Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęło budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej na os. Podwawelskim w rejonie ulic Barskiej i Komandosów odciążającej układ kanalizacji naszego osiedla. Prace prowadzi Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP z Krakowa. Koszt inwestycji wyniesie ponad 2,8 mln złotych. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec kwietnia br

ochrona przeciw powodziowa osiedla

Inwestycje na os. Podwawelskim



Nie chciałem pisać o tym wcześniej (żeby nie zapeszać) …do czasu gdy na teren inwestycji nie wjadą koparki :) Mamy TO! Udało się po wielu latach zabiegów zabezpieczyć w budżecie miasta środki na budowę nowoczesnej hali sportowej na osiedlu Podwawelskim. Z obiektu w przyszłości korzystać będą nie tylko uczniowie Szkoły Podstawowej nr 25 ale również sportowcy z KS Podwawelski i mieszkańcy.
Wielkie słowa podziękowania dla radnego miasta Jerzego Popiela za pomoc i zaangażowanie w ten projekt. Ciekawe kto sobie później przypisze zasługi… mam kilka typów :)

Budowa sali gimnastycznej os. Podwawelskie

Budowa sali gimnastycznej os. Podwawelskie



Szanowni Państwo
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy 2018 Rok. W tych wyjątkowych dniach chciałbym Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań… a w nowym roku samych dobrych wyborów.
Wesołych Świąt i DO SIEGO 2018



W środę 13 grudnia odbędzie się ostatnia sesja Rady Dzielnicy VIII w tym roku… zaczynamy o 17:00 minutą ciszy aby uczcić pamięć ofiar stanu wojennego.
W porządku obrad m.in. ustanowienie przejść dla pieszych na os. Podwawelskim przy ul. Komandosów, Wierzbowej (okolice Awitek’s-u), Dworskiej (około Lewiatana), Słomianej (na wysokości postoju taksówek).



Serdecznie zapraszam w imieniu Rady Dzielnicy VIII Dębniki i KOMISARIATU POLICJI V mieszkańców osiedla Podwawelskiego na debatę społeczną

POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE

tematem spotkania będzie poprawa bezpieczeństwa na terenie osiedla Podwawelskiego i okolicy

czwartek / 26 października 2017 / godz. 17:30
miejsce debaty: SZKOŁA PODSTAWOWA nr 25
ul. Komandosów 29 (świetlica szkolna)



Szanowni Państwo zmianie uległ dzień mojego dyżuru w biurze Radzie Dzielnicy VIII – Dębniki (przy ul. Praskiej 52 – I piętro).
Nowy termin to każdy wtorek w godzinach od 16:30-17:30.
Oczywiście jest do Państwa dyspozycji w każdym czasie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.



Serdeczne zapraszam do udziału w kolejnej edycji kursów komputerowych, które będą się odbywały w:
- Szkole Podstawowej Nr 25 przy ul. Komandosów 29 (są jeszcze wolne miejsca)
- Szkole Podstawowej Nr 40 przy ul. Pszczelnej 13.
Zajęcia obejmują podstawy obsługi komputera, korzystanie z Internetu oraz poczty elektronicznej.
Do udziału w zajęciach zapraszamy mieszkańców Dzielnicy VIII – osoby w wieku 50+.
Zapisy pod numerem telefonu 12 267 03 03.
………………………….
Kursy komputerowe dla seniorów organizujemy w naszej dzielnicy od 2011 roku.



Dotarła do mnie informacja od Pana Pawła jakoby były plany zabudowy obszaru tzw. „alejek rowerowych” na osiedlu Podwawelskim. Mój rozmówca od razu zaprzeczył swojej interlokutorce kwitując tę plotkę jednym zdaniem – wierutna bzdura. Po czym skontaktował się ze mną informując mnie o tej dziwnej rozmowie.
Szanowni Państwo nie wierzcie głupim plotkom i niesprawdzonym informacjom. Alejki rowerowe nigdy nie zostaną zabudowane! Obecnie opracowywany jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Podwawelskiego, który dodatkowo zabezpieczy ewentualne próby tego typu dziwnych pomysłów. Od czasu mojej działalności w Radzie Dzielnicy nigdy nie wpłynął żaden projekt WuZetki (Warunków Zabudowy) dotyczącej jakiejkolwiek planowanej inwestycji na tym obszarze!
Nie wierzcie Drodzy Państwo plotkom ani dziwnym mapkom ukazującym się w internecie. Nie mają one żadnego pokrycia z rzeczywistością!



Zaproszenie dla mieszkańców Dzielnicy VIII Dębniki na spotkania w sprawie granic Dzielnicy

Zapraszamy mieszkańców Dzielnicy VIII Dębniki do udziału w otwartych spotkaniach, celem wyrażenia opinii dotyczących zasadności i prawidłowości przebiegu granic Dzielnicy.

Podjęcie przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki, Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, Radę Dzielnicy X Swoszowice uchwał w sprawie zmian granic określonych w załącznikach do statutów ww. dzielnic oraz wnioski poparte podpisami mieszkańców
w tych kwestiach wymagają podjęcia prac nad opracowaniem ekspertyzy naukowej dotyczącej oceny przebiegu ustalonych granic jednostek pomocniczych Miasta Krakowa.

Jednym z istotnych elementów opracowania będą wnioski ze spotkań przeprowadzonych z mieszkańcami. Wnioski ze spotkań wraz z wynikami innych badań oraz analiz pozwolą ekspertom zewnętrznym na dokonanie całościowej oceny przebiegu ustalonych granic jednostek pomocniczych.

W związku z tym zapraszamy mieszkańców Dzielnicy VIII Dębniki na otwarte spotkania w następujących terminach:
14 września 2017 r. godz. 17.00, siedziba Rady Dzielnicy VIII Dębniki, ul. Praska 52
28 września 2017 r. godz. 17.00, siedziba Rady Dzielnicy VIII Dębniki, ul. Praska 52
/Urząd Miasta Krakowa/



Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy do Parku Dębnickiego!
W sobotę 9 września br startujemy o 15:00

Piknik Rodzinny w Parku Dębnickim

Święto Dzielnicy VIII - Dębniki w Paku Dębnickim