Archiwum: Listopad, 2009

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 15 lis 2009

Jak przetworzyć miejsca publiczne, aby stały się jeszcze bardziej atrakcyjne!

Po co wydawać pieniędzy na projekty, które trafiają do kosza bo napotykają na protesty. Czy oddolna inicjatywa może pozytywnie zmienić zaniedbane parki, place zabaw na naszych blokowiskach.

Z inicjatywy m.in. radnego Piotra Strzeleckiego przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa Rady Dzielnicy VIII oraz  Pana dr Tomasza Jeleńskiego pracownika naukowego Politechniki Krakowskiej w sobotę 14.11.2009r w gimnazjum 21 przy ul.Komandosów odbyły się warsztaty pt. „Jak przetworzyć Miejsce? Kreowanie udanych przestrzeni publicznych”.

Celem warsztatów było przygotowanie przedstawicieli różnych grup społecznych do podjęcia działań związanych z zagospodarowaniem wybranej przestrzeni publicznej w opraciu o metodę Project for Public Spaces (www.pps.org)  opracowaną w Stanach Zjednoczonczych a dającą rewelacyjne efekty w wielu miastach europejskich. Generalną zasadą takiego podejścia do przestrzeni publicznej jest wyłonienie w drodze konsultacji społecznych spójnego obrazu jak przetworzyć miejsce aby spełniało ono w przyszłości potrzeby wszystkich mieszkańców. Podczas warsztatów zaprezentowano alternatywne podejście do projektowania przestrzeni co nie tylko obniża koszty przedsięwzięcia, ale również eliminuje protesty społeczne, ponieważ mieszkańcy uczestniczą od samego początku w przygotowaniu wizji dla danego terenu, a zarazem nie jest im narzucona wizja projektanta, który bardzo często nie zna realiów i zapotrzebowania danej społeczności. W metodzie tej głos mieszkańców oraz ich potrzeby zostają przekazane projektantowi i jego rolą jest wykonanie projektu zgodnie z wizją lokalnej społeczności nadając projektowi artystyczne ramy.

W toku spotkania Pani Anna Miodyńskia z Małopolskiego Instytutu Kultury przedstawiła przykłady zaangażowania się społeczności lokalnej w działaniu na rzecz przestrzeni. Takie warsztaty zostały przeprowadzone m.in. na terenie Nowej Huty i Podgórza, w rejonie ul. Lipskiej oraz w Mszanie Dolnej – pokazując jednocześnie jak ważny jest głos mieszkańczów w debacie o  miejscach publicznych.

Po prelekcjach i ożywionej debacie dotyczącej wyboru miejsca który będzie poddany analizie uczestnicy warsztatów podzielili się na grupy 4-5 osobowe i udali się w teren gdzie przeprowadzili ocenę miejsca oraz jego potencjału.

W drodze głosowania wybrano teren za „Polo Marketem” czyli rejon dawnych kortów tenisowych i alejek rowerowych. Jednocześnie organizatorzy spotkania oraz przedstawiciele mieszkańców zadeklarowali chęć organizacji następnych warsztatów dotyczących innych miejsc na naszym osiedlu, które wymagają podobnego podejścia.

Podczas pracy w terenie nawiązano liczne rozmowy z napotkanymi mieszkańcami zadając im szereg pytań dotyczących jakości miejsca oraz jak ich zdaniem powinno ono być przekształcone aby w przyszłości spełniało ich oczekiwania.

Po zakończeniu wizji w terenie nastąpiła prezentacja wypełnionych ankiet i wywiadów przeprowadzonych przez wszystkie zespoły oraz dyskusja nad pomysłami mieszkańców.

Zebrany materiał po dokładnej analizie zostanie przedstawiony czytelnikom na łamach kolejnych wydań Kuriera Podwawelskiego po zakończeniu badań przez Fundację Partnerstwa dla Środowiska organizatora całego spotkania.

W spotkaniu mimo sobotniego terminu uczestniczyła duża liczba osób w tym mieszkańców, przedstawicieli stowarzyszeń, rady dzielnicy i architektów za co serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszych debat nad naszą wspólną przestrzenią publiczną na naszym osiedlu.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 10 lis 2009

Nowy parking wybudowany z inicjatywy Rady Dzielnicy VIII – Dębniki tuż przy ośrodku zdrowia na ul. Szwedzkiej  rozwiązał problem z parkowaniem w tym rejonie. Pacjenci i personel przychodni mogą od niedawna wygodnie zaparkować swoje samochody. Zmniejszyła się również liczba interwencji Straży Miejskie, która regularnie karała mandatami źle postawione (często na trawniku) auta.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 3 lis 2009

Z wielkim zadowoleniem przyjęli mieszkańcy osiedla Podwawelskiego zmianę na stanowisku prezesa, odszedł Pan Andrzej Rekliński który piastował ta funkcję od początku istnienia SM Podwawelskiej (czyli od 1990).

W listopadzie 2008 r w wyniku konkursu (co należy podkreślić) na stanowisko Prezesa Zarządu wybrano Julię Ślęczek. Spółdzielnia wreszcie posiada własna stronę i internetową www.smpodwawelska.pl na której możemy zapoznać się z aktualnościami, statutem, historią i danymi kontaktowymi.

Warto dodać iż nowa Pani Prezes od razu podjęła współpracę w Rada Dzielnicy o którą radni zabiegali od początku kadencji. Mamy nadzieje iż wspólnie uda nam się zrealizować modernizacje boisk osiedlowych i placów zabaw. Kolejne spotkanie z zarządem zostało przeprowadzone w dniu 3 listopada 2009 o godzinie 16:00 w siedzibie SM Podwawelska w którym uczestniczyli: przedstawicieli zarządu spółdzielni w osobach Pani Prezes J. Ślęczek i Pana Vice-Prezesa Andrzeja Sidzińskiego oraz radnymi dzielnicy VIII (z osiedla podwawelskiego) Krzysztof Gacek  i Piotr Turcza. Tematem głównym spotkanie była wspólna inicjatywa rewaloryzacji placów zabaw i boisk sportowych na terenie osiedla. Środki na ten cel w kwocie 100.000 złotych maja przekazać 50% SM Podwawelska i drugie 50% Rada Dzielnicy VIII Dębniki. Obie strony wyraziły wolę współpracy, aby pieniądze te w możliwie maksymalny sposób były wykorzystane. Praktyka pokazuje bowiem iż przetargi wyłaniają wykonawców, którzy realizują inwestycję o wiele droższe niż na wolnym rynku. Mimo że to początek Radni dzielnicy są bardzo zadowoleni ze współpracy z nowa Panią Prezes (odbyły się już bowiem dwa spotkania oficjalne nie licząc roboczych), a owoce tej współpracy w postaci projektu i realizacji pierwszego etapu odnowy osiedlowej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w przyszłym roku powinny ujrzeć światło dzienne. Zależy nam aby powstał projekt który będzie etapowany co oznacza kontynuowany również w przyszłej kadencji rady – mówi radny Piotr Turcza.