Archiwum: Styczeń, 2013

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 30 sty 2013

Prezydent Miasta Krakowa wycofał z dzisiejszego porządku obrad Rady Miasta Krakowa druk 1093 dotyczący zamiaru likwidacji Gimnazjum 22 z ul. Skwerowej (Stare Dębniki).
Chciałby podkreślić olbrzymie zasługi rodziców z Gimnazjum 21! i SP 25! z osiedla Podwawelskiego. Osobiście jestem pod wrażeniem ich zaangażowania i olbrzymiej pracy jaką wykonali nie tylko na rzecz pozostawienia Gimnazjum 21 na os. Podwawelskim ale również w obronie Gimnazjum 22 z ul. Skwerowej.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 29 sty 2013

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie propozycji zmiany ordynacji wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa.

Od dnia 24 stycznia 2013 r. przez okres 30 dni wyłożona zostanie do konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków propozycja zmiany ordynacji wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, stanowiąca załącznik do uchwały nr LXIII/921/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r.

Konsultacje przeprowadza się w formie przyjmowania pisemnych opinii do propozycji zmiany ordynacji wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, o których mowa wyżej.

Dopuszcza się możliwość składania opinii i wniosków, o których mowa powyżej w formie elektronicznej do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa na adres e-mail: br.umk@um.krakow.pl

Załącznik do uchwały nr LXIII/921/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. zostanie wyłożony w Kancelarii Magistratu, Plac Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie, w siedzibach poszczególnych Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa i Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Przedmiotowy załącznik zostanie przedstawiony ponadto na otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie, Sala Dietla w dniu 21 lutego 2013 r. o godz. 16.30.

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy.

http://www.bip.krakow.pl/?news_id=54102

PS
Propozycję jaką złożyłem osobiście na posiedzeniu Komisji Informacji, Promocji i Dialogu Społecznego jest wygaszenie mandatu radnego dzielnicy jeżeli przez rok nie uczestniczy on w pracach rady (posiedzenia komisji, sesje…).

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 25 sty 2013

Średni mandat w Krakowie za „palenie śmieciami” wynosi 120 zł… maksymalnie może wynosić 500 zł.
Dla osoby, która świadomie truje innych nie powinno być okoliczności łagodzących, tym bardziej jak mamy do czynienia z olbrzymim smogiem w Krakowie!
CZYSTE POWIETRZE TO NASZE WSPÓLNE DOBRO!
Jeżeli widzisz, że twój sąsiad pali śmieciami… zadzwoń na Straż Miejską!

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 22 sty 2013

23 STYCZNIA 2013 ROKU OBCHODY GŁÓWNE 150 ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO:

10.00 – Wieża Ratuszowa; spotkanie dzieci i młodzieży z MDK-ów; doradca metodyczny Miasta Krakowa w kilku słowach przybliża im ideę Powstania Styczniowego; ew. prezentuje się grupa rekonstrukcyjna Stowarzyszenia Stanica; dzieci otrzymują chorągiewki lub kotyliony oraz śpiewniki patriotyczne.

10.30 – Muzeum w Sukiennicach; dzieci wraz z opiekunami zwiedzają bezpłatnie Oddział Muzeum Narodowego.

11.45 – odjazd spod Domu Turysty autobusem MPK na Cmentarz Rakowicki

12.00 – Cmentarz Rakowicki; złożenie kwiatów na cmentarzu, chorągiewki na grobach, znicze

17.00 – Msza Święta w intencji powstańców styczniowych w Kościele Mariackim; prezentacja postaci Św. Brata Alberta.

19.00 – Filharmonia Krakowska; koncert „O ojców grób bagnetu poostrz stal” organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie oraz Stowarzyszenie „Passionart” (bezpłatne wejściówki dla mieszkańców Krakowa).

Rada Dzielnicy VIII w związku z uwagami jakie wpłynęły od mieszkańców (do dnia 31 grudnia 2012) wnioskuje do Prezydenta Miasta Krakowa o dokonanie następujących zmian do wprowadzonego układu komunikacyjnego dla Miasta Krakowa, po uruchomieniu tramwaju na Ruczaj:
1. Przywrócenie linii autobusowej 156 na trasie obowiązującej do 17 XI 2012 r.
2. Przywrócenie częstotliwości kursowania autobusów linii 112 w godzinach szczytu do 20 minut.
3. Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów linii 162 w godzinach szczytu do 30 minut.
4. Przywrócenie linii autobusowej 114 na trasie obowiązującej do 17 XI 2012 r.
5. Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów linii 194 w godzinach porannych.
6. Przywrócenie linii tramwajowej 19 na trasie obowiązującej do 17 XI 2012 r.
7. Przywrócenie linii autobusowej 116 na trasie obowiązującej do 17 XI 2012 r.
8. Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów linii 203.
Wynik głosowania 16 za, jednogłośnie!

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 17 sty 2013

Na wczorajszej sesji Rady Dzielnicy VIII podjęto uchwałę w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o odstąpienie od zamiaru likwidacji Gimnazjum 22 znajdującego się przy ul. Skwerowej.

Na pierwszym w tym roku posiedzeniu Komisji Rozwoju i Innowacji posumowaliśmy zeszłoroczne kursy komputerowe dla seniorów… które odbyły się na trzech osiedlach naszej dzielnicy (Podwawelskie, Ruczaj i Stare Dębniki) uczestniczyło w nich ponad 50 osób. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę informatyków.
W budżecie na 2013 zarezerwowano na kontynuację tego zadania 3000 zł, komisja jednak będzie wnioskowała o zwiększenie tej puli.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 12 sty 2013

Jutro 13 stycznia (oczywiście) na parkingu dawnego hotelu Forum (ul. Konopnickiej) rusza kolejna edycja Rajdowej Orkiestry Świątecznej Pomocy… organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji!

Rajdowa Orkiestra na parkingu hotelu Forum

XXI Finał WOŚP 2013

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 11 sty 2013

Po raz pierwszy Rada Dzielnicy VIII wspólnie z Centrum Sportu i Kultury „Sidzina” organizuje Wybór Młodego Sportowca Roku pod hasłem: „Mistrzowie dzielnicy – przyszli olimpijczycy!”. Patronat honorowy objął Jerzy Dudek, patronat medialny KROPKA.

Celem wyboru Młodego Sportowca Roku 2012 jest:
• uhonorowanie indywidualnych osiągnięć młodzieży w następujących kategoriach wiekowych: 10-12, 13-15, 16-19 lat;
• promocja młodych ludzi uprawiających sport wyczynowo, zamieszkałych w Dzielnicy;
• zachęcenie młodych sportowców do systematycznej pracy i chęci osiągania coraz lepszych wyników sportowych.

Sportowcem Dzielnicy może zostać osoba, która zostanie przez klub sportowy, szkołę lub rodzica, opiekuna poprzez wypełnienie karty kandydata, która jest do pobrania na stronie organizatora: www.csksidzina-krakow.pl. Zgłoszenie podpisuje osoba lub jednostka zgłaszająca przesyłając je drogą elektroniczną na adres organizatora biuro@csksidzina-krakow.pl , pocztą lub dostarczając osobiście do Centrum Sportu i Kultury ”Sidzina”, 30-399 Kraków, ul. Działowskiego 1.

Termin zgłaszania kandydatów: od 09.01 do 11.02 br.

Więcej na stronie: www.csksidzina-krakow.pl

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 9 sty 2013

Zarząd Dzielnicy VIII – Dębniki po zapoznaniu się z argumentami mieszkańców i rodziców obydwu placówek negatywnie opiniuję zamiar likwidacji Gimnazjum 22 i przekazanie budynku przy ul. Skwerowej do dyspozycji Gimnazjum 21.

W nawiązaniu do w/w stanowiska proponujemy znalezienia alternatywnych rozwiązań mających na celu lepsze zagospodarowanie budynku G22 przy ul. Skwerowej m.in. podziału budynku i wykorzystania drugiej części dla potrzeb innej placówki oświatowej (żłobek, przedszkole, dom kultury, poradnia psychologiczna itp.)

Na najbliższej sesji Rady Dzielnicy VIII – Dębniki zostanie podjęta stosowna uchwała w tej sprawie.