Kategoria: (Bez kategorii) Autor: Krzysztof Gacek Data 13 lis 2018

Szanowni Państwo
Dobiega końca moja ostatnia 3-kadencja w Radzie Dzielnicy VIII – Dębniki. Dlatego chciałby przedstawić moje krótkie sprawozdanie.
W latach 2014-2018 pełniłem funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady i Zarządu naszej dzielnicy.
Celem jaki sobie postawiłem i obiecałem wyborcom była budowa sali gimnastycznej na osiedlu Podwawelskim i dzięki współpracy z radnym miasta Jerzym Popielem udało nam się sprawę doprowadzić do finału. Zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na wiosnę 2019r.
INNE ZREALIZOWANE ZADANIA
-remonty dróg i chodników (m.in. przy ul. Twardowskiego, Ludwinowskiej),
-budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Konopnickiej (od strony ul. Ludwinowskiej),
-pochylnia dla osób niepełnosprawnych powstała dzięki mojej inicjatywie w Szkole Podstawowej 25
-poprawa infrastruktury w szkołach i przedszkolach,
-kursy komputerowe dla seniorów,
-murale na osiedlu Podwawelskim z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości (za inicjatywę konkursu „Ósemka w sprayu” należą się olbrzymie słowa uznania radnej Urszuli Twardzik),
-nowy plac zabaw (obecnie realizowany na terenie przedszkola) przy ul. Komandosów to duża zasługa radnego dzielnicy Piotra Turczy i wspomnianego już radnego miasta Jerzego Popiela,
-dzięki zaangażowaniu MPWiK postał by-pass mający ochronić osiedle Podwawelskie przed powodzią, budowa przepompowni na wysokie stany (rzeki Wisły) planowana jest przy ul. Ludwinowskiej nieopodal mostu Retmańskiego.
NIESTETY NIE UDAŁO SIĘ:
-doprowadzić do oświetlenia mostu na Wildze m.in. ze względów formalnych (choć pieniądze na ten cel zarezerwowały dwie dzielnice: nasza i sąsiednia Dzielnica XIII – Podgórze)… termin realizacji tego zadania to przyszły rok.
KONSULTACJE I SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI
W minionej kadencji oprócz dyżurów, zorganizowałem na os. Podwawelskim wiele spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami dotyczących, zmiany organizacji ruchu, wprowadzenia strefy płatnego parkowania oraz bezpieczeństwa (wspólnie z Policją). Jako jedyny radny nie opuściłem żadnej sesji nie tylko w tej kadencji ale w przeciągu całej mojej działalności samorządowej.

BYŁEM INICJATOREM KILKU WAŻNYCH UCHWAŁ RADY DZIELNICY VIII m.in.
-objęcia osiedla Podwawelskiego monitoringiem,
-wprowadzenia SPP na naszym osiedlu,
-budowy kładki pieszo-rowerowej Dębniki-Salwator,
-zwiększenia środków na biblioteki (na zakup nowości wydawniczych).

Chciałby jeszcze raz podziękować Wszystkim za wsparcie i okazywaną mi życzliwość przez ostatnie 12-lat, a kandydatom do Rady Dzielnicy VIII z osiedla Podwawelskiego:
Judycie Pyzik,
Piotrowi Turczy
i Iwonie Chamielec
życzę powodzenia w WYBORACH 2 GRUDNIA 2018r.

Komentarze dle tego wpisu zostały wyłączone.