Kategoria: (Bez kategorii) Autor: Krzysztof Gacek Data 15 kwi 2011

Rada Dzielnicy VIII podjęła uchwałę o pozytywnej opinii i przyjęciu sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu Dzielnicy VIII oraz realizacji planu finansowego za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 (czyli poprzedniej kadencji w której zarząd działał w następującym składzie: Arkadiusz Puszkarz – przewodniczący, Bogdan Ziarko – zastępca, Michał Firlej, Piotr Kowalski, Antoni Stawarz – członkowie).
Komisja Rewizyjna jednogłośnie (pozytywnie) zaopiniowała udzielenie absolutorium zarządowi za zeszły rok.
Wynik głosowania 13 za 2 przeciw 2 wstrzymujących się.
W głosowaniu imiennym (dość powszechna praktyka w obecnej kadencji) wzięło udział 17 radnych. W kadencji 2006-2010 nie przypominam sobie głosowania imiennego!

Komentarze dle tego wpisu zostały wyłączone.