która będzie administrowana przez biuro rady dzielnicy i członków rady co znacznie ograniczy roczne kosztu obsługi strony. Dodatkowo radni logując się na stronie mieliby wgląd we wszystkie pisma jakie wpływają do biura rady. Według mnie przeznaczanie corocznie kwoty ok. 5000 na administracje strony internetowej jest nieuzasadnione. Dodam jeszcze iż obecna strona uległa awarii i od prawie 3 miesięcy nie działa poprawnie.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 10 lut 2015

Trudne poniedziałkowe rozmowy w/s budżetu na 2015 podczas posiedzenia Zarządu, nie jestem entuzjastą wszystkich projektów…cóż kompromisy polegają jednak na tym, że nie wszyscy są do końca zadowoleni. Ostatecznie o kształcie budżetu dzielnicy (na rok bieżący) zadecydują członkowie rady, podczas najbliższej sesji tj. 19 lutego.
O godz 18:00 rozpoczęły się obrady Komisji Infrastruktury poświęcone m.in. „sprawie” ul. Bojanówka, progi zwalniające na ul. Mochnaniec, projekt przebudowy ul. Chmieleniec… i cała masa zaległych pism.
W tzw międzyczasie gościliśmy również przedstawiciel „Pogromców Bazgrołów”…