Kategoria: (Bez kategorii) Autor: Krzysztof Gacek Data 27 lut 2014

Na spotkaniu (które trwało blisko 3 godziny) obecni byli przedstawiciele ZIKiT, MPWiK, Straży Miejskie, Policji, którzy na bieżąco odpowiadali na pytania z sali (a było ich nie mało).
Pomysłodawcą i prowadzącym spotkanie był Pan Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Mieszkańcy poruszyli wiele bieżących problemów osiedla związanych m.in.: z tranzytem odbywającym się głównie ul. Komandosów (pod koniec lipca br otwarty ma zostać nowy układ komunikacyjny przy centrum kongresowym, który odciąży w/w ulicę, ZIKiT ma również przeanalizować możliwość wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na części ul. Komandosów w rejonie bloku nr 19), bezpieczeństwem, sprzedażą alkoholu, remontem chodnika przy ul. Słomianej 2 (zadanie to ze względu na strukturę własności gruntów musi być realizowane wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową Podwawelska), parkowaniem, komunikacją miejskiej, opłatami za wywóz śmieci, barierami architektonicznymi dla osób niepełnosprawnych (pochylnia przy przystanku MPK „os. Podwawelskie” od strony ul. Ludwinowskiej – projekt tej inwestycji został zrealizowany w zeszłej kadencji koszt realizacji przekracza jednak możliwości finansowe dzielnicy i o realizacje tego zadania wielokrotnie wnioskowaliśmy do budżetu miasta) oraz rewitalizacją osiedla Podwawelskiego.
Przedstawiciel MPWiK poinformował zebranych o toczących się pracach związanych z ochroną przeciwpowodziową osiedla.

Chciałbym jeszcze raz podziękować Klubowi Sportowemu Podwawelski za udostępnienie sali i organizacje. Zarządowi SM Podwawelska dziękuję za pomoc w poinformowaniu mieszkańców osiedla o spotkaniu. Radnej Urszuli Twardzik za pomoc organizacyjną podczas zebrania.

Komentarze dle tego wpisu zostały wyłączone.