Archiwum: Wrzesień, 2013

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 26 wrz 2013

Ponownie wykładany w części projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „MONTE CASSINO-KONOPNICKIEJ” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – w dniach od 16 września do 14 października 2013 r., w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego 4, w godzinach pracy biura.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych (w zakresie ponownie wykładanym) udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- wtorki: od 14:00 do 16:00
- poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 9:00 do 11:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonej części projektu planu (w zakresie ponownie wykładanym) odbędzie się w dniu 1 października 2013 r. w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godzinie 15:00.

Termin składania uwag dotyczących wyłożonej części projektu planu (w zakresie ponownie wykładanym) do dnia 28 października 2013 r.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 26 wrz 2013

W odpowiedzi na pismo w sprawie zmiany organizacji ruchu polegającej na wprowadzeniu jednego kierunku ruchu na ul. Komandosów na odcinku od bloku nr 23 do końca bloku nr 19 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że warunkiem wprowadzenia jednego kierunku ruchu jest zapewnienie dogodnego dojazdu do posesji zlokalizowanych na odcinku drogi jednokierunkowej. Przy takiej zmianie obligatoryjnie należy wyznaczyć możliwość poruszania się pojazdów w najbliższej okolicy w kierunku przeciwnym – a w tym przypadku nie ma takiej możliwości. Należy przy tym wziąć pod uwagę fakt, iż w przypadku wprowadzenia jednego kierunku ruchu w ciągu ul. Komandosów połowa ruchu przeniosłaby się na ulice osiedlowe oraz na ul. Barską, co znacznie pogorszyłoby warunki ruchowe na tych ulicach. Jeden kierunek spowodowałby utrudnienie dla rodziców odwożących dzieci do szkoły zlokalizowanej przy przedmiotowej ulicy. Szerokość jezdni ul. Komandosów (ok. 5,50 m) jest wystarczająca do prowadzenia ruchu w dwóch kierunkach, a obustronne chodniki dostatecznie zapewniają bezpieczeństwo pieszych. Biorąc powyższe pod uwagę ZIKiT nie przewiduje wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Komandosów na przedmiotowym odcinku.
źródło: dzielnica8.krakow.pl

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 21 wrz 2013

Z okazji jubileuszu chciałbym wszystkim działkowcom z ul. Praskiej życzyć rychłego uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 19 wrz 2013

Rozpoczęły się prace remontowe na ul. Słomianej (os. Podwawelskie) związane z wymianą nakładki asfaltowej.
PS
Strasznie przeciąga się remont (rewitalizacja) boiska szkolnego (m.in. ze względu na panującą aurę) i budowa przyszkolnego placu zabaw na os. Podwawelskim.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 18 wrz 2013

Dziś na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 im. Juliana Aleksandrowicza w Krakowie (Ruczaj) miałem zaszczyt uczestniczyć w Uroczystości Posadzenia Dębów Katyńskich.
Każdy posadzony Dąb Pamięci upamiętnia jedno nazwisko, czyli konkretną osobę, ofiarę stalinowskich zbrodni w Katyniu, Miednoje, Twerze, Charkowie…
Cztery dęby na terenie szkoły przy ul. Strąkowej upamiętniają:
Porucznika Ryszarda Linscheid
Porucznika Jana Smolańskiego
Komendant Posterunku Policji Państwowej w Horożance Michała Kaźmierczaka
Podporucznika Wojska Polskiego, Podkomisarza Policji Edwarda Rypeść
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
Warto dodać iż w uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele rodzin pomordowanych!

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 16 wrz 2013

Tylko dlaczego ucierpią na tym drobni przedsiębiorcy prowadzący małe osiedlowe sklepiki?

Czy jesteś ZA utworzeniem przejścia dla pieszych w rejonie pawilonu handlowego przy ul. Słomianej 17 i bloku znajdującego się przy ul. Słomianej 24?

Przejście dla pieszych ul. Słomiana


Realizacja tego zadania może się wiązać z likwidacją dwóch miejsc postojowych przy w/w pawilonie.

Mieszkańcy ul. Słomianej swoje uwagi mogą składać w dniach od 6 IX do 13 IX br w siedzibie Rady Dzielnicy VIII – Dębniki przy ul. Praskiej 52 (I Piętro) osobiście lub mailowo na adres rada@dzielnica8.krakow.pl

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 4 wrz 2013

Tunel pod ulicą Konopnickiej zostanie wyremontowany w przyszłym roku przez wykonawcę układu drogowego przy centrum kongresowym – mówi Michał Pyclik z biura prasowego ZIKiT. – Prace zostaną wykonane z oszczędności po przetargu na układ drogowy. /źródło: lovekrakow.pl/
Mam nadzieję, że to „światełko w tunelu” nie zgaśnie jak przy poprzednich próbach otwarcia w/w przejścia. W końcu do trzech razy sztuka!

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 4 wrz 2013

Po przeprowadzonej wizji w terenie w dniu 30 sierpnia w której wzięli udział przedstawiciele ZIKiT, Rady Nadzorczej i Zarządu SM „Podwawelska” oraz Rady Dzielnicy VIII w sprawie lokalizacji oznaczonego przejścia dla pieszych w rejonie pawilonu handlowego przy ul. Słomianej 17 ustalono, iż w tej sprawie zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne.
Konsultację najprawdopodobniej rozpoczną się 6 września i potrwają do 13 września br, swoje uwagi mieszkańcy ul. Słomianej będą mogli kierować również drogą mailową. O szczegółach poinformuję wkrótce!
PS
ZIKiT aby wykonać (namalować) przejście dla pieszych potrzebuje ponadto uchwały Rady Dzielnicy…
Z dobrych informacji niebawem rozpocznie się wymiana nawierzchni asfaltowej na ul Słomianej!

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 3 wrz 2013

W niedzielę 8 września o godz. 13:00 zostanie oficjalnie otwarty Klub Kultury Kliny. Dom kultury został utworzony z inicjatywy Rady Dzielnicy X (na terenie wchodzącym w skład Dzielnicy VIII) we współpracy i dzięki życzliwości parafii pod wezwaniem św. Rafała Kalinowskiego (parafia udostępniła lokale bez naliczania czynszu) oraz przy wsparciu Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Miasta Krakowa – źródło: dzilenica10.krakow.pl.
Jako ciekawostkę dodam tylko, iż ksiądz proboszcz tamtejszej parafii był kiedyś wikarym na os. Podwawelskim.

Mam nadzieję, że mowy dom kultury spełni oczekiwania mieszkańców. Świetnym przykładem sprawnie funkcjonującej i zarządzanej placówki jest Centrum Kultury RUCZAJ. Trzymam kciuki!