Archiwum: Luty, 2014

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 28 lut 2014

Rada Dzielnicy VIII – Dębniki zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w debacie dotyczącej bezpieczeństwa na terenie miasta Krakowa, a szczególnie Dzielnicy VIII Dębniki, która odbędzie się w dniu 13 marca 2014 r. o godzinie 17:00 w kinie „Tęcza” przy ul. Praskiej 52 w Krakowie.

W debacie udział wezmą przedstawiciele władz Miasta, Rady Dzielnicy VIII, Policji, Straży Miejskiej Miasta Krakowa oraz Straży Pożarnej.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 27 lut 2014

Na spotkaniu (które trwało blisko 3 godziny) obecni byli przedstawiciele ZIKiT, MPWiK, Straży Miejskie, Policji, którzy na bieżąco odpowiadali na pytania z sali (a było ich nie mało).
Pomysłodawcą i prowadzącym spotkanie był Pan Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Mieszkańcy poruszyli wiele bieżących problemów osiedla związanych m.in.: z tranzytem odbywającym się głównie ul. Komandosów (pod koniec lipca br otwarty ma zostać nowy układ komunikacyjny przy centrum kongresowym, który odciąży w/w ulicę, ZIKiT ma również przeanalizować możliwość wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na części ul. Komandosów w rejonie bloku nr 19), bezpieczeństwem, sprzedażą alkoholu, remontem chodnika przy ul. Słomianej 2 (zadanie to ze względu na strukturę własności gruntów musi być realizowane wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową Podwawelska), parkowaniem, komunikacją miejskiej, opłatami za wywóz śmieci, barierami architektonicznymi dla osób niepełnosprawnych (pochylnia przy przystanku MPK „os. Podwawelskie” od strony ul. Ludwinowskiej – projekt tej inwestycji został zrealizowany w zeszłej kadencji koszt realizacji przekracza jednak możliwości finansowe dzielnicy i o realizacje tego zadania wielokrotnie wnioskowaliśmy do budżetu miasta) oraz rewitalizacją osiedla Podwawelskiego.
Przedstawiciel MPWiK poinformował zebranych o toczących się pracach związanych z ochroną przeciwpowodziową osiedla.

Chciałbym jeszcze raz podziękować Klubowi Sportowemu Podwawelski za udostępnienie sali i organizacje. Zarządowi SM Podwawelska dziękuję za pomoc w poinformowaniu mieszkańców osiedla o spotkaniu. Radnej Urszuli Twardzik za pomoc organizacyjną podczas zebrania.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 26 lut 2014

Chciałbym podziękować wszystkim za przybycie na spotkanie z Przewodniczącym Rady Miasta Krakowa Panem Bogusławem Kośmiderem.
Wielkie słowa uznania dla Prezesa KS Podwawelski za udostępnienie sali i organizację spotkania.
Więcej informacji jutro…

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 19 lut 2014

Dziś odbyła się jubileuszowa bo 50-ta Sesja Rady Dzielnicy VIII – Dębniki. Podczas obrad skorygowaliśmy m.in. listę rankingową zadań powierzonych w zakresu prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2014 oraz pozytywnie zaopiniowaliśmy ustalenie warunków zabudowy (tak zwanej „WuZetki”) dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem po usługi typu żłobek, przedszkole wraz z wjazdem od ul. Gwieździstej.
Wszystkie uchwały Rady Dzielnicy VIII – Dębniki dostępne są na stronie internetowej naszej dzielnicy: www.dzielnica8.krakow.pl
Coraz więcej użytkowników zyskuję profil na Facebooku Dzielnicy VIII. Bądź na bieżąco! Zapraszam Państwa do polubienia https://www.facebook.com/dzielnica8 oraz zamieszczania na FB „Ósemki” swoich opinii, komentarzy, pomysłów, sugestii, zdjęć etc. (Dodam, że profil na „fejsie” jest prowadzony społecznie, nie wydajemy na ten cle ani złotówki).

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

oraz

Krzysztof Gacek
Radny Dzielnicy VIII – Dębniki z os. Podwawelskiego

Zapraszają mieszkańców osiedla Podwawelskiego na spotkanie dotyczące bezpieczeństwa, infrastruktury osiedlowej oraz funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Spotkanie odbędzie się w Klubie Sportowym PODWAWELSKI
przy ul. Komandosów 21
(I piętro, w dawnej sali kinowej) środa 26 lutego 2014r. o godz. 18:00

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 6 lut 2014

Zgłoś swoje uwagi, przemyślenia oraz pomysły na temat kształtu budżetu partycypacyjnego w Krakowie, którego wstępne zasady przygotowali krakowscy radni. Niezależnie od przygotowanej przez miejskich rajców propozycji, powstał miejski zespół ds. budżetu obywatelskiego, pod Przewodnictwem Prezydenta Miasta Krakowa. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, urzędnicy oraz radni. Jego zadaniem jest wypracowanie zasad dotyczących organizacji budżetu, a następnie przedstawienie ich – do konsultacji – mieszkańcom. Opinie można zgłaszać do 10 lutego 2014 r. Wszystkie opinie będą wnikliwie przeanalizowane i posłużą do przygotowania zasad budżetu partycypacyjnego w Krakowie.

Budżet partycypacyjny (zwany też budżetem obywatelskim) to proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każdy mieszkaniec może zdecydować na co wydać część budżetu miejskiego.

Uwagi można zgłaszać:
- mailowo na adres: dialoguj@um.krakow.pl
- pisemnie na adres: Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.
- osobiście: na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4.

(źródło: www.dialogspoleczny.krakow.pl)

W Budżecie Miasta Krakowa na 2014 r. zostały zarezerwowane środki na realizację budżetu partycypacyjnego w następujących wysokościach:

3.000.000 zł na projekty ogólnomiejskie,
1.500.000 zł na projekty dzielnicowe.

Środki te przeznaczone są w całości do rozdysponowania przez mieszkańców. Rada Dzielnicy VIII – Dębniki podjęła uchwałę w/s wzięcia udziału „budżecie obywatelskim”. Szacuję, iż mieszkańcy naszej dzielnicy będą mogli sami zdecydować na jaki cel zostanie przeznaczona kwota około 90.000 – 100.000 zł.
Po zgłoszeniu projekt przejdzie weryfikację pod względem formalnym. O ostatecznym wyborze zadania zdecyduje głosowanie. O pracach nad budżetem obywatelskim będę Państwa na bieżąco informował.

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 4 lut 2014

Jak co roku informuję Państwa, że w ubiegłym roku moja miesięczna dieta związana z pełnieniem funkcji Radnego Dzielnicy VIII – Dębniki oraz Członka Zarządu Dzielnicy wyniosła łącznie: 662,24 (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia cztery grosze).

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 3 lut 2014

Chciałbym serdecznie podziękować za nominację i oddane przez Państwa głosy w plebiscycie Dziennika Polskiego „Taaaki Człowiek”. Gratuluję raz jeszcze wszystkim pozostałym laureatom. Zajęcie II miejsca jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem.