Kategoria: (Bez kategorii) Autor: Krzysztof Gacek Data 27 cze 2018

W związku z inwestycją pn.: „Budowa i przebudowa odcinka osiedlowej sieci cieplnej 2xDN 300, na odcinku od komory 3ZKF usytuowanej w rejonie ul. Komandosów do rzeki Wilga w Krakowie, na działkach nr 132/72, 188/3, 188/11 obr. 11 Podgórze” planowaną do realizacji przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, Rada i Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki, na wniosek radnego Krzysztofa Gacka [czyli mój:)], zwróciła się z zapytaniem o możliwość rozbudowy istniejącej w ww. lokalizacji kładki tak, aby mogła ona służyć pieszym.
W tym rejonie powstaje w chwili obecnej nowe osiedle mieszkaniowe, z którego dzieci miałyby ułatwione dojście
do Szkoły Podstawowej nr 25 przy ul.Komandosów 29.

W odpowiedzi MPEC poinformowało, że: „Przedmiotowa inwestycja zakłada wymianę sieci na odcinku podziemnym
do korytarza rzeki Wilga, bez części napowietrznej przebiegającej nad samą rzeką. Kładka została zaprojektowana
wyłącznie z przeznaczeniem do posadowienia na niej sieci cieplnej, a jej konstrukcja oraz usytuowanie uniemożliwia zmianę obecnego przeznaczenia technologicznego.
Taki stan rzeczy, wiąże się z koniecznością uruchomienia zadania, jako nowej odrębnej inwestycji, poprzez uzyskanie
właściwego projektu budowlanego oraz procedowanie pozyskania stosownych zgód i pozwoleń budowlanych wydawanych
w oparciu o obowiązujące przepisy.

źródło: KURIER PODWAWELSKI wydanie 2-2018

Komentarze dle tego wpisu zostały wyłączone.