UWAGA: Do 17 maja (termin wydłużono) należy wypełnić i złożyć deklarację o wysokości opłat za zagospodarowanie odpadów. Taki obowiązek spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości.
Deklaracje o wysokości opłat za zagospodarowanie odpadów wypełnia właściciel nieruchomości jeśli chodzi o budynki jednorodzinne. Natomiast w przypadku zabudowy wielorodzinnej – obowiązek ten spoczywa na zarządcy nieruchomości.
Wzory deklaracji są do pobrania na stronie nowezasady.pl. Wzory deklaracji można również pobrać m.in. w siedzibach Rad Dzielnic, w godzinach ich urzędowania.

Komentarze dle tego wpisu zostały wyłączone.