Archiwum: Kwiecień, 2011

Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 15 kwi 2011

Z takim apelem podczas ostatnie sesji Rady Dzielnicy VIII zwrócił się Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł. bryg. inż. Jacek Markiewicz. Ulice rozczłonkowane (nie stanowiące jednego ciągu) bardzo często utrudniają strażakom szybkie dotarcie na miejsce. Poruszona również została istotna w aspekcie ochrony przeciwpowodziowej kwestia zasypywania rowów oraz systemu łączności…





Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 12 kwi 2011

W porządku obrad m.in informacja Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa naszej dzielnicy oraz przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Rady Dzielnicy VIII za rok 2010.





Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 11 kwi 2011

sprzątanie podwawelskiego

W przyszłą sobotę planujemy dokończenie sprzątania.





Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 8 kwi 2011

Jutro (sobota) o godzinie 10:00 zaczynamy społeczną akcję sprzątania zaśmieconej działki przy ul. Konopnickiej na os. Podwawelskim (okolice Kościoła Św. Bartłomieja). Udział w akcji potwierdzili m.in przewodniczący dzielnicy VIII, radni poprzedniej i obecnej kadencji z os. Podwawelskiego, mieszkańcy. Wszystkich chętnych do pomocy serdecznie zapraszam.

PS
Straż Miejska znalazła właściciela zaśmieconej działki, niestety nie przebywa on w miejscu swojego zamieszkania…a śmieci nie ma kto posprzątać!





Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 8 kwi 2011

Artykuł z Gazety Krakowskiej

W sąsiedztwie hotelu Hilton Garden Inn przy ul. Marii Konopnickiej w Krakowie leży mnóstwo śmieci. – Niezła wizytówka. Przyjeżdżają eleganccy goście i widzą coś takiego – ironizują mieszkańcy pobliskiego osiedla Podwawelskiego. Oni też mają dość dzikiego wysypiska za oknami.
Niewielki teren w odległości kilkudziesięciu metrów od hotelu to prawdopodobnie własność prywatna. Nikt w okolicy nie wie jednak, do kogo działka należy. A to właśnie właściciel jest zobowiązany do utrzymania jej w należytym porządku.

Sprzątanie śmieci niewiele daje, bo regularnie pojawiają się kolejne. – Aż przykro tamtędy iść. Nie ma kto wykosić trawy, ani pozbierać odpadków – mówi pani Janina, mieszkanka osiedla. – Te śmieci straszą tutaj od dawna, aż nie chce się wychodzić na spacer z psem, czy posiedzieć na ławce – dodaje pani Maria. Mieszkańcy próbowali interweniować i dowiedzieć się, do kogo należy działka, jednak nie przyniosło to skutku.

W ubiegłym roku, na prośbę mieszkańców i radnych uporządkowaniem działki zajęła się Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podwawelska”. – W akcję zaangażowaliśmy własne pieniądze, które i tak są bardzo ograniczone. Niestety, w tym roku nie możemy podjąć żadnych działań – zastrzega Andrzej Sidziński, wiceprezes zarządu spółdzielni „Podwawelska”. – Prawdopodobnie zorganizujemy pospolite ruszenie i własnymi siłami uporządkujemy to miejsce – dodał Krzysztof Gacek, radny Dzielnicy Dębniki, który w tamtym roku również zaangażował się w akcję sprzątania.

Mieszkańcy skarżą się też, że regularnie odbywają się tam imprezy alkoholowe. Nie jest to odpowiednie miejsce, tym bardziej, że obok dzikiego wysypiska znajduje się też zabytkowy kościółek św. Bartłomieja z 1694 roku.

Po interwencji Gazety Krakowskiej, sprawą ma zająć się straż miejska w Krakowie. – Jak najszybciej wyślemy w to miejsce patrol, aby sprawdzić, do kogo należy teren. Tylko wtedy możemy podjąć działania – powiedział nam Marek Anioł, rzecznik prasowy straży miejskiej.





Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 6 kwi 2011

Szanowni Państwo chciałbym poinformować iż uległ zmianie termin moich cotygodniowych dyżurów. Z wtorku w godzinach porannych od 9 do 10, na poniedziałek w godzinach popołudniowych od 18 do 19.

Zapraszam w każdy poniedziałek do siedziby Rady Dzielnicy VIII przy ul. Praskiej 52 w godzinach 18:00-19:00. Jeżeli termin ten nie będzie Państwu odpowiadał, proszę o kontakt telefoniczny. Termin spotkania w terenie lub siedzibie Rady Dzielnicy VIII ustalę z Państwem indywidualnie.

Z poważaniem
Krzysztof Gacek





Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 5 kwi 2011

Uchwały Rady Dzielnicy VIII z dnia 23 marca 2011r.

Wnioskuje się o uwzględnienie następujących propozycji do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Park Zakrzówek”:

1. Poszerzenie obszaru sporządzania planu o obszar położony na północ od Skał Twardowskiego do ulic Pietrusińskiego i Zielińskiego oraz przeznaczenie tych terenów na zieleń publiczną.
2. Wykonanie na obszarze zbiornika wodnego jak największej liczby ogólnie dostępnych kąpielisk wraz z plażami.
3. Wytyczenie i wykonanie nawierzchni ścieżek pieszo-rowerowych w obrębie Parku, w tym wokół akwenu.
4. Przeznaczenie terenu pod budowę jak największej ilości parkingów rowerowych przy planowanych plażach.
5. Przeznaczenie terenu na miejsca parkingowe dla samochodów od strony ul. Pychowickiej oraz od strony ul. Twardowskiego.
6. Przeznaczenie części terenu położonego przy miejscach parkingowych pod punkty gastronomiczne i sanitarne.
7. Przeznaczenie działek będących własnością miasta na tereny rekreacyjne (np. ścianki wspinaczkowe, ogródki jordanowskie).
8. Przeznaczenie części terenu położonego przy zbiorniku wodnym pod bazę dla płetwonurków.

Wnioskuje się o uwzględnienie następujących propozycji do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon Św. Jacka – Twardowskiego”:

1. Przeznaczenie działki nr 156/7 przy ul. Ceglarskiej pod zabudowę ogródkiem jordanowskim i małą infrastrukturę sportową.
2. Zabezpieczenie części terenów gminy pod budowę placów zabaw dla dzieci, żłobka, przedszkoli, szkoły, ośrodka zdrowia, sklepów, punktów gastronomicznych, drobnych usług.
3. Przeznaczenie terenu pod budowę skrzyżowania ul. Rozdroże z ul. Kapelanka.
4. Przeznaczenie terenu pomiędzy ul. Św. Jacka a ul. Wyłom pod zieleń publiczną, obiekty usług publicznych przeznaczonych dla sportu i rekreacji oraz częściowo pod rozproszoną zabudowę jednorodzinną o niskiej intensywności na działkach nie mniejszych niż 0,10 ha bez możliwości ich podziału.
5. Przeznaczenie całego terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego pomiędzy ulicami Gen. Zielińskiego, Nowaczyńskiego i Praską na zieleń działkową ZD.
6. Przeznaczenie działki 222/33 pod zieleń publiczną ZP.
7. Przebudowa skrzyżowania Kapelanka – ul. Twardowskiego, w tym uzupełnienie o pas do lewoskrętu z ul. Kapelanka w ul. Twardowskiego – dla pojazdów jadących od strony ulicy Brożka i o pas do prawoskrętu z ulicy Twardowskiego w ul. Kapelanka – dla pojazdów jadących od strony ul. Szwedzkiej i od strony Banku.





Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 4 kwi 2011

Z przykrością należy skonstatować, iż po prawie 20 latach od momentu wprowadzenia nowego podziału administracyjnego Krakowa na 18 dzielnic ich rozpoznawalność wśród mieszkańców jest na dość niskim poziomie. Lepiej dajemy sobie radę z określeniem numeru dzielnicy, niż w wymienieniem jej nazwy.

Dzielnica VIII Dębniki





Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 2 kwi 2011

To już 6 lat… o 21:37 spotkajmy się pod oknem papieskim na Franciszkańskiej 3.





Kategoria: (Bez kategorii) Autror: Krzysztof Gacek Data: 1 kwi 2011

W 17 marca miałem przyjemność poprowadzić zajęcia z uczniami ostatniej klasy SP 40 (przy ul. Pszczelnej na Ruczaju), a dziś podobną „lekcje” przeprowadziłem w SP 66 w Skotnikach.
W miarę możliwości staram się włączać w wychowanie obywatelskiej młodych mieszkańców naszej dzielnicy. Uczniom 6 klas życzę powodzenia w zbliżających się egzaminach.