Kategoria: (Bez kategorii) Autor: Krzysztof Gacek Data 18 kwi 2011

W odpowiedzi na interpelacje. Radnego m. Krakowa Pawła Węgrzyna złożoną w dniu 30 marca 2011r w/s stanu przygotowań do realizacji budowy ul. 8 Pułku Ułanów (popularnie nazywanej ulicą Nowoobozową) Prezydent m. Krakowa informuje że:
W dniu 3 listopada 2010 Rada Miasta Krakowa uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Rejon przebiegu ulicy 8 Pułku Ułanów”. W planie ustalony został przebieg ulicy o długości ponad 2,5 km od ul. Zawiłej do ul. Brożka. Z uwagi na wysoki koszt przygotowania i realizacji ulicy (ok. 50 mln zł) ZIKiT przygotował wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji w latach 2011-2017 z podziałem na 6 odcinków.
Ponadto jak czytamy w odpowiedzi na interpelację ZIKiT posiada opracowaną dokumentację projektowa na pierwszy odcinek ulicy od ul. Zawiłej do skrzyżowania ulic; Żywieckiej, Burgundzkiej i Obozowej (małe rondo). Aktualnie przygotowywany jest wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Z uwagi jednak na ograniczone możliwości finansowe zadanie nie zostało ujęte w budżecie Miasta Krakowa na rok 2011.
Reasumując póki co nie ma pieniędzy na budowę, ponadto zadanie nie zostało uwzględnione w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011r. w/s Wieloletnie Prognozy Finansowej Miasta Karkowa na lata 2011-2033.

Ulica Nowoobozowa

Ulica Nowoobozowa

Komentarze dle tego wpisu zostały wyłączone.