Archiwum: Lipiec, 2015

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 16 lip 2015

Chciałbym serdecznie podziękować koleżankom i kolegom radnym dzielnicy VIII, że niemal jednogłośnie poparli moją poprawkę (2 głosy wstrzymujące się) dotyczącą zwiększenia kwoty przeznaczonej za zakup książek dla bibliotek w naszej dzielnicy. Łączna kwota jaka będzie przeznaczona w 2016 r. na doposażenie zbiorów wyniesie 11.000 zł (pierwotnie wynosiła 5.000 zł).
TREŚĆ POPRAWKI
Poprawka do projektu uchwały Rady Dzielnicy VIII – Dębniki w/s rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII –Dębniki na rok 2016 (druk nr 133)
Przenosi się kwotę 6.000 zł z zadania pn Promocja najciekawszych projektów Domów Kultury realizowanych przez placówki w dzielnicy VIII Dębniki na zadanie pn Biblioteki uzupełnienie zbiorów Filia nr 3 (1900), Filia nr 6 (1900), Filia nr 8 (1900), Filia nr 13 (1900), Filia nr 21 (2400), Czytelnia Informatyczno -Bibliograficzna (1000).

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 9 lip 2015

Muzeum Historyczne Miasta przygotowuje wystawę „Zwierzyniec zaprasza: Dębniki”, która zostanie otwarta 6 listopada 2015 roku w oddziale MHK Dom Zwierzyniecki przy ul. Królowej Jadwigi 41 i potrwa do 28 marca 2016. Nawiązując do tytułu, Muzeum pragnie zaprosić byłych i obecnych mieszkańców Dębnik do uczestnictwa w tworzeniu wystawy, poświęconej tej niezwykle ciekawej i pełnej uroku części Krakowa.
Czekamy na Wasze historie rodzinne, stare fotografie, a przede wszystkim na przedmioty życia codziennego, związane z Dębnikami.
Uwaga! Każdy z wypożyczanych na wystawę przedmiotów musi zawierać informację o swoim pochodzeniu (np. kiedy powstał? do kogo należał wcześniej? jak trafił do obecnego właściciela?) oraz odpowiedź na pytanie: dlaczego dany obiekt jest dla mnie ważny?
Przedmioty nie posiadające opisów nie będą przyjmowane*.

Kontakt: Bartosz Heksel (kurator wystawy), tel.12 656 25 25 lub mail debniki@mhk.pl
Termin zakończenia zbiórki: 30 września 2015

*Muzeum zastrzega sobie prawo nie przyjmowania obiektów w złym stanie zachowania, ze względu na bezpieczeństwo zbiorów.