Krzysztof Gacek

Data urodzenia: 23 stycznia1979

Miejsce urodzenia: Kraków

Wykształcenie: wyższe

- 2009 ukończenie studiów  podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim – Public Relations

- 2004 ukończenie studiów dziennych na Akademii Pedagogicznym w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) – Politologia;

- 1998 Matura w XIII LO w Krakowie klasa z poszerzonym językiem włoskim

Pełnione funkcje publiczne:

- od maja 2012 Sekretarz Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie

- Członek Zarządu Rady Dzielnicy VIII – Dębniki VI Kadencji

- Członek Komisji: Edukacji, Rozwoju i Innowacji, Praworządności, Sportu i Terenów Zielonych, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Informacji Promocji i Dialogu Społecznego, a latach 2012-13 również Komisji Kultury

- Radny Dzielnicy VIII (Dębniki) Miasta Krakowa dwóch (V i VI) kadencji 2006-2010 oraz 2011-2015

- Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy VIII m. Krakowa w 2006r.

- Członek Komisji Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy VIII m. Krakowa (V kadencja)

- Członek Komisji Edukacji i Kultury Rady Dzielnicy VIII m. Krakowa (V kadencja)

Email: radnygacek@gmail.com

Kraków to miasto, które kocham. Tu się urodziłem, studiowałem, z tym miastem związałem swoją karierę zawodową.  W dzieciństwie byłem harcerzem (ZHR  w III Podgórska Drużyna Harcerzy „Matecznik”). W XIII Liceum odkryłem jedną z moich pasji – film. W 1997 roku za amatorski film krótkometrażowy o Krakowie otrzymałem nagrodę  Prezydenta Miasta Krakowa na Międzynarodowym Festiwalu Krótkometrażowych Filmów Alternatywnych i Amatorskich SMOFI. Podczas studiów politologicznych na Akademii Pedagogicznej aktywnie funkcjonowałem w strukturach Unii Studentów, gdzie byłem jednym z członków zarządu tego stowarzyszenia. W czasie studiów w 2001 roku odbywałem staż w Urzędzie Wojewódzkim, poznałem także trudy pracy nauczyciela (ucząc historii i wiedzy o społeczeństwie). Na piątym roku wyjechałem do Włoch na staż w największej agencji nieruchomości w tym kraju. Po powrocie z wyróżnieniem obroniłem pracę magisterską i założyłem agencje nieruchomości, mającą obecnie swoje oddziały franczyzowe również w innych miastach w Polsce. Bardzo dobrą znajomość języka włoskiego wykorzystałem podczas ceremonii pogrzebowych naszego Papieża Jana Pawła II, gdzie byłem tłumaczem dla jednego z dziennikarzy „ La Repubblica”.  Od 2006 roku jestem aktywnym radnym Dzielnicy VIII Dębniki. W 2010 r. w wyborach do Rady Miasta pomimo niskiego (11) miejsca na liście wyborczej zdobyłem prawie 1000 głosów.
W styczniu 2011 r. w wyborach do Rady Dzielnicy VIII dzięki poparciu mieszkańców os. Podwawelskiego uzyskałem najlepszy wynik spośród kandydatów Platformy Obywatelskiej w mojej dzielnicy.
Moje obydwie kadencję kończę z poczuciem zrealizowania obietnic przedwyborczych i z optymizmem patrzę w przyszłość. Pragnę przełożyć moje zdobyte doświadczenie i skuteczność na działania na rzecz całego miasta Krakowa, a w szczególności dzielnic podgórskich!

W wyborach 16 listopada 2014 r. ubiegał się będę o mandat Radnego Miasta Krakowa z listy KW Platformy Obywatelskiej.
Proszę o Państwa poparcie.
Krzysztof Gacek
-6-